Zaúčtování palubním přístrojem

Tak snadné může být mýtné: Provádíte jenom několik nastavení. Zbytek provede palubní přístroj automaticky.

Vyzkoušet

Palubní přístroj v nákladním automobilu

Pro koho?

Automatické zaúčtování pomocí palubního přístroje (On-Board Unit; OBU) se nabízí tehdy, když chcete odvádět mýtné co nejsnazším způsobem. Pokud je přístroj namontovaný v nákladním automobilu, řidič se již nemusí manuálně zaúčtovat pomocí mobilní aplikace nebo přes internet.

Abyste mohli používat palubní přístroj, musíte nejprve zaregistrovat Váš podnik a Vaše vozidla podléhající povinnosti platit mýto u společnosti Toll Collect.

Registrace u společnosti Toll Collect

Zákazník na návštěvě u servisního partnera ohledně instalace palubního přístroje

Namontování palubního přístroje

Jakmile od nás obdržíte potvrzení Vaši registrace vozidla, můžete si s některým autorizovaným servisním partnerem dohodnout termín pro namontování palubního přístroje. Tyto servisní dílny vybrané a vyškolené společností Toll Collect se nacházejí po celém Německu a v dalších evropských zemích.

Do palubního přístroje se zadají nezměnitelné specifické údaje o nákladním automobilu, jako například jeho emisní třída. Do paměti se uloží státní poznávací značka a země registrace vozidla. Tím se vytvoří jednoznačné přiřazení mezi státní poznávací značkou vozidla a palubním přístrojem.

Po namontování palubního přístroje Vás servisní partner zaškolí a předá Vám návod k obsluze. Vy naproti tomu podepíšete servisnímu partnerovi montážní certifikát jako potvrzení převzetí.

Najít servisního partnera

Servisní partner připravuje instalaci palubního přístroje

Ovládání palubního přístroje

Palubní přístroj za Vás téměř kompletně provádí zaúčtování. Vy musíte před zahájením jízdy pouze zkontrolovat několik údajů, zbytek vyřídí palubní přístroj automaticky: Přístroje zasílají centrále data o jízdě a parametry vozidla potřebné pro výběr mýta. V centrále se vypočítá mýtné.

Spustit online návod

Řidič nákladního automobilu obsluhuje OBU v nákladním automobilu.

Náklady

OBU je poskytován zdarma a zůstává vlastnictvím společnosti Toll Collect GmbH.

Vy hradíte mimo jiné náklady na

  • namontování přístroje,
  • demontování přístroje,
  • příjezd, odjezd a zdržení v rámci těchto prací.


Servisní partner radí řidiči nákladního automobilu ohledně palubního přístroje

Demontování OBU

OBU zůstává vlastnictvím společnosti Toll Collect. Přístroj proto musíte demontovat a vrátit společnosti Toll Collect, pokud

  • své vozidlo prodáváte nebo odstavíte,
  • ukončujete obchodní vztah se společností Toll Collect.

Video: Tipy pro demontáž OBU

Montáž palubního přístroje: Servisní partner instaluje přístroj

Další doporučení