Právní základy


Dopravní značka upozorňuje na mýtnou povinnost

Právní základy pro výběr mýta

Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG), Zákon o mýtném systému a některá nařízení tvoří právní rámec pro výběr mýta pro nákladní automobily v závislosti na trase. Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG), který vstoupil v platnost 19. července 2011, například stanoví pro která vozidla a na kterých spolkových silnicích se musí platit mýto, jak se mýto vybírá a kontroluje. Nařízeními se upravují všechny podrobnosti výběru mýta pro nákladní automobily.