Mýtná povinnost se kontroluje následujícím způsobem

Prostřednictvím pravidelných kontrol v celém Německu se kontroluje správné placení mýta


Vozidlo spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM) kontroluje nákladní automobil v rámci kontroly mýta.

Rozdělení úkolů mezi společností Toll Collect a BALM

Pomocí kontrolního systému se kontroluje řádné placení mýtného a dodržování předpisů zákona o mýtném na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG).

Při tom dochází k rozdělení úkolů mezi společností Toll Collect a Spolkovým úřadem pro logistiku a mobilitu (BALM). Společnosti Toll Collect přísluší automatická kontrola pomocí kontrolních mostů a kontrolních sloupků. Tato kompetence v sobě zahrnuje dodatečný výběr při zjištění nezaplacení mýta nebo zaplacení v nesprávné výši. Tato svrchovaná úloha veřejné moci byla společnosti Toll Collect svěřena Spolkovou republikou.

Všechny ostatní kontroly provádí BALM.

Přehled forem kontroly

Dodržování mýtné povinnosti se kontroluje čtyřmi způsoby. Pro podrobné informace prosím klikněte na modré bloky.

 • 300 napevno instalovaných kontrolních mostů registruje blížící se vozidla a kontroluje v plynulém provozu, jsou-li pro vozidla s mýtnou povinností řádně deklarovány údaje o vozidle.

  Pokud je vozidlo vybaveno palubním přístrojem, kontroluje se, zda tento palubní přístroj umožňuje výběr mýta a zda jsou správně zadány údaje o vozidle. U vozidel podléhajících povinnosti platit mýto a nevybavených palubním přístrojem se ve výpočetním středisku Toll Collect podle jejich státní poznávací značky zjišťuje, zda existuje platné zaúčtování.

  Pokud se nedá zjistit žádné zaúčtování, provede Toll Collect potřebné prověrky a popř. dodatečný výběr mýtného. Informace, které jsou relevantní pro stíhání, postupuje společnost Toll Collect na BALM. Tam se vyhodnocují. Pokud je zjištěno správné zaúčtování, pak se data vozidla ihned vymažou.

 • Přibližně 600 kontrolních sloupků kontroluje dodržování mýtné povinnosti na všech spolkových silnicích. Z technického hlediska jsou kontrolní sloupky vybaveny podobnými funkcemi jako kontrolní mosty instalované na dálnicích. Při průjezdu vozidla kolem kontrolního místa se pořídí fotografie celku, fotografie z boku a fotografie státní poznávací značky vozidla. Palubní přístroj odešle údaje nastavené řidičem i údaje uložené v palubním přístroji do kontrolního sloupku. Pokud řidič správně nastavil počet náprav a zkontroloval, zda je palubní přístroj připravený k výběru mýta, jsou obrazová data vyřazena.

 • Kontrolní mosty mohou také odesílat data potenciálních neplatičů mýtného i pracovníkům BALM na následující parkoviště. Kontrolní tým potom znamením odkloní tato vozidla z provozu a zkontroluje je. Pracovníci BALM tak mají možnost ihned vyjasnit skutkové stavy. Dodatečné výběry a pokuty mohou vybírat na místě.

 • Mobilní týmy BALM nepřetržitě kontrolují správné placení mýta. Týmy jezdí kontrolními vozidly, jejichž vybavení funguje na podobném funkčním principu jako kontrolní mosty a sloupky. Dostanou k tomu údaje vozidel, u kterých se při automatické kontrole vyskytla pochybnost o řádné součinnosti.

  Existují-li pochybnosti je vozidlo odkloněno na nejbližší parkoviště. Pokud se potvrdí podezření z porušení mýtné povinnosti, vyberou kontroloři na místě dodatečné mýtné a zahájí přestupkové řízení. Od řidičů zahraničních vozidel se před pokračováním v jízdě vybere kromě ušlého mýta kauce ve výši očekávané pokuty včetně souvisejících výloh.

 • Pracovníci BALM provádějí po celém území Německa namátkové provozní kontroly v podnicích. Přepravci, u kterých bude provedena kontrola, se vybírají na principu náhody nebo na základě konkrétního podezření. Při provozních kontrolách v podnicích se kontroluje např. podle nákladních listů a dokladů o čerpání pohonných hmot, zda bylo v minulosti řádně zaplaceno mýto.

Důsledky porušení povinností

Pokud nebylo mýtné řádné zaplaceno, bude mýtné za skutečně projetou zpoplatněnou trasu vybráno dodatečně. Pokud skutečnou trasu nelze zjistit, bude dodatečně vybráno mýtné v hypotetické délce 500 kilometrů na jednu jízdu.

Ve všech případech platí, že BALM vyhodnotí informace související s udělením pokuty a popř. zahájí přestupkové řízení.

Další doporučení