Zákaznický portál

 • Náš portál pro registrované zákazníky Vám poskytuje rozsáhlý online servis 24 hodin. V portálu najdete:

  • všechna Vaše registrovaná vozidla,
  • dosud nevyúčtované jízdy,
  • aktuální dokumenty s vyúčtováním.,
  • otevřená vyúčtování,
  • zprávy společnosti Toll Collect.

  Pomocí několika kliknutí můžete:

  • zaregistrovat nová vozidla
  • požádat o změnu do lepší emisní třídy CO₂,
  • změnit údaje o vozidle, jako například státní poznávací značku vozidla, počet náprav nebo emisní třídu
  • odhlásit vozidla
  • změnit smluvní údaje, například Vaši adresu nebo způsob platby

  Přístupové údaje pro zákaznický portál můžete použít také pro online zaúčtování.

 • Pokud jste se u společnosti Toll Collect zaregistrovali jako zákazník, automaticky získáváte přístup na zákaznický portál a můžete ihned používat všechny funkce.

  Pokud jste se u společnosti Toll Collect zaregistrovali jako zákazník pomocí podepsaného formuláře, můžete si u nás objednat počáteční přístupové údaje (aktivační kódy). Jednoduše nám pošlete e-mail prostřednictvím našeho Kontaktní formulář pod tématem „Přístup k zákaznickému portálu“ nebo nám zavolejte.

  Návod pro stávající zákazníky (PDF, 1 MB)
 • Pokud jste ztratili aktivační kódy obdržené od společnosti Toll Collect, můžete si u nás jednoduše vyžádat nové. Pošlete nám e-mail prostřednictvím našeho Kontaktní formulář pod tématem „Přístup k zákaznickému portálu“ nebo nám zavolejte.

  Pokud jste si již založili webový účet a zapomněli jste Vaše jméno nebo heslo pro přihlášení, použijte v oblasti přihlašování funkce „Zapomenuté heslo“ nebo „Zapomenuté přihlašovací jméno“.

 • Kódy platí osm týdnů. V této době můžete provést Vaše první přihlášení na zákaznickém portálu.

 • V případě, že jste zapomněli Vaše přihlašovací jméno nebo heslo, můžete si nechat poslat nové přihlašovací jméno, nebo resetovat heslo.

  Zapomenuté přihlašovací jméno

  Abyste si mohli nechat poslat Vaše přihlašovací jméno, potřebujete uvést jen Vaše zákaznické číslo a Vaši uloženou osobní e-mailovou adresu a přihlašovací jméno Vám bude zasláno.

  Nechat si zaslat přihlašovací jméno

  Zapomenuté heslo

  Pokud byste někdy zapomněli Vaše heslo, můžete ho resetovat a zadat nové heslo. K tomu potřebujete Vaše přihlašovací jméno a Vaši osobní e-mailovou adresu. Obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem pro resetování Vašeho hesla. Po kliknutí na odkaz můžete zadat a uložit nové heslo.

  Resetovat heslo
 • Ano, Vaše přístupové údaje můžete použít také k přihlášení v mobilní aplikaci nebo v zaúčtování online. Díky tomu můžete v manuálním zaúčtování přistupovat na Vaše vozidla a Vaše platební prostředky ze zákaznického portálu.

 • Můžete sám provést odblokování. V přihlašovací oblasti klikněte na tlačítko „Zapomenuté heslo“ nebo „Zapomenuté přihlašovací jméno“ a postupujte podle instrukcí.

 • V našem zákaznické portálu máte možnost zadat Vaše údaje o vozidle online.

  Pro první registraci v zákaznickém portálu jsou potřebné aktivační kódy, které si u nás můžete objednat. Jednoduše nám pošlete e-mail prostřednictvím našeho Kontaktní formulář pod tématem „Přístup k zákaznickému portálu“ nebo nám zavolejte.

 • Musíte být u společnosti Toll Collect registrován jako zákazník. Aby bylo možné online zaregistrovat Vaše vozidla, je nutný webový účet na našem zákaznickém portálu. K tomu potřebujete počáteční aktivační kódy od společnosti Toll Collect. Jednoduše nám pošlete e-mail prostřednictvím našeho Kontaktní formulář pod tématem „Přístup k zákaznickému portálu“ nebo nám zavolejte.

 • Pomocí Vašeho hlavního účtu můžete založit až deset podúčtů pro Vaše zaměstnance.

 • Kdykoliv máte možnost v zákaznickém portálu změnit údaje již zaregistrovaných vozidel. Za tím účelem přejděte do přehledu vozidel a použijte změnové tlačítko v pravém sloupci.

 • Po úspěšné registraci vozidla dostanete e-mailem nebo poštou potvrzení. Potom se Vám vozidlo také zobrazí v zákaznickém portálu.

 • Když nebylo možné provést Vaši registraci vozidla, informujeme Vás o tom obratem.

 • Vaše vozidlo je zaznamenané pro registraci a zpravidla se během několika minut přihlásí.

  Po úspěšné registraci ze strany společnosti Toll Collect je vozidlo viditelné v zákaznickém portálu v přehledu vozidel. Navíc dostanete e-mailem nebo dopisem potvrzení.

 • Ano, v zákaznickém portálu máte možnost změnit údaje již zaregistrovaných vozidel.

  K tomu vyvolejte zobrazení Vašich vozidel. V tabulce najdete za každým vozidlem v pravém sloupci změnové tlačítko.

  Můžete změnit následující údaje: státní poznávací značka vozidla, země registrace, identifikační číslo vozidla (VIN, číslo podvozku), počet náprav, emisní třída a přípustná celková hmotnost.

  Pro změnu státní poznávací značky je nutné nahrání osvědčení o registraci vozidla.

  Pokud by nebylo možné změnu zvolit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

 • Online můžete změnit údaje již zaregistrovaných vozidel: země registrace, státní poznávací značka vozidla, identifikační číslo vozidla (VIN, číslo podvozku), počet náprav, přípustná celková hmotnost, emisní třída.

  Navíc můžete změnit tyto smluvní údaje: název firmy, adresa, kontaktní osoba a způsob platby.

  Samozřejmě také můžete kdykoliv změnit údaje Vašeho webového účtu v zákaznickém portálu, např. e-mailovou adresu nebo heslo.

 • To bohužel není možné. Společnost Toll Collect se v rámci dalšího zlepšení bezpečnosti dat rozhodla poskytovat tyto dokumenty digitálně výhradně prostřednictvím zákaznického portálu. Tam je výpis vyúčtování mýta uložen 24 měsíců a doklad jednotlivých jízd tři měsíce. Jako alternativu Vám můžeme nabídnout zaslání poštou.

 • Vyhotovili jsme krátký návod, jak můžete tento problém vyřešit.

  Návod (PDF, 1 MB)
 • Veškerá korespondence se v zákaznickém portálu zobrazuje 6 měsíců. Během této doby si můžete Vaše dopisy stáhnout a uložit. Pokud potřebujete starší dopis, můžete jej obdržet prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

 • Pokud používáte zákaznický portál, jsou v něm všechny Vaše dopisy a informace uloženy šest měsíců. Jestliže upřednostňujete zaslání poštou, můžete si změnu zařídit telefonicky prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Změna zpět k ukládání v zákaznickém portálu je kdykoliv možná.

Další doporučení