Vyúčtování mýta


Model nákladního automobilu stojí na vytištěném dokladu jednotlivých jízd

Výpis vyúčtování mýta

Jestliže jste registrováni jako zákazník u společnosti Toll Collect, mýtné se vyúčtuje jednou za měsíc. Potom obdržíte tzv. výpis vyúčtování mýta ke stažení v zákaznickém portálu společnosti Toll Collect nebo na přání poštou.

  • Mýto k zaplacení se vypočítá podle ujetých úseků. Úseky byly stanoveny Spolkovou republikou. Všechny úseky a délky úseků jsou zveřejňovány Spolkovým úřadem pro logistiku a mobilitu (BALM) na adrese www.mauttabelle.de .

    Mýtné se vypočítá jednotlivě pro každý úsek a zaokrouhlí obchodním způsobem na dvě místa za desetinnou čárkou. Teprve potom se částky mýta všech úseků sečtou. Tím se může placené mýtné lišit od očekávaného. Pro vysvětlení tohoto jevu slouží následující příklad:

    Příklad zaokrouhlení (PDF, 213 KB)
    
Tabulka se zaokrouhlenými částkami mýtného

Doklad jednotlivých jízd

Na přání obdržíte navíc jednou měsíčně doklad jednotlivých jízd. Vozidlo, jízdní trasa, doba jízdy a další údaje relevantní z hlediska mýta jsou uvedeny v dokladu. Tak můžete přesně sledovat odvedené mýtné. Doklad jednotlivých jízd obdržíte jako soubor PDF a csv ke stažení v našem zákaznickém portálu společnosti nebo na přání poštou.

Podrobný výpis jízdy

Podrobný výpis jízdy mají k dispozici všichni registrovaní zákazníci v zákaznickém portálu. V něm mohou po obdržení dokladu jednotlivých jízd zadat jednotlivá zaúčtovací čísla. Zákazníci takto obdrží podrobné informace ke každému jednotlivému úseku.

Další doporučení