Mýtné pro alternativní pohony

Otázky a odpovědi

 • Od 1. ledna 2024 budou nákladní automobily s pohonem na CNG/LNG emisní třídy Euro 6 podléhat mýtné povinnosti.

 • Bezemisní vozidla, jako jsou elektromobily a vozidla na vodíkový pohon, a vozidla s vodíkovým palivovým článkem budou od mýtného osvobozena až do konce roku 2025. Vozidla do 4,25 MTPH s těmito typy pohonu zůstávají trvale osvobozena od mýtné povinnosti.

 • Vozidla s nulovými emisemi budou zpočátku osvobozena od mýtné povinnosti až do 31. prosince 2025.

  V následujícím období se pro tato vozidla platí pouze o 75 % snížená sazba mýtného za náklady na infrastrukturu a sazby mýtného za externí náklady na znečištění ovzduší a hluková zatížení.

  V této fázi lze předpokládat, že u vozidel s nulovými emisemi bude podíl mýtného za externí náklady na emise CO2 roven 0.

  Bezemisní vozidla do 4,25 t tzGM jsou dokonce trvale osvobozena od placení mýta.

 • Podle směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací nebo nařízení VECTO nemá CO₂ neutrální palivo žádný dopad na specifické emise CO₂ nebo na emisní třídu CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Za vozidlo s nulovými emisemi se považuje těžké užitkové vozidlo bez spalovacího motoru, jakož i vozidlo se spalovacím motorem, jehož emise činí méně než 1 gCO₂/kWh resp. méně než 1 gCO₂/km (nařízení (EU) 2019/1242).

  Vyhledávač emisní třídy CO₂ umožňuje zadání bezemisních druhů paliva/zdrojů energie, například pro vozidlo s čistě elektrickým pohonem nebo vozidlo s vodíkovým pohonem.