Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Dodatečné služby

Servisní služby nebo pohledávky na náhradu škody vyúčtovává společnost Toll Collect samostatně.


Muž drží v ruce poškozený palubní přístroj

Dodatečné služby

Dodatečné služby související s mýtem jsou placené servisní služby nebo pohledávky na náhradu škody ze strany společnosti Toll Collect zákazníkům, které Toll Collect zákazníkovi fakturuje.

Servisní služby

 • Odblokování palubního přístroje
 • Vystavení duplikátu faktury

Servisní služby jsou zdanitelné výkony. Podrobnosti k tomu naleznete na Vaší faktuře.

Náhrada škody

 • Ztráta nebo poškození palubního přístroje
 • Ztráta nebo poškození součástí, jako kabelů nebo antén

Pohledávky na náhradu škody jsou osvobozeny od daně.

Faktura

Dodatečné služby související s mýtem jsou Vám fakturovány samostatně. Fakturu obdržíte ke stažení v zákaznickém portálu nebo poštou.

Placení

Zúčtování se provádí prostřednictvím s Vámi dohodnutého způsobu platby. V případě vkladového účtu Vám je na faktuře sděleno bankovní spojení.

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605