gewichtsklassen

Stel onmiddellijk de gewichtsklassen in op het voertuigtoestel


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.

De declaratie van gewicht en assen

In overeenstemming met de gewijzigde Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen wordt de tol voor vrachtwagens vanaf 1 januari 2019 berekend op basis van de milieuklasse van de gewichtsklasse en bij motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton ook aan de hand van assen. Daarbovenop worden kosten voor de geluidsbelasting aangerekend. De gewichtsklassen zijn:

  • <7,5 ton (niet tolplichtig)
  • ≥7,5 ton tot <12 ton
  • ≥12 ton tot ≤18 ton
  • >18 ton

Alle motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton zijn tolplichtig. In het voertuigtoestel is in principe permanent het toegelaten totaalgewicht opgeslagen dat de houder bij de registratie van het voertuig heeft opgegeven. Als het toegelaten totaalgewicht verandert omdat een aanhangwagen is aan- of afgekoppeld, moet vóór het begin van de rit het toegelaten totaalgewicht op het voertuigtoestel worden aangepast. Dat geldt voor voertuigen met een toegelaten totaalgewicht tot en met 18 ton. Boven 18 ton moet bovendien het aantal assen vermeld worden (≤ 3 assen resp. ≥ 4 assen). Bij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van minder dan 18 ton is vermelding van het aantal assen mogelijk.

Let op

Gelieve er vóór het begin van de rit op toe te zien dat het juiste toegelaten totaalgewicht van uw voertuig of voertuigcombinatie is ingesteld volgens de nieuwe declaratie van gewicht.

Video: Instelling van de gewichtsklassen

Indeling in de declaratie van gewicht en assen

Het gewicht van motorvoertuigen of voertuigcombinaties wordt vanaf 7,5 ton aangegeven in stappen van 1,5 ton. Er kan geen gewichtsklasse worden ingesteld die kleiner is dan het op het voertuigtoestel opgeslagen gewicht. Vanaf 1 januari 2019 zal het toegelaten totaalgewicht bij voertuigcombinaties in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer gelijk zijn aan de som van de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen. Met de verticale lasten en lasten op de koppelschotel wordt geen rekening gehouden

* selectie in stappen van 1,5 t

** Bij een gewicht tot en met 18 t kan het aantal assen vrijwillig worden vermeld, wat echter geen invloed heeft op de tolheffing.

gewichtsklassen declaratie van gewicht* declaratie van assen**
niet tolplichtig
<7,5 t
<7,5 t
(displayweergave "Tolvrij")
-
gewichtsklassen
≥7,5 t tot <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(displayweergave '7,5 t .. 11,99 t')
-
gewichtsklassen
≥12 t tot ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(displayweergave '12t .. 18t')
-
gewichtsklassen
>18 t
>18 t geen declaratie van gewicht nodig
(displayweergave '>18 t')
≤3 assen of ≥4 assen
(invoeren van het precieze aantal assen)

Bedieningsdisplay in Duitsland

Na het begin van de rit wordt op het display permanent het geselecteerde gewichtsbereik weergegeven. Vier voorbeelden:


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 2-assen en DE tolvrij. De groene led brandt.
Voertuig met 2 assen, tolvrij <7,5 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 7,5 tot 11,99 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht 9 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 12 tot 18 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht 16,5 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse meer dan 18 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht >18 ton

Bedieningsdisplay in Oostenrijk

In Oostenrijk – met geactiveerde AT Dienst (TOLL2GO)


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 3-assen en Dienst AT. De groene led brandt.
Voertuig met 3 assen

Invoeren in het voertuigtoestel

Na het starten van de motor verschijnt de gewichtsinstelling van de laatste rit. Dit is het op het voertuigtoestel permanent opgeslagen toegelaten totaalgewicht of een door de bestuurder geselecteerd toegelaten totaalgewicht.

Let op

  • Er kan geen gewichtsklasse worden ingesteld die kleiner is dan het permanent op het voertuigtoestel opgeslagen toegelaten totaalgewicht.
  • Zorg ervoor dat bij motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton ook het juiste aantal assen is ingesteld.

Flyer

Om te delen en af te drukken: De flyer bevat alle belangrijke informatie over de nieuwe gewichtsklassen.

Flyer (PDF, 268 KB)

Op het Klantenportaal kunt u in één oogopslag zien welke as- en gewichtsklassen op de voertuigtoestellen van uw voertuigen zijn ingesteld. De handleiding toont u hoe u te werk moet gaan.

Handleiding (PDF, 984 KB)

Een korte handleiding voor vrachtwagenchauffeurs: Zo stelt u de gewichts- en asklassen correct in.

Handleiding (PDF, 46 KB)

Meer aanbevelingen