Stornování a přeúčtování

Změnila se Vaše trasa? Ručně zaúčtované trasy můžete samozřejmě zrušit.


Řidič se dívá z kabiny řidiče svého nákladního automobilu

Přeúčtování

Pokud chcete změnit průběh zúčtované trasy, musíte Vaše zaúčtování nejprve stornovat. Potom můžete zaúčtovat novou trasu.

Stornování a nové zaúčtování je možné jak na internetu, tak i v mobilní aplikaci. Dodržujte přitom prosím níže uvedené pokyny.


Nákladní automobil sjíždí z dálnice

Stornování a změny v manuálním zaúčtování

Trasy s mýtnou povinností lze stornovat, pokud vozidlo ještě neprojelo celou zaúčtovanou trasu a stornování je provedeno před vypršením doby platnosti zaúčtované trasy. Pokud chcete změnit průběh zaúčtované trasy, provádí se to rovněž stornováním s následným zaúčtováním nové trasy.

Pro stornování při manuálním zaúčtování lze použít jakýkoli způsob zaúčtování nezávisle na tom, jakým způsobem bylo provedeno zaúčtování původně. Pokud řidiči/řidičky provedli/provedly zaúčtování například přes mobilní aplikaci, mohou oni/ony nebo jiné osoby z podniku storno/změnu provést pomocí online zaúčtování.

Částka k vrácení bude zákazníkovi po stornování vrácena zásadně na původně použitý platební prostředek. Změny a storna jsou zpoplatněny. Výjimkou jsou okamžitá storna provedená do 15 minut od zaúčtování, pokud v okamžiku stornování dosud nezapočala doba platnosti. Za všechna ostatní stornování se vybírá poplatek ve výši tří eur. Stornování není možné v případě, je-li částka k vrácení, resp. částka dobropisu nižší nebo rovna účtovanému stornopoplatku ve výši tří eur.

Po uplynutí doby platnosti zaúčtovacího dokladu již nelze jízdu u společnosti Toll Collect stornovat.

Ke stornování

Ruka drží chytrý telefon, na displeji je vidět aplikace Toll Collect.

Respektujte lhůty

Po uplynutí doby platnosti již nelze stornování u společnosti Toll Collect provést. Potom můžete požadovat dodatečné vrácení prostřednictvím Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM). Dbejte na to, aby Vaše žádost dorazila na spolkový úřad pro nákladní dopravu BALM do dvou měsíců po uplynutí doby platnosti zaúčtování.

Pro vrácení přicházejí v úvahu jen skutečné důvody, které objektivně znemožnily dřívější stornování (např. dopravní zácpa, uzavírka trasy, onemocnění nebo defekt vozidla).

Potřebný formulář můžete stáhnout na adrese www.balm.bund.de nebo objednat na adrese:

Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Německo

Řízení o vrácení mýta u Spolkového úřadu pro nákladní dopravu BALM je zpoplatněné.

Další doporučení