Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect

Varstvo podatkov v aplikaciji TC Partner

Koristne informacije o varstvu podatkov

Veseli nas, da uporabljate ročni postopek evidentiranja pri družbi Toll Collect GmbH. Zaščito vaših osebnih podatkov in podatkov o pobiranju cestnine jemljemo zelo resno. Te podatke uporabljamo izključno v okviru veljavnih določil o varstvu podatkov in zakonodaje na področju cestnine. Osebni podatki so informacije o vaši identiteti, na primer ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka, in podatki o vaši uporabi ročnega postopka evidentiranja, na primer čas in obseg.

V nadaljevanju je pojasnjeno, katere informacije zbira družba Toll Collect GmbH med vašo uporabo našega ročnega postopka evidentiranja in na kakšen način jih uporablja.

Zbiranje in obdelava podatkov

V okviru ročnega postopka evidentiranja se med vami kot uporabnikom in družbo Toll Collect GmbH izvajajo poslovni procesi, kot so evidentiranje in storniranja. Za te procese moramo obdelovati relevantne podatke, kot so registrska številka vozila, značilnosti vozila, odseki z obveznim plačilom cestnine ali obdobje veljavnosti evidentiranja. Podlaga za obdelavo je 3. stavek 3. odstavka 4. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). Podatki se prenesejo v centralne sisteme, kjer se uporabijo za pobiranje cestnine. Če želite potrdila dodatno prejeti po e-pošti ali sporočilu SMS, se e-poštni naslov ali telefonska številka uporablja do konca postopka, nato pa se v naših sistemih takoj izbriše. Družba Toll Collect GmbH z uporabnikom komunicira v nešifrirani obliki po e-pošti na naslov oziroma prek telefonske številke, ki ju navede uporabnik.

Ročni postopek evidentiranja lahko uporabljate kot registriran in kot neregistriran uporabnik. Registriran uporabnik z dostopom do portala za stranke s prvo prijavo samodejno prejme račun evidentiranja, neregistriran uporabnik pa si lahko račun evidentiranja ustvari sam. Račun evidentiranja vam prinaša naslednje prednosti:

 • upravljanje vozil (samo neregistrirani uporabniki z računom evidentiranja),
 • upravljanje poti,
 • upravljanje plačilnih postopkov (samo neregistrirani uporabniki z računom evidentiranja),
 • ogled celotnih poti in pripadajočih navigacijskih navodil po zaključenem evidentiranju,
 • enostavnejše storniranje poti.

Posredovanje dejstev, ki so pomembna za pobiranje cestnine, je potrebno za uporabo ročnega postopka evidentiranja ter je predpisano v skladu z 2. in 3. odstavkom 5. člena uredbe LKW-MautV. Če teh dejstev ne posredujete, se lahko zgodi, da ročnega načina evidentiranja ne boste mogli uporabljati.

Privolitve v zvezi z varstvom podatkov

Vaša izrecna privolitev v zvezi z varstvom podatkov je potrebna pri prvi prijavi v ročnem postopku evidentiranja, če ste registriran uporabnik, oz. pri ustvarjanju računa evidentiranja.

S tem se strinjate, da se

 • naslovi zunaj odseka, za katerega je obvezno plačilo cestnine, hranijo do konca veljavnosti evidentiranja,
 • začetne, vmesne in ciljne točke evidentiranih odsekov ter podatki, ki so pomembni za odsek, pa se hranijo glede na roke hrambe evidentiranja (največ 120 dni)

.

Ko se evidentirate kot neregistriran uporabnik, imate prav tako možnost, da soglašate s shranjevanjem naslovov, za katere plačilo cestnine ni obvezno, podatkov, ki so pomembni za odsek, ter začetnih, vmesnih in ciljnih točk. To omogoča lažjo uporabo pri ogledu ali storniranju poti (glejte prednosti 4. in 5.). Tudi tu veljajo zgoraj navedeni roki hrambe.

Podatki, ki so pomembni za odsek, so največja dovoljena skupna masa, višina, širina in podatki o razredu nevarnosti vozila.

Do podatkov vašega računa evidentiranja, naslovov zunaj poti z obvezno cestnino in drugih podatkov, ki so pomembni za odsek, družba Toll Collect GmbH nima dostopa. Družba Toll Collect GmbH teh podatkov ne uporablja v nobeni obliki in jih ne posreduje tretjim osebam. Soglasje z zbiranjem teh dodatnih podatkov lahko kadar koli prekličete tako, da izbrišete svoj račun evidentiranja (neregistrirani uporabniki) ali dostop do portala (registrirani uporabniki) in uporabljate ročni postopek evidentiranja izključno kot neregistriran uporabnik.

Po enem letu neaktivnosti se račun evidentiranja neregistriranega oz. registriranega uporabnika z računom evidentiranja izbriše. Pred samodejnim izbrisom prejme uporabnik obvestilo o tem na navedeni e-poštni naslov. Soglasje z izbrisom lahko prekličete s ponovno prijavo v ročnem postopku.

Uporaba aplikacije

Za shranjevanje podatkov v aplikaciji uporabljamo različne vrste lokalnih tehnologij shranjevanja, kot sta lokalni pomnilnik (tudi „podatki aplikacije“) in predpomnjenje. Prek teh tehnologij se shranjujejo podatki v vašo napravo ter se lahko uporabijo za shranjevanje vaših dejavnosti in želenih nastavitev. Pri tem se lahko uporabljajo različni deli vaše naprave (notranji pomnilnik, kartica SD). Za brisanje shranjenih podatkov v nastavitvah v upravitelju aplikacij poiščite aplikacijo in pri informacijah o aplikaciji potrdite polje „Počisti podatke“ oz. „Počisti predpomnilnik“.

Za delovanje aplikacije so potrebna naslednja pooblastila za dostop:

 • dostop do kamere za optično branje kode QR na potrdilih o evidentiranju, za poenostavljen vnos podatkov o evidentiranju,
 • dovoljenje za dostop do lokacije za lažji vnos začetne in ciljne točke na prikazu zemljevida.

Določitev lokacije

Za lažje ročno evidentiranje lahko določite svojo lokacijo. Glede na nastavitve vaše naprave se uporabljajo različne tehnologije določanja lokacije:

 • „GPS“ (GPS)
 • omrežja WLAN,
 • mobilni signali (mobilno omrežje),
 • naslov IP.

V napravi morate ročno nastaviti dovoljenje za prenos podatkov o položaju. Določitev lokacije ni mogoča brez izrecne privolitve uporabnika.

V večini namiznih brskalnikov se v zgornjem robu zaslona prikaže vrstica. Brskalniki v pametnih telefonih pa pogosto prikažejo pojavno okno, ki ga uporabnik ne more prezreti in ga prisili k vnosu (soglasje/zavrnitev).

Soglasje/zavrnitev se pojavi ob prvem odpiranju aplikacije. To lahko kadar koli ročno spremenite v nastavitvah.

Zapisovanje v dnevnik

Iz tehničnih razlogov se v naših spletnih strežnikih pri uporabi ročnega postopka evidentiranja določeni podatki posredujejo samodejno. To so med drugim naslov URL spletnega mesta, s katerega odprete naše spletno mesto, uporabljeni brskalnik (npr. Firefox, Internet Explorer) in čas dostopa. Teh podatkov ne moremo povezati z nobeno določeno osebo. Ne združujemo jih z drugimi viri podatkov. Zato zagotavljamo vašo anonimnost, če si naše ponudbe samo ogledujete. Za odkrivanje, prepoznavanje in odpravljanje motenj hranimo te podatke do 48 ur.

Poleg tega se lahko pri uporabi ročnega postopka evidentiranja za namen analize napak in delovanja ter preverjanja izvedenih transakcij v dnevniških zapisih zbirajo naslednji podatki, ki se hranijo do 42 dni:

 • identifikacija uporabnika,
 • čas poizvedbe in našega odgovora,
 • prenesena količina podatkov,
 • aktivirane transakcije (naslovi URL),
 • sporočila o napakah pri postopku preverjanja pristnosti in aplikacijah.

Podlaga za obdelavo teh podatkov je točka f prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Poročilo o zrušitvi

Če sistem prekine aplikacijo iz nepričakovanega razloga, lahko uporabniki pošljejo družbi Toll Collect poročilo o napaki z opisom napake. Poročilo o napaki vsebuje naslednje podatke:

 • Datum in čas
 • Informacije o aplikaciji: različica aplikacije, različica zbirke podatkov, različica strežnika, različica REST-Api
 • Informacije o napravi: proizvajalec, model, operacijski sistem
 • Informacije o dogodku zrušitve
 • Sporočilo uporabnika (neobvezno)

Piškotki

Piškotki med vašim obiskom spletnega mesta v vaš računalnik shranijo določene podatke. Družba Toll Collect GmbH v sklopu ročnega postopka evidentiranja uporablja začasne piškotke.

Začasni piškotki so časovno omejeni in vsebujejo podatke, na primer identifikacijsko številko (t. i. sejna ID-številka). Ti podatki dovoljujejo strežniku, da dodeli zaporedne poizvedbe brskalnika istemu uporabniku. Samodejno se izbrišejo, ko uporabnik zapre brskalnik.

Trajni piškotki se shranjujejo s programsko opremo Piwik, ki jo uporabljamo za anonimno statistično analizo uporabe našega ročnega postopka evidentiranja. Več informacij o programski opremi Piwik je na voljo v istoimenskem razdelku na tem spletnem mestu. Tam lahko tudi prekličete privolitev v uporabo programske opreme Piwik.

Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno dovolijo piškotke. Nastavitev brskalnika lahko spremenite kadar koli ali uporabljate naše spletno mesto brez funkcije piškotkov. V določenih okoliščinah s tem naša ponudba deluje v omejenem obsegu. Pravna podlaga za uporabo piškotkov je točka f prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Matomo

Odprtokodna programska oprema Matomo se uporablja pri ročnem postopku evidentiranja za statistično analizo dostopov uporabnikov. Matomo prav tako uporablja piškotke. Vaš naslov IP se takoj po obdelavi in pred shranjevanjem anonimizira. Odločite se lahko, ali se lahko nastavi enoličen piškotek za spletno analizo, ki na spletnih mestih družbe Toll Collect GmbH omogoča zbiranje in analizo različnih statističnih podatkov. Če se s tem ne strinjate, lahko privolitev v shranjevanje in uporabo v skladu s to izjavo o varstvu podatkov kadar koli prekličete. V tem primeru se v vaš računalnik nastavi t. i. piškotek za odjavo z obdobjem veljavnosti 7 dni. Če piškotek izbrišete oz. veljavnost piškotka poteče, piškotek za odjavo ni več aktiven in ga morate ponovno aktivirati. Pravna podlaga za uporabo programske opreme Matomo je točka f prvega pododstavka prvega odstavka člena 6 GDPR.

Rok hrambe

Družba Toll Collect GmbH hrani vaše osebne podatke le tako dolgo, kot to dovoljuje zakonodaja na področju varstva podatkov. Natančni čas izbrisa je odvisen od naslednjih meril:

 • Če obstaja strogo zakonsko določen rok izbrisa, izbriše družba Toll Collect GmbH vaše osebne podatke najpozneje do zakonsko predpisanega termina.
 • Če obstaja zakonska obveznost hrambe, izbriše družba Toll Collect GmbH vaše osebne podatke po koncu obveznosti hrambe podatkov in ko niso več potrebni za poslovne procese družbe Toll Collect GmbH.
 • Če ne obstaja niti zakonsko določen rok izbrisa niti zakonska obveznost hrambe, izbriše družba Toll Collect GmbH vaše osebne podatke, ko niso več potrebni za poslovne procese družbe Toll Collect GmbH.

Pravočasen izbris je zagotovljen po načelu brisanja v skladu s standardom DIN 66398.

Prejemniki oz. kategorije prejemnikov

Družba Toll Collect GmbH po potrebi razkriva vaše osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru ročnega postopka evidentiranja, naslednjim prejemnikom oz. kategorijam prejemnikov:

 • Zvezni urad za logistiko in mobilnost,
 • udeležencem v plačilnem prometu,
 • obdelovalcu naročil.

Družba Toll Collect GmbH ne posreduje vaših osebnih podatkov niti v tretje države niti mednarodnim organizacijam.

Samodejni postopek odločanja

Družba Toll Collect GmbH ne sprejema samodejnih odločitev v posameznih primerih, ki bi lahko zoper vas povzročile pravne učinke ali vas na podoben način omejevale.

Varnost

Družba Toll Collect GmbH je sprejela obsežne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki so shranjeni na naših straneh, pred nepooblaščenim dostopom, zlorabami, uničenjem in izgubo. Komunikacija med našim spletnim strežnikom in vašim brskalnikom v osnovi poteka v šifrirani obliki. Naši varnostni ukrepi se stalno prilagajajo najsodobnejšim tehnologijam.

Povezave na druga spletna mesta

Družba Toll Collect GmbH ne jamči za vsebine drugih ponudnikov, dostop do katerih je mogoč prek zunanje povezave v ročnem načinu evidentiranja (glejte tudi naša pravna obvestila). Nekatere povezave vodijo do vsebin, ki niso shranjene v lastnih strežnikih.

Če prek našega ročnega postopka evidentiranja odprete zunanje spletno mesto, lahko zunanji ponudnik od vašega brskalnika prejme informacijo, s katerega spletnega mesta ste odprli njegovo spletno mesto. Za te podatke je odgovoren zunanji ponudnik. Na ta potek tako kot vsak drugi ponudnik tudi mi ne moremo vplivati.

Vaše pravice

V zvezi z zadevnimi osebnimi podatki lahko pri družbi Toll Collect GmbH uveljavljate naslednje pravice:

 • pravico do informacij,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa („pravico do pozabe“),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora zoper obdelavo,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Podano privolitev lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave do trenutka preklica.

Poleg tega imate pravico, da glede obdelave osebnih podatkov s strani družbe Toll Collect GmbH vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se lahko obrnete na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov.

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov v našem podjetju
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
tc_datenschutz@toll-collect.de

Stanje: 17. 6. 2022

Na začetek strani