U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Gewichtsklassen

Stel onmiddellijk de gewichtsklassen in op het voertuigtoestel


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.

De nieuwe declaratie van gewicht en assen

In overeenstemming met de gewijzigde Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen wordt de tol voor vrachtwagens vanaf 1 januari 2019 berekend op basis van de milieuklasse van de gewichtsklasse en bij motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton ook aan de hand van assen. Daarbovenop worden kosten voor de geluidsbelasting aangerekend. De gewichtsklassen zijn:

 • <7,5 ton (niet tolplichtig)
 • ≥7,5 ton tot <12 ton
 • ≥12 ton tot ≤18 ton
 • >18 ton

Alle motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton zijn tolplichtig. Het toegelaten totaalgewicht dat de houder bij de registratie van het voertuig heeft vermeld, is permanent opgeslagen in het voertuigtoestel. Als het toegelaten totaalgewicht verandert omdat een aanhangwagen is aan- of afgekoppeld, moet vóór het begin van de rit het toegelaten totaalgewicht op het voertuigtoestel worden aangepast. Dat geldt voor voertuigen met een toegelaten totaalgewicht tot en met 18 ton. Boven 18 ton moet bovendien het aantal assen vermeld worden (≤ 3 assen resp. ≥ 4 assen). Bij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van minder dan 18 ton is vermelding van het aantal assen mogelijk.

Gelieve er vóór het begin van de rit op toe te zien dat het juiste toegelaten totaalgewicht van uw voertuig of voertuigcombinatie is ingesteld volgens de nieuwe declaratie van gewicht.

Indeling in de declaratie van gewicht en assen

Het gewicht van motorvoertuigen of voertuigcombinaties wordt vanaf 7,5 ton aangegeven in stappen van 1,5 ton. Er kan geen gewichtsklasse worden ingesteld die kleiner is dan het op het voertuigtoestel opgeslagen gewicht. Vanaf 1 januari 2019 zal het toegelaten totaalgewicht bij voertuigcombinaties in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer gelijk zijn aan de som van de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen. Met de verticale lasten en lasten op de koppelschotel wordt geen rekening gehouden

gewichtsklassen Declaratie van gewicht* Declaratie van assen**
niet tolplichtig
<7,5 t
<7,5 t
(displayweergave 'Tolvrij')
-
Gewichtsklasse
≥7,5 t tot <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(displayweergave '7,5 t .. 11,99 t')
-
Gewichtsklasse
≥12 t tot ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(displayweergave '12t .. 18t')
-
Gewichtsklasse
>18 t
>18 t geen declaratie van gewicht nodig
(displayweergave '>18 t')
≤3 assen of ≥4 assen
(invoeren van het precieze aantal assen)

* selectie in stappen van 1,5 t
** Bij een gewicht tot en met 18 t kan het aantal assen vrijwillig worden vermeld, wat echter geen invloed heeft op de tolheffing.

Bedieningsdisplay in Duitsland

Na het begin van de rit wordt op het display permanent het geselecteerde gewichtsbereik weergegeven. Vier voorbeelden:


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 2-assen en DE tolvrij. De groene led brandt.

Voertuig met 2 assen, tolvrij <7,5 ton


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 7,5 tot 11,99 ton. De groene led brandt.

Voertuig met 5 assen, gewicht 9 ton


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 12 tot 18 ton. De groene led brandt.

Voertuig met 5 assen, gewicht 16,5 ton


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse meer dan 18 ton. De groene led brandt.

Voertuig met 5 assen, gewicht >18 ton

Bedieningsdisplay in Oostenrijk

In Oostenrijk – met geactiveerde AT Dienst (TOLL2GO)


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 3-assen en Dienst AT. De groene led brandt.

Voertuig met 3 assen

Invoeren in het voertuigtoestel

Na het starten van de motor verschijnt de gewichtsinstelling van de laatste rit. Dit is het op het voertuigtoestel permanent opgeslagen toegelaten totaalgewicht of een door de bestuurder geselecteerd toegelaten totaalgewicht.

Let erop dat geen gewichtsklasse kan worden ingesteld die kleiner is dan het op het voertuigtoestel permanent opgeslagen toegelaten totaalgewicht.

Zorg ervoor dat bij motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton ook het juiste aantal assen is ingesteld.

Flyer

Om te delen en af te drukken: De flyer bevat alle belangrijke informatie over de nieuwe gewichtsklassen.

Flyer

Op het Klantenportaal kunt u in één oogopslag zien welke as- en gewichtsklassen op de voertuigtoestellen van uw voertuigen zijn ingesteld. De handleiding toont u hoe u te werk moet gaan.

Handleiding

Een korte handleiding voor vrachtwagenchauffeurs: Zo stelt u de gewichts- en asklassen correct in.

Handleiding

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

Nieuwe toltarieven


Een vrachtwagen rijdt op een autosnelweg.

Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe toltarieven.

Tariefoverzicht 2019

Boeken met het voertuigtoestel


Een vrachtwagenchauffeur bedient een voertuigtoestel in de vrachtwagen.

Meer informatie

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603