Nahlásit vozidla pro živnost

Nahlásit ihned

Jaké předpoklady platí pro výjimku pro živnostníky?

Od 1. července 2024 vyžaduje zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) také mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která jsou určena pro silniční nákladní dopravu nebo se k tomuto účelu používají. Vozidla používaná živnostenskými podniky jsou za určitých podmínek osvobozena od mýtné povinnosti.

Seznam všech profesí, které splňují požadavky na uplatnění výjimky pro živnostníky, najdete na stránkách Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu.

Seznam živnostenských profesí

Výjimka pro živnostníky platí, je-li vozidlo řízeno zaměstnancem živnostenského podniku a

  • pokud přepravuje materiál, vybavení nebo stroje, které jsou nezbytné k provádění služeb a prací živnostenského podniku (včetně nářadí, pracovních prostředků, náhradních dílů, stavebních materiálů, kabelů, přístrojů a příslušenství) a/nebo
  • pokud přepravuje řemeslné zboží které je vyrobeno, dále zpracováno nebo opraveno ve vlastním živnostenském podniku.

Výjimka pro živnostníky platí také pro zahraniční řemeslné podniky.

Při kontrolách mýtného je třeba prokázat, že jízda splňuje požadavky na výjimku pro živnostníky. Vhodným dokladem je např. živnostenský list, obchodní zápis (kopie), dodací listy nebo objednávky zákazníků. Doklady musí být předloženy v němčině nebo v německém překladu.

Kdy výjimka pro živnostníky neplatí?

Pokud je vyexpedováno průmyslově vyrobené zboží, nejsou jízdy osvobozeny od mýtné povinnosti. Průmyslovou výrobu lze předpokládat, pokud se výrobní proces vyznačuje vysokou úrovní využití strojů a/nebo standardizovaných výrobních procesů. Na rozdíl od sériové masové výroby se živnostenská výroba obvykle vyznačuje omezeným množstvím vyrobených kusů a častějšími odchylkami produktů.

Nejsou vyráběné ručně, ale zpravidla průmyslovým způsobem, jako např. polotovary z těsta nebo pečivo, které se vyrábí ve velkém množství v procesech založených na dělbě práce prostřednictvím vysokého stupně mechanizace a automatizace, aby se mohly rozpéct nebo prodat na pobočkách.

Výjimka pro živnostníky neplatí pro obchodní transporty pro třetí strany, ani pro jiný živnostenský podnik. Přeprava zboží může být pouze doplňkovou činností v rámci celkové činnosti společnosti.

Pokud se většina vašich vozidel nepohybuje pod požadavky pro uplatnění výjimky pro živnostníky, doporučujeme instalaci palubního přístroje (OBU) od společnosti Toll Collect nebo od poskytovatele služby European Electronic Toll Service (poskytovatel EETS). Palubní přístroje lze zapnout a vypnout podle potřeby

Otázky a odpovědi (FAQ) týkající se výjimky pro živnostníky

Nahlásit vozidla pro živnost

U společnosti Toll Collect můžete nahlásit vozidla pro živnost, která jsou používána za podmínek platných pro výjimku pro živnostníky.

Nahlásit můžete vozidla hmotnostní třídy nad 3,5 t a do 7,5 t maximální technicky přípustné hmotnosti, u kterých je živnostenský podnik uveden v osvědčení o registraci vozidla, části I jako vlastník vozidla.

Toll Collect zkontroluje vaše údaje a uloží je na dobu maximálně dvou let. Následně obdržíte výzvu k obnovení hlášení.

Na základě těchto informací lze organizovat kontroly mýtného tak, aby se minimalizoval počet případů odklonění vozidla a úředních postihů.

Nejsou-li pro jízdu splněny požadavky na výjimku pro živnostníky, vozidlo podléhá mýtné povinnosti. Pro zaúčtování a placení těchto jízd můžete použít aplikaci Toll Collect nebo webovou stránku Toll Collect nebo vozidlo vybavit palubním přístrojem od společnosti Toll Collect nebo od poskytovatele EETS.