Odhlášení


Zadní pohled na dva nákladní automobily, které se na dálnici pohybují směrem k obzoru

Odhlášení vozidla

Když Vaše vozidlo prodáte, odstavíte nebo zlikvidujete, musíte předtím nechat servisním partnerem vymontovat palubní přístroj.

Video: Tipy pro demontáž OBU

Po vymontování prosím u nás požádejte o odhlášení vozidla u společnosti Toll Collect. Zaregistrovaná vozidla, která nejsou vybavena palubním přístrojem, můžete odhlásit ihned.

*zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Odhlášení podniku

Jste zaregistrováni u společnosti Toll Collect a nechcete nadále používat mýtný systém? Potom byste měli Váš podnik u nás odhlásit.

Jestliže jsou Vaše vozidla vybavena palubními přístroji, musíte nechat přístroje vymontovat servisním partnerem.

Potom se u nás odhlaste pomocí formuláře „Změna adresy a služeb / výpověď smlouvy“.

Stáhnout formulář (PDF, 549 KB)