Utilizați un browser neactualizat. Prin urmare, este posibil ca anumite conținuturi de pe acest site să nu fie afișate corect. Vă rugăm să actualizați browserul. În cazul în care calculatorul dvs. este conectat în rețea, vă rugăm să contactați administratorul.

Ieșirea din afișarea mobilă

Această pagină nu poate fi afișată corect pe dispozitivele mobile. Continuați oricum?

Toll Collect

Declarație privind protecția datelor în aplicația TC Partner

Bine de știut despre protecția datelor

Toll Collect GmbH vă mulțumește pentru utilizarea procedurii de conectare manuală. Luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și de colectare a taxelor rutiere. Folosim aceste date exclusiv în cadrul dispozițiilor în vigoare privind protecția datelor și taxele rutiere. Datele cu caracter personal reprezintă informații despre identitatea dumneavoastră, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon și date despre utilizarea procedurii de conectare manuală, cum ar fi ora și traseele utilizate.

În cele ce urmează, vă vom explica ce informații colectăm la Toll Collect GmbH în timp ce utilizați procedura noastră de conectare manuală și cum sunt utilizate acestea.

Colectarea și prelucrarea datelor

În cadrul procedurii de conectare manuală, între dumneavoastră și Toll Collect GmbH se derulează procese comerciale, ca de ex. conectări și rambursări. Pentru aceste procese trebuie prelucrate date relevante, cum ar fi numărul de înmatriculare al autovehiculului, caracteristicile autovehiculului, secțiunile cu obligație de plată a taxei rutiere sau perioada de valabilitate a conectării. Temeiul juridic al prelucrării rezultă din articolul 4 alineatul (3) teza (3) din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG). Datele sunt transferate către sistemele centrale și utilizate acolo în vederea colectării taxelor rutiere. Dacă solicitați suplimentar trimiterea chitanțelor prin e-mail sau SMS, adresa de e-mail sau numărul de telefon vor fi utilizate până la finalizarea procesului și apoi vor fi șterse imediat în sistemele noastre. Toll Collect GmbH comunică cu căsuța de e-mail furnizată de utilizator sau cu numărul de telefon înregistrat într-o formă necriptată.

Puteți participa la procedura de conectare manuală ca utilizator înregistrat și neînregistrat. Un utilizator înregistrat cu acces la Portalul pentru clienți primește automat un cont de conectare atunci când se conectează pentru prima dată; un utilizator neînregistrat își poate crea singur un cont de conectare. Un cont de conectare vă oferă următoarele avantaje:

 • Gestionarea vehiculelor (doar pentru utilizatorii neînregistrați cu un cont de conectare)
 • Administrarea traseelor
 • Gestionarea modalităților de plată (doar pentru utilizatorii neînregistrați cu un cont de conectare)
 • Vizualizați traseul complet și instrucțiunile de navigație respective, după încheierea conectării
 • Anularea mai simplă a traseului

Furnizarea informațiilor relevante pentru colectarea taxelor rutiere este necesară pentru participarea la procedura de conectare manuală și este necesară în conformitate cu Articolul 5 Alineatul (2) și (3) din Regulamentul privind taxa rutieră pentru autocamioane. Nefurnizarea datelor ar putea avea drept urmare imposibilitatea de a utiliza procedura de conectare manuală.

Consimțăminte legale privind protecția datelor

Consimțământul dumneavoastră explicit pentru protecția datelor este necesar atunci când vă înregistrați pentru prima dată în procedura de conectare manuală, ca utilizator înregistrat sau atunci când creați un cont de conectare.

În acest sens, vă exprimați acordul ca

 • adresele din afara traseelor cu obligație de plată a taxei rutiere să fie salvate până la sfârșitul perioadei de valabilitate a conectării, împreună cu
 • punctele inițiale, de tranzit și de destinație ale traseului conectat și cu datele relevante pentru traseu, în conformitate cu termenele de păstrare a conectării (maximum 120 de zile)

.

În timpul conectării ca utilizator neînregistrat, aveți, de asemenea, posibilitatea de a vă exprima acordul pentru salvarea adreselor fără obligație de plată a taxei rutiere, a datelor relevante pentru trasee și a punctelor inițiale, de tranzit și de destinație. Acest lucru permite utilizarea mai confortabilă pentru vizualizarea sau anularea traseului (vezi avantajele 4 și 5). În acest caz, se aplică și perioadele de păstrare menționate mai sus.

Datele relevante pentru traseu sunt greutatea totală admisă, înălțimea, lățimea și informațiile referitoare la clasa de pericol a autovehiculului.

Toll Collect GmbH nu are acces la datele contului dumneavoastră de conectare, la adresele din afara traseului supus obligației de plată a taxei rutiere și la alte informații referitoare la traseu. Toll Collect GmbH nu utilizează aceste date sub nicio formă și nu le transmite niciunei terțe părți. Puteți refuza colectarea acestor date suplimentare în orice moment, ștergând contul dumneavoastră de conectare (utilizator neînregistrat) sau accesul dumneavoastră în portal (utilizator înregistrat) și participând exclusiv la procedura de conectare manuală ca utilizator neînregistrat.

După un an de inactivitate, contul de conectare al unui utilizator neînregistrat sau înregistrat cu un cont de conectare este șters. Înainte de ștergerea automată, utilizatorul primește o înștiințare în acest sens, la adresa de e-mail salvată. Puteți refuza ștergerea conectându-vă din nou prin procedură manuală.

Utilizarea aplicației

Pentru salvarea datelor în aplicație utilizăm diferite tehnologii de stocare locală, precum Local Storage (cunoscută și sub denumirea de „date de aplicație”) și Caching. Aceste tehnologii stochează informații pe dispozitivul dumneavoastră și pot fi utilizate pentru a stocarea activităților și a preferințelor dumneavoastră. Pot fi utilizate diferite componente ale dispozitivului dumneavoastră (memorie internă, card SD). Pentru ștergerea informațiilor stocate, căutați aplicația în managerul de aplicații, în Setări, și apăsați butonul „Ștergerea datelor” sau „Golire memorie cache” din informațiile aplicației.

Următoarele drepturi de acces sunt necesare pentru funcționarea aplicației:

 • accesul camerei, pentru scanarea codului QR de pe​actele justificative de conectare, pentru introducerea ușoară a datelor de conectare
 • autorizarea locației pentru simplificarea introducerii punctelor inițiale/de destinație pe harta reprezentată

Determinarea locației

Pentru simplificarea conectării manuale, puteți permite determinarea locației dumneavoastră. În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, se folosesc diverse tehnici pentru determinarea locației:

 • GPS
 • Rețele WiFi
 • Semnale radio (rețeaua de telefonie mobilă)
 • Adresa IP

Trebuie să acordați manual permisiunea pe dispozitivul dumneavoastră pentru a transmite datele locației. Nu este posibilă localizarea fără acordul explicit al utilizatorului.

În majoritatea browserelor desktop, în partea de sus a ecranului apare o bară. Pe de altă parte, browserele de smartphone deschid adesea un pop-up pe care utilizatorul nu îl poate trece cu vederea și îl obligă să introducă date (consimțământ/refuz).

Consimțământul/refuzul are loc la prima accesare a aplicației. El poate fi modificat manual în orice moment, în setări.

Protocol

Din motive tehnice, anumite date sunt transmise automat către serverele noastre web, atunci când participă la procedura de conectare manuală. Printre altele, acestea sunt adresa URL a paginii de pe care accesați pagina noastră, browserul utilizat (de exemplu Firefox, Internet Explorer) și ora de acces. Nu putem atribui aceste date unor anumite persoane. Nu le combinăm cu alte surse de date. Din acest motiv, anonimitatea este asigurată dacă doar vizualizați ofertele noastre. Stocăm aceste date până la 48 de ore pentru detectarea, recunoașterea și eliminarea defecțiunilor.

În plus, la utilizarea procedurii de conectare manuală în scopul analizei erorilor și a performanțelor, precum și pentru înțelegerea tranzacțiilor efectuate, următoarele date pot fi colectate în jurnalele de logare și stocate până la 42 de zile:

 • Identificarea utilizatorului
 • momentul solicitării precum și cel al răspunsului nostru
 • Volumul de date transmis
 • Tranzacțiile accesate (URL-uri)
 • Erorile de autentificare și utilizare

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este Articolul 6 Alineatul (1) Paragraful 1 litera (f) din RGPD.

Raport de eroare

În cazul în care aplicația este oprită de sistem dintr-un motiv neprevăzut, utilizatorii pot trimite un raport de erori cu o descriere a erorii către Toll Collect. Raportul de erori cuprinde următoarele date:

 • Data și ora
 • Informații privind aplicația: versiunea aplicației, versiunea bazei de date, versiunea serverului, versiunea REST-Api
 • Informații privind dispozitivul: producătorul, modelul, sistemul de operare
 • informațiile privind eroarea
 • notificarea utilizatorului (opțional)

Fișiere cookie

Fișierele tip cookie salvează informații specifice pe calculatorul dumneavoastră, în timpul accesării unei pagini de internet. Toll Collect GmbH utilizează în fișiere cookie temporare, în contextul procedurii de conectare manuală.

Fișierele cookie temporare sunt limitate în timp și conțin date precum un număr de identificare (așa-numitul ID de sesiune). Aceste date permit serverului să atribuie cereri consecutive de la browser aceluiași utilizator. Acestea sunt șterse automat, imediat ce utilizatorul închide browserul.

Programul software Piwik stochează fișierele cookie permanente, pe care le utilizăm pentru evaluarea de utilizare statistică anonimă a procedurii de conectare manuală. Mai multe informații despre Piwik sunt disponibile în secțiunea cu aceeași denumire de pe această pagină. Este și locul în care puteți refuza utilizarea Piwik.

Majoritatea browserelor sunt setate să permită automat fișiere cookie. Puteți însă modifica oricând setările browserului sau puteți folosi pagina noastră web fără funcția cookie. Dar acest lucru poate limita în anumite circumstanțe funcțiile ofertei noastre. Temeiul juridic al utilizării fișierele cookie este articolul 6 alineatul (1) punctul 1 (1) Litera (f) din Regulamentul RGPD.

Matomo

Procedura de conectare manuală utilizează Matomo, un program software open source, pentru evaluarea statistică a accesului vizitatorilor. Dacă este necesar, Matomo utilizează fișiere cookie. Adresa dumneavoastră IP este anonimizată imediat după procesare și înainte de a fi salvată. Puteți decide dacă un fișier cookie unic de analiză web poate fi stocat pentru a permite colectarea și analiza diferitelor date statistice pe site-ul Toll Collect GmbH. Dacă doriți să refuzați salvarea fișierului cookie, puteți refuza în orice moment salvarea și utilizarea în baza acestei declarații de protecție a datelor. În acest caz, pe calculator se stochează un așa-numit fișier cookie Opt-Out, cu o durată de valabilitate de 7 zile. Dacă ștergeți fișierul cookie sau fișierul cookie a atins sfârșitul duratei de valabilitate, aceasta înseamnă că fișierul cookie Opt-Out nu mai este eficient și trebuie să îl reactivați. Temeiul juridic pentru utilizarea Matomo este articolul 6 alineatul (1) punctul 1 litera (f) din RGPD.

Durata stocării

Toll Collect GmbH stochează datele dumneavoastră cu caracter personal, doar dacă acest lucru este permis conform legislației privind protecția datelor. Momentul concret al ștergerii depinde de următoarele criterii:

 • Dacă există un termen legal fix de ștergere, Toll Collect GmbH va șterge datele dumneavoastră cu caracter personal cel târziu la termenul legal specificat.
 • În cazul în care există o obligație legală de păstrare, Toll Collect GmbH șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, după ce obligația de păstrare a datelor se încheie și nu mai sunt necesare pentru procesele comerciale Toll Collect GmbH.
 • În cazul în care nu există niciun termen legal de ștergere și nicio obligație legală de păstrare, Toll Collect GmbH va șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de îndată ce nu mai sunt necesare pentru procesele comerciale Toll Collect GmbH.

Ștergerea în timp util este garantată de un concept de ștergere în conformitate cu DIN 66398.

Destinatari sau categorii de destinatari

Dacă este necesar, Toll Collect GmbH va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate în cadrul procedurii de prelucrare manuală, următorilor destinatari sau categorii de destinatari:

 • Oficiul federal pentru logistică și mobilitate
 • Participanți la procedura de plată
 • Persoana împuternicită de operator

Toll Collect GmbH nu transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Procesul automatizat de luare a deciziilor

Toll Collect nu vă va supune unor decizii individuale automate, cu efecte juridice la adresa dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar.

Siguranța

Toll Collect GmbH a luat o serie de măsuri de siguranță extinse, astfel încât datele cu caracter personal stocate la noi să fie ferite de accesări neautorizate, utilizări abuzive, distrugere sau pierdere. Comunicarea dintre serverul nostru web și browserul dumneavoastră este întotdeauna criptată. Măsurile noastre de securitate sunt adaptate continuu la stadiul actual al tehnologiei.

Linkuri către alte site-uri

Toll Collect GmbH nu răspunde pentru conținutul altor furnizori la care se poate accesa prin intermediul unui link extern în procedura de conectare manuală (vezi și informațiile noastre legale). Unele linkuri trimit la conținut care nu este stocat pe propriile servere.

Dacă accesați o pagină de internet externă din procedura noastră de conectare manuală, furnizorul extern poate primi informații de la browserul dumneavoastră, referitoare la pagina de pe care ați venit. Furnizorul extern este responsabil pentru aceste date. Asemeni altor furnizori, nu suntem în măsură să influențăm în vreun fel acest proces.

Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de următoarele drepturi în raport Toll Collect GmbH, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 • dreptul la informare,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”),
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul de a vă opune prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Revocarea nu aduce atingere legalității prelucrării până la data revocării.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Toll Collect GmbH.

Responsabil cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor, nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Autoritatea internă însărcinată cu protecția datelor
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
tc_datenschutz@toll-collect.de

Ediția: vineri, 17 iunie 2022

Începutul paginii