Všeobecné informace

 • Požadavky spolkové vlády na mýtný systém v Německu jsou vysoké:

  Mýtný systém musí

  • rozpoznávat stanovenou zpoplatněnou silniční síť (asi 13 000 kilometrů spolkových dálnic a 38 000 kilometrů spolkových silnic) a vypočítávat na ní mýtné. Tato silniční síť musí být kdykoliv rozšiřitelná;
  • zohledňovat při výpočtu poplatků jak emisní třídu tak hmotnostní třídu a klasifikaci počtu náprav nákladního automobilu;
  • poskytovat technické podmínky k zavedení dalších tříd poplatků, které například zohlední časový okamžik a místo jízdy;
  • Být systémem „freeflow system“, který vypočítává bez přerušení a nahromadění;
  • být duálním systémem, který prostřednictvím automatické a manuální varianty zaúčtování zabezpečuje, aby všichni řidiči nákladních automobilů mohli bez diskriminace používat zpoplatněnou silniční síť;

  Navíc musí mýtný systém vykazovat technické předpoklady pro podporu také jiných systémů v Evropě.

  Díky automatické variantě zaúčtování na bázi pokrokových technologií Global Positioning System (GPS) a mobilní síti stejně jako manuálnímu systému na základě aplikace a internetu vyhovuje systém Toll Collect všem těmto požadavkům.

 • Mýtný systém vypočítává a vybírá poplatky – na rozdíl od používání dálničních známek - v závislosti na délce trasy. Systém navíc zaručuje, že během výběru mýta není dopravní proud omezen. Na rozdíl od běžných systémů nevyžaduje Toll Collect ani omezení rychlosti nebo zastavování vozidel ani jízdu v předepsaných jízdních pruzích.

  Mýtný systém přitom poskytuje jako duální systém v zásadě dvě možnosti k zaúčtování: automatické zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje a manuální zaúčtování pomocí mobilní aplikace nebo přes internet.

  Systém automatického zaúčtování je založen na progresivní kombinaci technologie mobilní sítě (GSM) se satelitním polohovým systémem GPS (Global Positioning System). Klíčovým prvkem automatického zaúčtování je palubní přístroj, tzv. On-Board Unit (OBU), který pomocí satelitních signálů určuje polohu a ujetou trasu nákladního automobilu. Palubní přístroj odesílá data o jízdě a specifické charakteristiky vozidla s časovým zpožděním a šifrovaně do výpočetního střediska. Teprve ve výpočetním středisku Toll Collect proběhne přiřazení údajů o jízdě ke zpoplatněné silniční síti. Ve výpočetním středisku potom dochází k výpočtu mýta pro zpoplatněné trasy na základě specifických charakteristik vozidla.

  Jako alternativu k tomu nabízí Toll Collect možnost manuálního zaúčtování pomocí mobilní aplikace nebo přes internet. Postup je podobný kupování jízdenky v automatu. Řidič zadá všechny náležité údaje o vozidle a určí termín zahájení, stejně jako výchozí a cílové místo jízdy. Trasa se vypočítává na základě údajů zadaných řidičem se zahrnutím specifických omezení průjezdu pro vozidlo jako např. uzavírek nebo hmotnostních omezení.

 • Nejjednodušší cestou k účasti v mýtném systému je automatické zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje v nákladním automobilu, tzv. On-Board Unit (OBU). K tomu zaregistrujte Váš podnik a Vaše vozidla v zákaznickém portálu společnosti Toll Collect. Pro každý nákladní automobil obdržíte potvrzení registrace. Pokud byly všechny údaje o vozidle správně zaznamenány, můžete si s některým servisním partnerem společnosti Toll Collect dohodnout termín namontování palubního přístroje.

  Další informace k zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje

  Alternativou k automatickému systému je manuální zaúčtování. To se nabízí především řidičům nákladních automobilů a dopravním podnikům, co jezdí v Německu jen zřídka. V tomto případě můžete Vaši plánovanou jízdní trasu zaúčtovat pomocí mobilní aplikace společnosti Toll Collect nebo přes internet. Pro zaúčtování není nutná žádná předchozí registrace.

  Další informace:

 • Nejrychlejší a nejjednodušší způsob je registrace uživatele online v zákaznickém portálu. Během několika minut je proces registrace dokončen. Okamžitě můžete používat všechny funkce v zákaznickém portálu, jako např. přehled nevyúčtovaných jízd.

 • Systém Toll Collect je navržen tak, aby měl technické předpoklady pro podporu i jiných mýtných systémů. Spolupráce probíhá s rakouským provozovatelem mýtného systému ASFINAG. Přihlaste se ke službě TOLL2GO. Potom potřebujete pro výběr mýta v Německu a Rakousku již jen jeden palubní přístroj - Toll Collect On-Board Unit.

  TOLL2GO
 • Má-li Váš tahač přípustnou celkovou hmotnost alespoň 7,5 t, potom podléhá povinnosti platit mýto. Pod 7,5 t je bez mýtné povinnosti.

 • Jakmile vozidlo s přívěsem překročí přípustnou celkovou hmotnost 7,5 t, podléhá povinnosti platit mýto. Potom se musí při dotazu na hmotnost zvolit správná hmotnostní třída (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 - 8 t nebo > 18 t) a potvrdit stisknutím OK. Přípustná celková hmotnost se přitom nastavuje ve výběrových krocích po 1,5 tuny. Nelze nastavit žádnou hmotnostní třídu, která je menší než přípustná celková hmotnost uložená v palubním přístroji. Po zahájení jízdy displej palubního přístroje zobrazuje trvale zvolenou hmotnostní třídu. Pro zjištění přípustné celkové hmotnosti se přípustné celkové hmotnosti jednotlivých vozidel sčítají. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů již nebudou při výpočtu zohledněna.

  Pokud je vozidlo na cestě bez přívěsu, musí se před zahájením jízdy při zadání hmotnosti zvolit „< 7,5 t“.

 • Nákladní automobily, které jsou vybaveny systémem pro snížení emisí částic, platí díky této moderní a nízkoemisní technologii zpracování výfukových plynů výrazně méně než vozidla, která vykazují vysoké emise. Proto mohou vozidla emisní třídy S2 v kombinaci s třídou snížené emise částic (PMK) 1, 2, 3 nebo 4 používat výhodnější sazby mýta kategorie C. Vozidla emisní třídy S3 v kombinaci s třídou snížené emise částic 2, 3 nebo 4 platí sazby kategorie B.

 • Sedmimístné zákaznické číslo (dříve: uživatelské číslo) najdete například na Vašem výpisu vyúčtování mýta v pravém horním rohu a na všech našich dopisech.

 • Naše bezplatné telefonní číslo je dostupné téměř po celém světě. Jenom několik málo zemí a poskytovatelů tuto službu nepodporují. V takových případech prosím volejte: +49 30 25291303. Za telefonát vzniknou výdaje, které vyplývají z podmínek Vašeho poskytovatele připojení k pevné nebo mobilní síti.

 • Emisní třídu nákladního vozidla zaregistrovaného v Německu nebo v zahraničí lze zjistit a doložit různými způsoby. Podrobné informace k tomu obsahuje příručka ke zjištění emisních tříd Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu. Pokud byste měli další otázky k údajům uvedeným v brožuře, obraťte se prosím přímo na Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu, tel. +49 (0) 221-5776-0.

  Návod pro určení emisních tříd (PDF, 59 KB)
 • Sdělte nám prosím včas změny údajů o Vašem podniku a vozidle.

  Způsob platby můžete změnit v zákaznickém portálu. Změnu právní formy Vašeho podniku nám prosím sdělte písemně. Potřebné formuláře naleznete v centru stahování.

  Centrum stahování

  Vaše kontaktní údaje, jako např.: adresu, telefonní číslo, kontaktní osobu a e-mailovou adresu můžete změnit v zákaznickém portálu. Kromě toho tam také můžete vozidla odhlásit a změnit následující údaje o vozidle: státní poznávací značku vozidla, emisní třídu, počet náprav, identifikační číslo vozidla, celkovou hmotnost a zemi registrace vozidla.

  Zákaznický portál
 • Po úspěšné „registraci uživatele“ obdržíte Váš Master-PIN.

  Master-PIN slouží k autentizaci registrovaného zákazníka. Potřebujete jej při telefonických kontaktech se zákaznickým servisem a ke změně údajů.

 • Sazba mýta na kilometr se skládá ze tří částí:

  • podílu na nákladech na infrastrukturu v závislosti na klasifikaci počtu náprav a hmotnostní třídě
  • podílu za způsobené znečištění ovzduší v závislosti na emisní třídě
  • a jednotného podílu za hlukovou zátěž

  V mýtném systému se rozlišují čtyři třídy klasifikace počtu náprav:

  • Třída 1 = 2 nápravy
  • Třída 2 = 3 nápravy
  • Třída 3 = 4 nápravy
  • Třída 4 = 5 nebo více náprav

  Od 1. ledna 2019 se ke zjištění sazby mýta rozlišuje podle klasifikace počtu náprav teprve od přípustné celkové hmotnosti více než 18 tun:

  • > 18 tun až do 3 náprav nebo
  • > 18 tun od 4 náprav.

  V dokladu jednotlivých jízd lze vyčíst klasifikaci počtu náprav z označení tarifu.

  Vysvětlený doklad jednotlivých jízd (PDF, 192 KB)
 • Hmotnostní třída je charakteristický znak sazby mýta. Aktuálně se rozlišuje podle následujících hmotnostních tříd:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5 – 11,99 t
  • ≥ 12 – 18 t
  • > 18 t, až do 3 náprav
  • > 18 t, od 4 náprav

  Pokud je vozidlo na cestě bez přívěsu, počítá se přípustná celková hmotnost tahače. Pokud je přívěs připojen k tahači, počítá se součet obou přípustných celkových hmotností. Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení a zatížení točnice tahače návěsů již nebudou od 1. ledna 2019 při výpočtu zohledněna.

  V palubním přístroji je vždy trvale uložena přípustná celková hmotnost, kterou zákazník uvedl při registraci. Hmotnost se musí vždy upravit před zahájením jízdy, když se připojí nebo odpojí přívěs. Nelze nastavit žádnou hmotnostní třídu, která je menší než přípustná celková hmotnost uvedená při registraci.

  V dokladu jednotlivých jízd lze vyčíst hmotnostní třídu z označení tarifu.

  Vysvětlený doklad jednotlivých jízd (PDF, 192 KB)

Další doporučení