Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect

Zaštita podataka u aplikaciji Partneri TC-a

Važne činjenice o zaštiti podataka

Tvrtka Toll Collect GmbH podržava vašu upotrebu ručnog postupka prijave u sustav. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka i podataka o naplati cestarine. Te podatke upotrebljavamo isključivo u okviru važećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka i naplati cestarine. Osobni su podaci informacije o vašem identitetu, primjerice, ime i prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj te podaci o vašoj upotrebi ručnog postupka prijave u sustav poput vremena i opsega upotrebe.

U nastavku ćemo vam objasniti koje informacije tvrtka Toll Collect GmbH prikuplja tijekom vaše upotrebe ručnog postupka prijave u sustav i kako ih upotrebljavamo.

Prikupljanje i obrada podataka

Tijekom ručnog postupka prijave u sustav između vas kao korisnika i tvrtke Toll Collect GmbH odvijaju se poslovni procesi poput prijava u sustav i storniranja. Za te se procese moraju obraditi relevantni podaci poput službene registarske oznake vozila, karakteristika vozila, odsjeka pod obvezom plaćanja cestarine ili roka valjanosti prijave u sustav. Osnovu za obradu predstavlja čl. 4. st. 3. str. 3. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama. Podaci se prenose na centralne sustave gdje se upotrebljavaju za naplatu cestarine. Ako zatražite dodatno dostavljanje priznanica putem e-pošte ili SMS-a, adresa e-pošte ili broj telefona upotrebljavaju se do završetka postupka te se zatim odmah brišu u našim sustavima. Tvrtka Toll Collect GmbH načelno bez šifriranja komunicira s pretincem e-pošte koji je korisnik dao na raspolaganje odnosno s navedenim brojem telefona.

U ručnom postupku prijave možete sudjelovati kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik. Registrirani korisnik s pristupom korisničkom portalu s prvom prijavom automatski dobiva profil za prijavu u sustav, a neregistrirani si korisnik sam može izraditi profil za prijavu u sustav. Profil za prijavu u sustav nudi vam sljedeće prednosti:

 • upravljanje vozilima (samo neregistrirani korisnik s profilom za prijavu u sustav)
 • upravljanje dionicama
 • upravljanje načinima plaćanja (samo neregistrirani korisnik s profilom za prijavu u sustav)
 • Pregled cjelokupnih dionica i pripadajućih uputa za navigaciju nakon završene prijave u sustav
 • Jednostavno storniranje dionice

Stavljanje na raspolaganje činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine potrebno je za sudjelovanje u ručnom postupku prijave i propisano u skladu s čl. 5. st. 2. i 3. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila. Ako nam ne stavite podatke na raspolaganje, nećete moći upotrijebiti ručnu prijavu u sustav.

Privole u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka

Vaša eksplicitna privola u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka potrebna je pri prvom ručnom postupku prijave u ulozi registriranog korisnika odnosno pri izradi profila za prijavu u sustav.

Ovime dajete svoju privolu

 • za spremanje adresa izvan dionice pod obvezom plaćanja cestarine do kraja roka valjanosti prijave u sustav i
 • za spremanje polazišta, mjesta kroz koja se prolazi i odredišta na prijavljenoj dionici te podataka važnih za dionicu u skladu s rokovima čuvanja koji vrijede za prijavu u sustav (najviše 120 dana)

.

Tijekom prijave u sustav u ulozi neregistriranog korisnika jednako tako možete pristati na spremanje adresa koje nisu pod obvezom plaćanja cestarine te spremanje polazišta, mjesta kroz koja se prolazi i odredišta važnih za dionicu. To omogućava praktičnu upotrebu sustava pri pregledu ili storniranju dionice (pogledajte prednosti 4. i 5.). U ovom slučaju također vrijede gore navedeni rokovi čuvanja.

Podaci važni za dionicu su dopuštena ukupna težina, visina, širina te podaci o razredu opasnosti vozila.

Tvrtka Toll Collect GmbH nema pristup podacima vašeg profila za prijavu u sustav, adresama izvan dionice pod obvezom plaćanja cestarine i ostalim informacijama važnim za dionicu. Tvrtka Toll Collect GmbH ne upotrebljava te podatke ni u kojem obliku i ne prosljeđuje ih trećim osobama. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na prikupljanje tih dodatnih podataka tako da izbrišete svoj profil za prijavu u sustav (neregistrirani korisnici) ili svoj pristup portalu (registrirani korisnici) i da sudjelujete u ručnom postupku prijave isključivo kao neregistrirani korisnik.

Nakon jedne godine neaktivnosti briše se profil za prijavu u sustav neregistriranog odnosno registriranog korisnika s profilom za prijavu u sustav. Prije automatskog brisanja korisnik prima obavijest o tome na svoju spremljenu adresu e-pošte. Na brisanje se može uložiti prigovor tako da se ponovno prijavite ručnim postupkom.

Upotreba aplikacije

Za pohranu podataka u aplikaciji upotrebljavamo različite vrste lokalnih tehnologija pohrane poput lokalne pohrane (drugi naziv „aplikacijski podaci”) i predmemoriranja. Te tehnologije spremaju informacije na vaš uređaj i mogu se upotrijebiti za spremanje vaših aktivnosti i preferencija. Pritom se mogu upotrijebiti različiti dijelovi vašeg uređaja (interna memorija, SD kartica). Ako želite izbrisati spremljene informacije, potražite aplikaciju u svom upravitelju aplikacija pod postavkama i pod informacijama o aplikaciji aktivirajte gumb „Obriši podatke” odnosno „Isprazni predmemoriju”.

Za rad aplikacije potrebna su sljedeća odobrenja pristupa:

 • Pristup kameri za skeniranje QR koda na priznanicama o prijavi u sustav u svrhu pojednostavljivanja unosa podataka o prijavi u sustav
 • Odobrenje lokacije za pojednostavljivanje unosa polazišta/odredišta na prikazu karte

Određivanje lokacije

Da bi se olakšala ručna prijava u sustav, možete omogućiti određivanje svoje lokacije. Ovisno o postavkama vašeg uređaja primjenjuju se različite tehnike za određivanje lokacije:

 • „GPS“ (GPS)
 • WLAN mreže
 • Radiosignali (mreža mobilne telefonije)
 • IP adresa

Morate ručno dati odobrenje za prijenos podataka o položaju na vašem uređaju. Bez eksplicitne privole korisnika nije moguće određivanje lokacije.

Na većini računalnih preglednika na gornjem se rubu zaslona pojavljuje traka. Za razliku od toga, preglednici na pametnim telefonima često prikazuju skočni prozor koji korisnik ne može previdjeti i koji od njega traži unos (privolu/odbijanje).

Privola/odbijanje u aplikaciji daju se pri prvom otvaranju. Oni se u svakom trenutku mogu ručno promijeniti u postavkama.

Protokoliranje

Iz tehničkih se razloga na našim mrežnim poslužiteljima pri sudjelovanju u ručnom postupku prijave određeni podaci prenose automatski. To su među ostalim URL stranice s koje pristupate našoj stranici, upotrijebljeni preglednik (npr. Firefox, Internet Explorer) i trenutak pristupa. Te podatke ne možemo povezati s određenim osobama. Ne povezujemo ih s ostalim izvorima podataka. Na taj se način čuva vaša anonimnost ako samo gledate naše ponude. U svrhu otkrivanja, prepoznavanja i uklanjanja smetnji te podatke spremamo do 48 sati.

Osim toga se tijekom ručnog postupka prijave u svrhu analize pogrešaka i izvedbe te mogućnosti praćenja provedenih transakcija u protokolima zapisnika prikupljaju sljedeći podaci koji se spremaju do 42 dana:

 • Identifikacija korisnika
 • Trenutak upita i naš odgovor
 • Preneseni volumen podataka
 • Pozvane transakcije (URL-ovi)
 • Poruke o pogreškama iz autentifikacijskog postupka i aplikacija

Osnova za obradu ovih podataka je čl. 6. st. 1. podst. 1. toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Izvješće o prekidu rada aplikacije

Ako sustav iz neočekivanog razloga prekine rad aplikacije, korisnici mogu Toll Collectu poslati izvješće o pogrešci s opisom pogreške. Izvješće o pogrešci sadrži sljedeće podatke:

 • Datum i vrijeme
 • Podaci o aplikaciji: Verzija aplikacije, verzija baze podataka, verzija poslužitelja, verzija REST API-ja
 • Podaci o uređaju: Proizvođač, model, operativni sustav
 • Podaci o događaju prestanka rada
 • Poruka korisnika (opcionalno)

Kolačići

Kolačići spremaju specifične informacije na vaše računalo dok posjećujete neku internetsku stranicu. Tvrtka Toll Collect GmbH u kontekstu ručnog postupka prijave upotrebljava privremene kolačiće.

Privremeni kolačići imaju vremensko ograničenje i sadržavaju podatke poput identifikacijskog broja (takozvani Session ID). Ti podaci omogućavaju poslužitelju da uzastopne upite preglednika poveže s istim korisnikom. Oni se automatski brišu čim korisnik zatvori preglednik.

Trajne kolačiće sprema softver Piwik koji upotrebljavamo za anonimnu statističku analizu upotrebe našeg ručnog postupka prijave. Dodatne informacije o softveru Piwik nalaze se u istoimenom odlomku na ovoj stranici. Tamo možete i uložiti prigovor na upotrebu softvera Piwik.

Većina je preglednika namještena tako da automatski dopušta kolačiće. U svakom trenutku možete promijeniti postavke svog preglednika ili upotrebljavati našu internetsku stranicu bez funkcije kolačića. Moguće je da će zbog toga biti ograničen opseg funkcija naše ponude. Pravnu osnovu za upotrebu kolačića predstavlja čl. 6. st. 1. podst. 1. toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka

Matomo

Postupak ručne prijave u sustav upotrebljava Matomo, softver otvorenog koda, za statističku analizu pristupa posjetitelja. Matomo također upotrebljava kolačiće. Vaša se IP adresa anonimizira odmah nakon obrade i prije spremanja. Vi odlučujete smije li se spremiti jednoznačni kolačić za analizu internetskih stranica da bi se na internetskim stranicama tvrtke Toll Collect GmbH omogućilo prikupljanje i analiza različitih statističkih podataka. Ako se odlučite protiv toga, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na spremanje i upotrebu u okviru ove izjave o zaštiti podataka. U tom se slučaju na vaše računalo sprema takozvani kolačić za odbijanje sudjelovanja (opt out) koji traje 7 dana. Kada izbrišete taj kolačić odnosno kada mu istekne rok trajanja on više nije djelotvoran i morate ga ponovno aktivirati. Pravna osnova za upotrebu softvera Matomo je čl. 6. st. 1. podst. 1. toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Trajanje pohrane

Tvrtka Toll Collect GmbH sprema vaše osobne podatke samo toliko dugo koliko to dopuštaju pravne odredbe o zaštiti podataka. Konkretan trenutak brisanja orijentira se prema sljedećim kriterijima:

 • Ako postoji fiksni zakonski rok za brisanje, tvrtka Toll Collect GmbH briše vaše osobne podatke najkasnije u zakonski zadanom vremenu.
 • Ako postoji zakonska obveza pohrane, tvrtka Toll Collect GmbH briše vaše osobne podatke nakon isteka obveze pohrane podataka i kada više nisu potrebni za poslovne procese tvrtke Toll Collect GmbH.
 • Ako ne postoji ni zakonski rok za brisanje niti zakonska obveza pohrane, tvrtka Toll Collect GmbH briše vaše osobne podatke čim više nisu potrebni za poslovne procese tvrtke Toll Collect GmbH.

Pravovremeno brisanje osigurava koncept brisanja u skladu s normom DIN 66398.

Primatelj odnosno kategorije primatelja

Tvrtka Toll Collect GmbH po potrebi otkriva vaše osobne podatke koji se obrađuju u okviru ručnog postupka prijave sljedećim primateljima odnosno kategorijama primatelja:

 • Savezna uprava za robni promet
 • Sudionici u platnom prometu
 • Izvršitelj obrade

Tvrtka Toll Collect GmbH ne prosljeđuje vaše osobne podatke ni trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.

Automatizirano donošenje odluka

Tvrtka Toll Collect GmbH vas ne podvrgava automatiziranim odlukama o pojedinačnim slučajevima koje mogu imati pravno djelovanje na vas ili mogu negativno utjecati na vas na sličan način.

Sigurnost

Tvrtka Toll Collect GmbH provela je opsežne sigurnosne mjere da bi zaštitila osobne podatke koje čuva od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, uništenja i gubitka. Komunikacija između našeg mrežnog poslužitelja i vašeg preglednika načelno se odvija bez šifriranja. Naše se sigurnosne mjere neprestano prilagođavaju suvremenim standardima tehnike.

Poveznice na druge internetske stranice

Tvrtka Toll Collect GmbH ne odgovara za sadržaje drugih ponuditelja do kojih se može doći preko vanjske poveznice tijekom ručnog postupka prijave (pogledajte i naše pravne napomene). Neke poveznice upućuju na sadržaje koji nisu spremljeni na vlastitim poslužiteljima.

Ako iz našeg ručnog postupka prijave pozovete vanjsku internetsku stranicu, vanjski će ponuditelj možda od vašeg preglednika dobiti informaciju s koje ste stranice došli do njega. Za te je podatke odgovoran vanjski ponuditelj. Mi kao ni jedan drugi ponuditelj ne možemo utjecati na taj postupak.

Vaša prava

Imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka kod tvrtke Toll Collect GmbH:

 • pravo na pristup,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”),
 • pravo na ograničavanje obrade,
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu,
 • pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo u svakom trenutku opozvati danu privolu. Prije opoziva legitimnost obrade ostaje na snazi do trenutka opoziva.

Osim toga imate pravo uložiti pritužbu na obradu vaših osobnih podataka koju vrši tvrtka Toll Collect GmbH nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka u našoj tvrtki.

Službenik za zaštitu podataka tvrtke
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
tc_datenschutz@toll-collect.de

Stanje: 17. lipnja 2022.

Idi na vrh stranice