Přihlášení k odebírání zpravodaje

Přihlaste se následujícím způsobem

Prostřednictvím našeho zpravodaje obdržíte aktuální informace o mýtném pro nákladní vozidla.

Pro přihlášení prosím zapiště Vaši e-mailovou adresu a zvolte jazyk, ve kterém chcete zpravodaj dostávat.

Po Vašem přihlášení obdržíte e-mail, v němž Vás požádáme o potvrzení, že si přejete zaslání zpravodaje. Toto potvrzení je potřebné k tomu, aby se nemohl přihlásit nikdo s cizí e-mailovou adresou.

Zasílání zpravodaje probíhá v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů .

Důležitá upozornění

Vaše údaje se používají výhradně pro zaslání zpravodaje. Nedochází k žádnému předání třetí osobě. Data se také nepoužívají k marketingovým účelům.

Zasílání společností Toll Collect GmbH je zásadně bezplatné. Případné náklady vzniklé za příjem prostřednictvím poskytovatele internetového připojení hradí příjemce. Toll Collect GmbH nemůže poskytnout žádnou záruku za úplný a včasný příjem odeslaných zpravodajů.

Zpravodaj je zasílán v nepravidelných intervalech.

Odebírání zpravodaj můžete kdykoliv zase zrušit.

Zrušení odebírání zpravodaje

Další doporučení