Deklaracja w sprawie dostępności

Ta deklaracja w sprawie dostępności odnosi się do opublikowanej pod adresem www.toll-collect.de strony internetowej Toll Collect GmbH.

Jako organ sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/2102 staramy się, aby nasza strona internetowa zgodnie z przepisami federalnej ustawy o równym statusie osób niepełnosprawnych (BGG) oraz rozporządzenia w sprawie dostępności techniki informacyjnej (BITV 2.0) transponującymi dyrektywę (UE) 2016/2102 była dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Stan zgodności z wymogami rozporządzenia BITV

Wymogi dostępności wynikają z § 3 ust. 1–4 oraz § 4 rozporządzenia BITV 2.0, które zostało wydane na podstawie § 12d ustawy BGG.

Podstawą kontroli przestrzegania wymogów jest test BITV wykonywany na etapie projektowania przez certyfikowany organ kontrolny.

Podczas kontroli stwierdzono dalszą niezgodność strony z powyższymi wymogami ze względu na wskazane poniżej powody. Toll Collect planuje ponowne uruchomienie strony, a wraz z nim usunięcie wymienionych ograniczeń dostępności.

Elementy obsługowe

Interaktywne elementy obsługowe, takie jak linki i przyciski ekranowe, nie we wszystkich przypadkach mają nazwy i role, które można odczytać za pomocą czytnika ekranowego.

Ruchome treści

Używanych w różnych miejscach na stronie funkcji automatycznej zmiany treści (karuzel) nie można wyłączyć jednoznacznym elementem obsługowym.

Wyświetlane treści

Treści, które wyświetlają się po najechaniu kursorem lub myszką, nie można zamknąć bez zmiany położenia wyróżnienia.

Formularze

Opisy pól formularzy są powiązane z odpowiednimi polami wprowadzania danych w sposób nieczytelny dla czytnika ekranowego. Dla pól, które odnoszą się do samych użytkowników/użytkowniczek, nie jest na razie dostępna funkcja automatycznego uzupełniania. Komunikaty o błędach w formularzach nie są powiązane z opisami pól, których dotyczy problem. W niektórych przypadkach brakuje opisu pola. W niektórych formularzach trzeba podać sekwencję znaków, tzw. CAPTCHA, w celu ich odesłania. Nie ma alternatywy dla sekwencji CAPTCHA, których podstawą jest obrazek.

Elementy strukturalne HTML

Struktura nagłówków nie jest obecnie optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego. Listy nie są wyróżnione w sposób umożliwiający ich odczytanie przez czytnik ekranowy.

Składnia HTML

Składnia HTML nie jest optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego.

Kontrast

W przypadku niektórych nagłówków, przycisków i linków tekstowych oraz pól formularzy współczynnik kontrastu nie odpowiada wymaganej wartości 4,5:1 lub 3:1.

Teksty linków

W tekstach niektórych linków nie występuje informacja, że są one linkami do plików PDF.

Samouczek dot. obsługi urządzenia pokładowego

Oferta ta jest adresowana do kierowców pojazdów ciężarowych i wyjaśnia zasady obsługi urządzenia pokładowego. Strony nie pasują do wymiarów ekranów smartfonów i mniejszych tabletów. Samouczek posiada funkcję własnej nawigacji w postaci samodzielnego modułu, który różni się od struktury nawigacji na reszcie strony.

Dokumenty PDF do pobrania

Dokumenty utworzone wcześniej niż w lipcu 2020 roku nie są jeszcze w pełni dostępne. Po wykonaniu w przyszłości wymaganych aktualizacji dokumentów będą one w pełni dostępne.

Tabele

Konstrukcja tabeli i zastosowane wyróżnienia nie umożliwiają odtworzenia za pomocą czytnika ekranowego.

Możliwość obsługi za pomocą klawiatury

Nie można obsługiwać funkcji wyboru języka za pomocą klawiatury. Ponadto klawiatura nie umożliwia pominięcia powtarzających się bloków treści. Wyróżnienie elementu wybranego za pomocą klawiatury nie jest wyraźnie lub w ogóle nie występuje.

Język

Główny język strony nie jest wyrażony kodem HTML. Słowa z innych języków nie są wyróżnione odpowiednim atrybutem języka.

Filmy

Filmy opublikowane na naszej stronie wcześniej niż w lipcu 2020 roku nie zawierają podtytułów. Po wykonaniu w przyszłości wymaganych aktualizacji filmów będą one w pełni dostępne.

Data utworzenia tej deklaracji

Ta deklaracja została utworzona 15 października 2020 roku i zaktualizowana 15 października 2021 roku.

Zgłaszanie braku dostępności

Chcą Państwo zgłosić nam brak dostępności lub uzyskać informacje dotyczące wdrożenia dostępności? W celu przekazania nam opinii oraz innych informacji prosimy skontaktować się z naszą redakcją internetową.

Toll Collect GmbH
Internetredaktion
Linkstraße 4
10875 Berlin

lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Postępowanie arbitrażowe

Jeśli po otrzymaniu od Państwa opinii na podany powyżej kontakt nie zostanie znalezione satysfakcjonujące rozwiązanie, mogą Państwo zwrócić się do organu arbitrażowego zgodnie z § 16 BGG. Organ arbitrażowy BGG ma za zadanie udzielać pomocy przy rozstrzyganiu sporów inaczej niż na drodze sądowej w razie konfliktu związanego z kwestią dostępności pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a organami sektora publicznego Republiki Federalnej. Postępowanie arbitrażowe jest bezpłatne. Pomoc radcy prawnego nie jest wymagana. Więcej informacji na temat postępowania arbitrażowego i możliwości składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

www.schlichtungsstelle-bgg.de.

Bezpośrednio można skontaktować się z organem arbitrażowym BGG pod adresem:

info@schlichtungsstelle-bgg.de