Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny

Otázky a odpovědi

 • Ne, vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) 3,5 t nebo méně nepodléhají a nebudou podléhat mýtné povinnosti. Od 1. července 2024 se mýtná povinnost týká pouze vozidel s MTPH nad 3,5 t.

 • Ne, mýtné povinnosti podléhají pouze jízdní soupravy, pokud maximální technicky přípustná hmotnost tažného vozidla (motorového vozidla) přesahuje 3,5 t. To se od 1. července 2024 nezmění.

 • Zkontrolujte prosím bezprostředně po instalaci jednotky OBU, zda je hmotnost v OBU nastavena na „< 7,5 t". Tímto způsobem zajistíte, že do 30. června 2024 nebude účtováno mýtné a že od 1. července 2024 proběhne vyúčtování mýtného automaticky.

 • Vozidla s maximálně technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny budou od 1. července 2024 platit mýtné za užívání spolkových silnic.

  Patří sem jak samostatná vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny, tak i jízdní soupravy, jejichž motorové vozidlo má maximální technicky přípustnou hmotnost vyšší než 3,5 tuny

  Od mýtné povinnosti budou osvobozena řemeslná vozidla.

 • Kromě osvědčených palubních přístrojů pro DIN přihrádku poskytuje Toll Collect palubní přístroje Windshield pro vozidla s hmotností nad 3,5 a do 7,5 t.

 • Všechny palubní přístroje Toll Collect pracují stejným způsobem a poskytují tytéž výsledky.

 • Abyste mohli používat OBU, musíte nejprve zaregistrovat Váš podnik a Vaše vozidla podléhající mýtné povinnosti u společnosti Toll Collect.

  Jakmile od nás obdržíte potvrzení Vaši registrace vozidla u společnosti Toll Collect, můžete si s některým autorizovaným servisním partnerem dohodnout termín pro namontování OBU. Po celém Německu a v dalších evropských zemích je přibližně 1 300 servisních dílen vyškolených společností Toll Collect. Servisní partnery společnosti Toll Collect ve Vašem regionu najdete pomocí našeho vyhledávání servisních partnerů.

 • OBU Windshield společnosti Toll Collect zůstávají vždy majetkem společnosti Toll Collect GmbH.

 • Společnost Toll Collect v současné době nevybírá zálohu za palubní jednotku.

 • Cenu za instalaci palubního přístroje určují servisy servisních partnerů. Náklady závisí na konkrétní instalační situaci ve vozidle.

 • Domluvte si, prosím, co nejdříve schůzky pro instalaci palubního přístroje s vybraným servisním partnerem. Přehled servisních partnerů společnosti Toll Collect najdete zde .

 • Toll Collect zpočátku poskytuje palubní přístroj Windshield pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vozidla vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t.

  Ve zvláštních případech se servisní partneři mohou se společností Toll Collect dohodnout, že do vozidla o hmotnosti 7,5 t a více bude instalován palubní přístroj Windshield.

 • Vozidla, která nemají volnou přihrádku DIN, jsou vybavena palubním přístrojem Windshield.

 • Palubní přístroje společnosti Toll Collect (pro DIN přihrádku a Windshield) instaluje servisní partner. Kvalita instalace má rozhodující vliv na dlouhodobou, spolehlivou a na údržbu nenáročnou funkci přístroje OBU.

 • Společnost Toll Collect rozhodla, že všechny palubní musí nainstalovat vyškolený personál servisních partnerů. Vysoká kvalita instalace zajišťuje, že palubní přístroj funguje spolehlivě a dlouhodobě s minimální údržbou, například proto, že kabel k přístroji OBU je trvale instalován a spojení nemůže být náhodně rozpojeno.

 • Ano, je možné připojit palubní přístroj Windshield přes zapalovač cigaret. Toll Collect ovšem doporučuje pevně připojit palubní přístroj Windshield pomocí kabelu. Tím je zajištěno, že spojení nemůže být náhodně rozpojeno.