Nahlásit řemeslnická vozidla

Otázky a odpovědi

 • Nahlásit lze pouze vozidla hmotnostní třídy nad 3,5 t a do 7,5 t maximální technicky přípustné hmotnosti, která jsou používána pro jízdy, na které se vztahuje výjimka pro řemeslníky, a u kterých je v osvědčení o registraci vozidla, části I jako vlastník vozidla uveden řemeslný podnik.

 • Tyto informací slouží k tomu, aby kontroly mýtného byly přizpůsobeny tak, aby se minimalizoval počet případů odklonění vozidla a úředních postihů.

 • Hlášení vozidel k výjimce pro řemeslníky ve společnosti Toll Collect je dobrovolné? Hlášením vozidla minimalizujete počet případů odklonění vozidla a úředních postihů.

 • Řemeslnická vozidla můžete nahlásit ve společnosti Toll Collect online.

  Nahlásit řemeslnická vozidla
 • V online formuláři lze nahlásit až deset vozidel. Pokud chcete nahlásit další vozidla, použijte opět online formulář.

 • Doklady, které předložíte, poslouží ke kontrole, zda vozidlo zásadně splňuje požadavky na výjimku pro řemeslníky.

  Upozornění: Jízdy, které nesplňují požadavky na výjimku pro řemeslníky, podléhají i přes nahlášení mýtné povinnosti.

 • Ano. K hlášení přicházejí v úvahu pouze vozidla, u kterých je řemeslný podnik zapsán jako vlastník vozidla v osvědčení o registraci vozidla, část I (technický průkaz).

 • Nahrajte osvědčení o registraci vozidla, část I (technický průkaz) vašeho vozidla a váš živnostenský list.

 • O živnostenský list můžete zažádat u příslušné řemeslnické komory nebo na živnostenském úřadě.

 • Předložte prosím vhodné dokumenty v němčině nebo spolu s překladem do němčiny, např. výpis z obchodního rejstříku nebo registraci živnosti.

 • Pokud je na vašem dokladu uveden zastaralý název profese, vyberte příslušný aktuální název profese.

 • Pokud vaše profese není na seznamu, nejprve zkontrolujte, zda se nejedná o starý název profese, a pokud ano, vyberte aktuální název profese. Pokud tomu tak není, hlášení řemeslnických vozidel není možné.

 • Pokud vaše vozidlo nemá tachograf, znamená to, že jízdy mohou spadat pod výjimku pro řemeslníky ohledně mýtného pro nákladní vozidla

 • Pokud zaměstnaní řidiči nevyžadují z důvodu řemeslné činnosti odbornou způsobilost profesionálního řidiče, svědčí to o tom, že jejich jízdy mohou spadat pod výjimku pro řemeslníky ohledně mýtného pro nákladní vozidla.

 • Ne, ohlašování přívěsů není nutné a není určeno pro výjimku pro řemeslníky.

 • Po odeslání vašich údajů obdržíte od společnosti Toll Collect potvrzení o přijetí e-mailem.

 • Ne. Nahlášení řemeslnických vozidel neznamená žádné právní uznání osvobození od mýtné povinnosti v rámci výjimky pro řemeslníky. Jízdy, které nesplňují požadavky na výjimku pro řemeslníky, podléhají i přes nahlášení mýtné povinnosti.

 • Nahlaste vozidlo znovu. Původní hlášení není třeba rušit ani mazat.

 • Nejsou-li pro jízdu splněny požadavky na výjimku pro řemeslníky, vozidlo podléhá mýtné povinnosti. Pokud k tomu dochází jen příležitostně, doporučujeme, abyste si tyto jízdy zaúčtovali a zaplatili prostřednictvím aplikace Toll Collect nebo webové stránky Toll Collect .

  Pokud se zpoplatněné jízdy vyskytují pravidelně, doporučujeme nainstalovat palubní přístroj (OBU) od společnosti Toll Collect nebo poskytovatele EETS. Palubní přístroje od společnosti Toll Collect lze zapnout a vypnout podle potřeby.

 • Zašlete prosím neformální e-mail s údaji o vaší společnosti a registrační značkou vozidla na adresu Handwerk-Storno@toll-collect.de . Výhodou je přeposlání potvrzení registrace jako přílohy k odhlašovacímu emailu. Zdržte se prosím zasílání obecných dotazů na tuto e-mailovou adresu. K tomu prosím použijte naše ostatní možnosti kontaktu .

  Doporučujeme zaregistrovat vozidlo u Toll Collect nebo poskytovatele EETS a nechat si nainstalovat palubní přístroj (OBU), abyste mohli mýtné pohodlně platit. Informace o registraci vozidel podléhajících mýtné povinnosti u Toll Collect najdete zde .

  Alternativně můžete mýtné za každou jízdu zaúčtovat a zaplatit v aplikaci Toll Collect nebo na webové stránce Toll Collect .