Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website van Toll Collect GmbH (www.toll-collect.de).

Als overheidsinstantie in de zin van Richtlijn (EU) 2016/2102 stellen wij alles in het werk om onze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse federale wet inzake gelijke behandeling van personen met een handicap (Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes – BGG) en de tweede Duitse verordening inzake toegankelijke informatietechnologie (Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0) tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102.

Status van de naleving van de BITV-eisen

De toegankelijkheidseisen vloeien voort uit § 3, leden 1 tot en met 4, en § 4 van de BITV 2.0, die op grond van § 12d van de BGG is vastgesteld.

De controle op de naleving van de eisen is gebaseerd op een BITV-test van een gecertificeerd testcentrum tijdens de ontwikkeling.

Als gevolg van de controle is de website nog niet compatibel met de bovengenoemde vereisten vanwege de volgende onverenigbaarheden. Toll Collect plant een herlancering van de website om de genoemde toegankelijkheidsbeperkingen op te heffen.

Bedieningselementen

Interactieve bedieningselementen zoals links en knoppen hebben niet altijd namen en rollen die door screenreaders kunnen worden bepaald.

Bewegende inhoud

De automatische inhoudelijke veranderingen (carrousels) die op verschillende plaatsen op de website worden gebruikt, kunnen niet via een afzonderlijk bedieningselement worden uitgeschakeld.

Getoonde inhoud

Inhoud die wordt getoond met de cursor of het toetsenbord kan niet worden gesloten zonder de focuspositie te wijzigen.

Formulieren

De labels van de formuliervelden zijn voor screenreaders niet herkenbaar gekoppeld aan de overeenkomstige invoervelden. Een autocomplete-functie ontbreekt momenteel voor velden die verwijzen naar de gebruikers zelf. Foutmeldingen in de formulieren zijn niet gekoppeld aan de labels van de betreffende velden. In sommige gevallen ontbreekt een veldnaam. Sommige formulieren vereisen een reeks tekens, een zogenaamde CAPTCHA, om de formulieren te kunnen versturen. Voor deze op afbeeldingen gebaseerde CAPTCHA’s zijn er geen alternatieven.

HTML-structuurelementen

De structuur van de rubrieken is momenteel niet geoptimaliseerd voor screenreaders. De lijsten zijn niet zo opgesteld dat ze door screenreaders kunnen worden gelezen.

HTML-syntax

De HTML-syntax is niet geoptimaliseerd voor screenreaders.

Contrast

De contrastverhouding voor sommige koppen, knoppen, doorlopende tekstlinks en formuliervelden voldoet niet aan de eis van 4,5:1 of 3:1.

Linkteksten

Aan sommige linkteksten is niet te zien dat een PDF wordt geopend als er op de tekst wordt geklikt.

Tutorial voertuigtoestel

Dit aanbod is gericht op vrachtwagenchauffeurs en legt uit hoe ze het voertuigtoestel moeten bedienen. De pagina's passen zich niet aan de schermgrootte van smartphones en kleinere tablets aan. Als zelfstandige module heeft de tutorial een eigen navigatie die afwijkt van de navigatiestructuur van de rest van de website.

PDF-documenten om te downloaden

Documenten die vóór juli 2020 zijn opgesteld, zijn nog niet zomaar toegankelijk. De toegankelijkheid zal ook worden gewaarborgd bij toekomstige noodzakelijke updates van deze documenten.

Tabellen

De tabellen zijn niet zo gestructureerd en opgesteld dat een redelijke reproductie door screenreaders mogelijk is.

Bedienbaarheid van het toetsenbord

De taalkeuze kan niet via het toetsenbord worden bediend. Ook kunnen repetitieve inhoudsblokken niet worden overgeslagen met het toetsenbord. De focus van het toetsenbord is niet duidelijk herkenbaar of niet aanwezig.

Taal

De hoofdtaal van een pagina wordt niet gespecificeerd in de HTML-code. Woorden in andere talen zijn niet voorzien van het bijbehorende taalattribuut.

Video's

Video's die vóór juli 2020 op onze website zijn gepubliceerd, bevatten geen ondertitels. De toegankelijkheid zal ook worden gewaarborgd bij toekomstige noodzakelijke updates van deze video’s.

Datum van deze verklaring

Deze verklaring is verstrekt op 15 oktober 2020 en werd bijgewerkt op 15 oktober 2021.

Toegankelijkheidsbelemmeringen melden

Wilt u ons wijzen op bestaande belemmeringen of informatie aanvragen over het realiseren van toegankelijkheid? Voor uw feedback en andere informatie kunt u contact opnemen met onze internetredactie.

Toll Collect GmbH
Internetredaktion
Linkstraße 4
10875 Berlin

of maak gebruik van ons contactformulier.

Contactformulier

Bemiddelingsprocedure

Als er ook na uw feedback aan de bovengenoemde contactpersoon geen bevredigende oplossing is gevonden, kunt u zich wenden tot de bemiddelingsinstantie als bedoeld in § 16 van de BGG. De BGG-bemiddelingsinstantie ondersteunt de buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen mensen met een handicap en Duitse federale overheidsorganen bij conflicten over het thema toegankelijkheid. De bemiddelingsprocedure is gratis. Het is niet nodig om juridisch advies in te winnen. Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure en de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen, kunt u terecht bij:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de BGG-bemiddelingsinstantie via:

info@schlichtungsstelle-bgg.de