Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Kontrola

Jaký úkol vykonává společnost Toll Collect při kontrole?

Při kontrole plnění mýtné povinnosti dochází k rozdělení úkolů mezi společnost Toll Collect a Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG). Společnosti Toll Collect přísluší automatická kontrola. Tato kompetence v sobě zahrnuje dodatečný výběr při zjištění nezaplacení mýta nebo zaplacení v nesprávné výši. Tato svrchovaná úloha veřejné moci byla společnosti Toll Collect svěřena Spolkovou republikou.

Všechny ostatní kontroly provádí spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG).

Přehled způsobů kontroly

Jak funguje kontrolní sloupek?

Kontrolní sloupky použité na spolkových silnicích fungují na podobném principu jako kontrolní mosty na dálnicích. Za plynulého provozu zjišťují, zda je správně vybíráno mýtné. Kontrolní sloupky nevybírají mýtné.

V kontrolních sloupcích je použita moderní senzorová technika a kamery k zaznamenání a klasifikaci nákladních automobilů. Z projíždějících vozidel pořizují stereokamery celkový snímek a snímek státní poznávací značky vozidla. Počet náprav vozidla se zjišťuje pomocí kamery pro boční snímky. Komunikační modul (DSRC) na hlavici sloupku navazuje kontakt s palubním přístrojem. Přitom se kontroluje, zda je palubní přístroj připraven k výběru mýta (zelená LED) a zda je nastaven správný počet náprav a emisní třída. Pokud kontrolní sloupek nemůže navázat kontakt s palubním přístrojem, kontroluje se, zda existuje manuální zaúčtování.

Jak funguje kontrolní most?

Mosty pro automatickou kontrolu překlenují celou jízdní dráhu. Při průjezdu vozidla kontrolují, zda vozidlo podléhá povinnosti platit mýto, a zda bylo mýtné řádně uhrazeno. Každé vozidlo, které se přibližuje ke kontrolnímu mostu, je zaznamenáno detekční a sledovací jednotkou. Zjišťuje se, kterou jízdní drahou a ve kterém přesném časovém okamžiku vozidlo projíždí pod mostem, aby byla možná přesná klasifikace. Navíc se pořídí snímek státní poznávací značky vozidla a celkový snímek.

Pomocí trojrozměrného skenování během průjezdu pod mostem se zjišťuje, zda vozidlo podléhá povinnosti platit mýto. Tzn. kontroluje se, zda dosahuje přípustné celkové hmotnosti alespoň 7,5 tuny. Pokud nepodléhá mýtné povinnosti, pak se tato data ihned vymažou.

Most kontroluje prostřednictvím DSRC (infračervená komunikace na krátké vzdálenosti), zda vozidlo používá automatickou metodu a zda zákazník uvedl správné údaje např. o počtu náprav. Pokud tomu tak je, obrazová a senzorová data se smažou. Další kontrolní data z komunikace mezi mostem a palubním přístrojem se pro zajištění kvality přístrojů přenášejí do společnosti Toll Collect.

Jestliže vozidlo nepoužívá automatickou metodu, zkontroluje kontrolní most podle státní poznávací značky vozidla, zda společnost Toll Collect eviduje manuální zaúčtování nebo registraci k osvobození od placení mýta. Tento proces trvá jen sekundy. Aby bylo možné prokázat případné vícenásobné použití manuálního zaúčtování, zůstávají data zaúčtování 24 hodin k dispozici pro opětovné srovnání. V případě domnělého porušení mýtné povinnosti se data předávají ke zjištění skutkového stavu.

Kontroloři spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG) mohou v rámci stacionární kontroly používat kontrolní mosty a v případě domnělého porušení mýtné povinnosti vozidla odklonit.

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 33.6.2.0, Content: undefined, Node: tpm1r603