Restitutie tolgeld: Duitse rijksdienst voor goederenverkeer activeert aanvraagformulier

Berlijn,

De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) heeft gisteren het onlineplatform geactiveerd; via dit platform kunt u een aanvraag voor restitutie van tolgeld indienen. Het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten kan worden terugbetaald voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

Het platform is beschikbaar op:

https://antrag.gbbmdv.bund.de/web/eservice-balm-mauterstattung

Voor de aanvraag zijn bijbehorende toloverzichten nodig, die u gratis kunt downloaden van het klantenportaal van Toll Collect. Andere documenten kunnen omwille van de gegevensbescherming niet ter beschikking worden gesteld.

De reden hiervoor is dat sinds 1 oktober 2021 nieuwe tarieven gelden voor de tol voor vrachtwagens in Duitsland, met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2020. Het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten is gedaald, het toltariefaandeel voor luchtverontreinigingskosten is gestegen. In het algemeen zijn de toltarieven per kilometer lichtjes gedaald naar gelang van de milieuklasse.

De aanvraag kan tot eind 2023 worden ingediend.

Meer aanbevelingen