Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Deklaracja w sprawie dostępności

Ta deklaracja w sprawie dostępności odnosi się do opublikowanej pod adresem www.toll-collect.de strony internetowej Toll Collect GmbH.

Jako organ sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/2102 staramy się, aby nasza strona internetowa zgodnie z przepisami federalnej ustawy o równym statusie osób niepełnosprawnych (BGG) oraz rozporządzenia w sprawie dostępności techniki informacyjnej (BITV 2.0) transponującymi dyrektywę (UE) 2016/2102 była dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Stan zgodności z wymogami rozporządzenia BITV

Wymogi dostępności wynikają z § 3 ust. 1–4 oraz § 4 rozporządzenia BITV 2.0, które zostało wydane na podstawie § 12d ustawy BGG.

Obecnie w trakcie tworzenia naszej strony internetowej przeprowadzany jest test BITV przez certyfikowany organ. Gdy tylko znane będą wyniki testu, treści, które nie są dostępne lub są dostępne w niewystarczającym stopniu dla osób z niepełnosprawnościami, zostaną tutaj wykazane i zostaną podane odpowiednie przyczyny.

Data utworzenia tej deklaracji

Ta deklaracja została utworzona 10 września 2020 roku.

Zgłaszanie braku dostępności

Chcą Państwo zgłosić nam brak dostępności lub uzyskać informacje dotyczące wdrożenia dostępności? W celu przekazania nam opinii oraz innych informacji prosimy skontaktować się z naszą redakcją internetową.

Toll Collect GmbH
Internetredaktion
10875 Berlin

Telefon: 030-74077-0
E-mail: internet@toll-collect.de

lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Formularza kontaktowego

Postępowanie arbitrażowe

Jeśli po otrzymaniu od Państwa opinii na podany powyżej kontakt nie zostanie znalezione satysfakcjonujące rozwiązanie, mogą Państwo zwrócić się do organu arbitrażowego zgodnie z § 16 BGG. Organ arbitrażowy BGG ma za zadanie udzielać pomocy przy rozstrzyganiu sporów inaczej niż na drodze sądowej w razie konfliktu związanego z kwestią dostępności pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a organami sektora publicznego Republiki Federalnej. Postępowanie arbitrażowe jest bezpłatne. Pomoc radcy prawnego nie jest wymagana. Więcej informacji na temat postępowania arbitrażowego i możliwości składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Bezpośrednio można skontaktować się z organem arbitrażowym BGG pod adresem:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Zum Seitenanfang

Build: 31.3.2.0

Node: tpm1r603