Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Právní základy


Dopravní značka upozorňuje na mýtnou povinnost

Právní základy pro výběr mýta

Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) a vyhláška o mýtném pro nákladní vozidla tvoří legislativní rámec pro výběr mýta pro nákladní automobily v závislosti na trase. Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG), který vstoupil v platnost 19. července 2011, například stanoví pro která vozidla a na kterých spolkových silnicích se musí platit mýtné, jak se mýtné vybírá a kontroluje.

Spolková vláda je zákonem o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) zplnomocněna stanovit výši mýtného právním nařízením. Až do vydání nového nařízení o výši mýtného se jeho výše určuje podle přílohy zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG). Nařízením o mýtném se upravují všechny podrobnosti výběru mýta pro nákladní automobily.

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605