Postup v případě možného porušení mýtné povinnosti

Co dělat, když od nás obdržíte dopis.


Řidič stojí před svým nákladním automobilem

Děkujeme, že spolu s námi podporujete financování německé dopravní infrastruktury!

Téměř všechny kontroly prokazují, že mýto bylo zaplaceno správně. Ve výjimečných případech, kdy přece jen obdržíte oznámení nebo výzvu k odpovědi, najdete zde všechny informace o možných důvodech.

Zkontrolujte, zda Vám bylo doručen dopis typu 1 nebo typu 2. Tento údaj najdete v pravém horním rohu záhlaví dopisu.

Dopis typu 1

Počet náprav, hmotnost nebo emisní třída byly během jízdy nesprávně nastaveny, a bude dodatečně vybrána rozdílná částka k již zaplacenému mýtu.

Máte dvě možnosti:

  • Pokud souhlasíte s obsahem předběžného oznámení, převeďte částku dodatečného výběru mýta na účet Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM) do sedmi dnů od doručení. Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Variabilní systém najdete na první straně oznámení.
  • Pokud s obsahem předběžného oznámení nesouhlasíte, zašlete své odůvodnění a technické průkazy k motorovému vozidlu a přívěsu v kopii na adresu mautkontrolle@toll-collect.de.

Podání vysvětlení k dopisu typ 1 (PDF, 210 KB)

Dopis typu 2

Palubní přístroj (OBU)

Pokud používáte palubní přístroj (OBU), může se stát, že nezaznamenal žádná data o mýtu. Příčinou může být například vyčerpaný vklad. Ve Vašem dokladu jednotlivých jízd můžete zkontrolovat, které jízdy byly zaznamenány správně.

Vaše vyúčtované jízdy zkontrolujeme za Vás, pokud nám sdělíte skutečně ujeté trasy ve formuláři odpovědi a tento formulář zašlete na adresu mautkontrolle@toll-collect.de .

Manuální zaúčtování přes mobilní aplikaci nebo web

Pokud jste provedli manuální zaúčtování, nacházíte se asi mimo dobu platnosti Vašeho zaúčtování nebo jste použili jiné silniční komunikace než jaké byly zaúčtované. Zdrojem chyby může být také nesprávně zadaná státní poznávací značka vozidla.

Zaúčtování zkontrolujeme za Vás, pokud nám zašlete kopii Vašeho zaúčtovacího dokladu na adresu mautkontrolle@toll-collect.de . Ve formuláři odpovědi nám prosím sdělte také skutečně ujetou trasu.