Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Stornování a přeúčtování

Pokud již nechcete projíždět zaúčtovanou trasu, můžete ji samozřejmě stornovat.


Řidič se dívá z kabiny řidiče svého nákladního automobilu

Nákladní automobil sjíždí z dálnice

Přeúčtování

Pokud chcete změnit průběh zúčtované trasy, musíte Vaše zaúčtování nejprve stornovat. Potom můžete zaúčtovat novou trasu.

Stornování a nové zaúčtování je možné jak na internetu, tak i na mýtném terminálu. Dodržujte přitom prosím níže uvedené pokyny.


Ruka drží chytrý telefon, na displeji je vidět aplikace Toll Collect.

Stornování a změny v manuálním zaúčtování

Trasy s mýtnou povinností lze stornovat, pokud vozidlo ještě neprojelo celou zaúčtovanou trasu a stornování je provedeno před vypršením doby platnosti zaúčtované trasy. Pokud chcete změnit průběh zaúčtované trasy, provádí se to rovněž stornováním s následným zaúčtováním nové trasy.

Zákazník může pro stornování u manuální metody použít libovolný způsob zaúčtování nezávisle na tom, jakým způsobem provedl zaúčtování původně. Pokud se zákazník zaúčtoval do systému na některém mýtném terminálu, může storno/změnu provést na mýtném terminálu, online zaúčtováním nebo pomocí mobilní aplikace.

Částka k vrácení bude zákazníkovi po stornování vrácena zásadně na původně použitý platební prostředek. V případě předchozí úhrady zaúčtování v hotovosti je nutná tzv. „žádost o vrácení při stornování“.

Změny a storna jsou zpoplatněny. Výjimkou jsou okamžitá storna provedená do 15 minut od zaúčtování, pokud v okamžiku stornování dosud nezapočala doba platnosti. Za všechna ostatní stornování se vybírá poplatek ve výši 3 eura. Stornování není možné v případě, je-li částka k vrácení, resp. částka dobropisu nižší nebo rovna účtovanému stornopoplatku ve výši 3 eur.

Po uplynutí doby platnosti zaúčtovacího dokladu již nelze jízdu u společnosti Toll Collect stornovat.

Ke stornování


Ruka vyplňuje formulář „Reklamace/stornování zaúčtovacího dokladu

Co dělat při poruchách?

V ojedinělých případech se může stát, že je stornování kvůli krátkodobým technickým poruchám na mýtném terminálu odmítnuto. V takovém případě si můžete stornovanou částku nechat vrátit od společnosti Toll Collect dodatečně. Za tím účelem nám prosím pošlete vyplněný formulář „Reklamace zaúčtování/stornování zaúčtovacího dokladu“. Postupujte při tom takto:

  • Formulář získáte na mýtném stanovišti nebo zde.
  • Vyplněný formulář odešlete společnosti Toll Collect, adresa je uvedena na formuláři.
  • Toll Collect žádost zkontroluje a v oprávněných případech mýtné vrátí.

Jestliže je stornování odmítnuto kvůli chybě při zadávání, není vrácení ze strany společnosti Toll Collect možné. Nejprve proto prosím zkontrolujte správnost Vašeho zadání.

Respektujte lhůty

Po uplynutí doby platnosti již nelze stornování u společnosti Toll Collect provést. Potom můžete požadovat dodatečné vrácení prostřednictvím spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Dbejte na to, aby Vaše žádost dorazila na spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) do dvou měsíců po uplynutí doby platnosti zaúčtování.

Pro vrácení přicházejí v úvahu jen skutečné důvody, které objektivně znemožnily dřívější stornování (např. dopravní zácpa, uzavírka trasy, onemocnění nebo defekt vozidla).

Potřebný formulář můžete stáhnout na adrese www.bag.bund.de nebo objednat na adrese:

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50762 Köln
Německo

Za řízení o vrácení mýta u spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG) se platí poplatek.

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603