Emisní třídy CO₂

Co jsou emisní třídy CO₂?

Od 1. prosince 2023 je emisní třída CO₂ charakteristickým znakem sazby mýtného pro nákladní vozidla. To znamená, že sazba mýta za kilometr pak navíc závisí na tom, jaká je emise oxidu uhličitého (CO₂) vozidla. Tento systém je založen na nařízení platné v celé EU.

Vozidla jsou zařazena do pěti emisních tříd CO₂. Čím nižší emise CO₂, tím vyšší a lepší emisní třída.

Určení a změna emisní třídy CO₂

Společnost Toll Collect všechna vozidla zaregistrovaná před datem 1. prosince 2023 zařadila do emisní třídy CO₂ č. 1. To znamená, že vozidla s první registrací před datem 1. července 2019 jsou zařazena správně. Z důvodu právních předpisů nemohou být tato vozidla zařazena do vyšší emisní třídy CO₂.

Zařazení svých vozidel si můžete zkontrolovat pomocí vyhledávače emisní třídy na zákaznickém portálu. Tam můžete také požádat o změnu emisní třídy CO₂ a načíst potřebné doklady. Mezi takové doklady patří:

  • Osvědčení o registraci vozidla
  • Zákaznické informace od výrobce vozidla (CIF)
  • Osvědčení o shodě od výrobce vozidla (COC)
  • Individuální schvalovací list

Vyhledávač emisní třídy je k dispozici i zde na webové stránce. Upozorňujeme, že žádost lze podat pouze na zákaznickém portálu.

Vyhledávač emisní třídy CO₂

Video ukazuje, jakým způsobem lze určit a upravit třídu CO₂ v zákaznickém portálu.

Titulky můžete aktivovat pomocí ikon v pravé dolní části přehrávače.