Maximální technicky přípustná hmotnost (MTPH)

Otázky a odpovědi

  • Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) průběžně kontroluje řádné hrazení mýta. Pokud je z důvodu nesprávného zadání maximální technicky přípustné hmotnosti (MTPH) zaplaceno příliš malé nebo vůbec žádné mýto, je zahájeno řízení o dodatečném výběru mýta a přestupkové řízení.

  • Musíte zpracovat každé vozidlo zvlášť. Doporučujeme provést kontrolu třídy CO₂ a MTPH dohromady.