Gewichtsklassen

Vóór elke reis controleren: Gewichtsklasse correct ingesteld?


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.

technisch toelaatbare maximummassa i.p.v. toegelaten totaalgewicht

Het basisprincipe voor de toewijzing aan een gewichtsklasse is gewijzigd.

Voorheen was het toegelaten totaalgewicht doorslaggevend. Sinds 1 december 2023 is de technisch toelaatbare maximummassa doorslaggevend.

Hierdoor kunnen voertuigen in een hogere gewichtsklasse terechtkomen of tolplichtig worden.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

De declaratie van gewicht en assen

De tol voor vrachtwagens wordt onder andere berekend op basis van de gewichtsklasse van het voertuig of de voertuigcombinatie. Doorslaggevend hierbij is de technisch toelaatbare maximummassa. Deze informatie vindt u in veld F.1 van het kentekenbewijs. Indien het gewicht meer dan 18 ton bedraagt, is ook het aantal assen relevant. De gewichtsklassen zijn:

  • <7,5 ton (niet tolplichtig)
  • ≥7,5 ton tot <12 ton
  • ≥12 ton tot ≤18 ton
  • >18 ton

Motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een technisch toelaatbare maximummassa van 7,5 ton of meer zijn tolplichtig. Voertuigcombinaties zijn alleen tolplichtig als het motorvoertuig een technisch toelaatbare maximummassa heeft van meer dan 3,5 ton.

De technisch toelaatbare maximummassa die bij de registratie van het voertuig is opgegeven, wordt permanent in het voertuigtoestel opgeslagen. Als de technisch toelaatbare maximummassa verandert doordat er een aanhanger wordt aan- of afgekoppeld, moet de technisch toelaatbare maximummassa voorafgaand aan de rit op het voertuigtoestel worden aangepast. Dit geldt voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa tot en met 18 ton. Boven de 18 ton moeten ook de assen worden aangegeven (≤3 assen, 4 assen of ≥ 5 assen).

Let op

Controleer voorafgaand aan de rit of de juiste echnisch toelaatbare maximummassa voor uw voertuig of voertuigcombinatie is ingesteld.

Indeling in de declaratie van gewicht en assen

Het gewicht van motorvoertuigen of voertuigcombinaties wordt vanaf 7,5 ton aangegeven in stappen van 1,5 ton. Er kan geen gewichtsklasse worden ingesteld die kleiner is dan het op het voertuigtoestel opgeslagen gewicht. De technisch toelaatbare maximummassa bij voertuigcombinaties wordt berekend op basis van de som van de technisch toelaatbare maximummassa's van de afzonderlijke voertuigen.

* selectie in stappen van 1,5 t

** Bij een gewicht tot en met 18 t kan het aantal assen vrijwillig worden vermeld, wat echter geen invloed heeft op de tolheffing.

gewichtsklassen declaratie van gewicht* declaratie van assen**
niet tolplichtig
<7,5 t
<7,5 t
(displayweergave "Tolvrij")
-
gewichtsklassen
≥7,5 t tot <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(displayweergave '7,5 t .. 11,99 t')
-
gewichtsklassen
≥12 t tot ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(displayweergave '12t .. 18t')
-
gewichtsklassen
>18 t
>18 t geen declaratie van gewicht nodig
(displayweergave '>18 t')
≤3 assen, 4 assen of ≥5 assen
(invoeren van het precieze aantal assen)

Bedieningsdisplay in Duitsland

Na het begin van de rit wordt op het display permanent het geselecteerde gewichtsbereik weergegeven. Vier voorbeelden:


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 2-assen en DE tolvrij. De groene led brandt.
Voertuig met 2 assen, tolvrij <7,5 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 7,5 tot 11,99 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht 9 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse 12 tot 18 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht 16,5 ton

Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 5-assen en de gewichtsklasse meer dan 18 ton. De groene led brandt.
Voertuig met 5 assen, gewicht >18 ton

Bedieningsdisplay in Oostenrijk

In Oostenrijk – met geactiveerde AT Dienst (TOLL2GO)


Scherm van het voertuigtoestel toont de instellingen 3-assen en Dienst AT. De groene led brandt.
Voertuig met 3 assen

Invoeren in het voertuigtoestel

Na het starten van de motor verschijnt de gewichtsinstelling van de laatste rit. Dit kan de technisch toelaatbare maximummassa zijn die permanent op het voertuigtoestel is opgeslagen, of een technisch toelaatbare maximummassa die actief door de bestuurder wordt geselecteerd.

Let op

  • Het is niet mogelijk een gewichtsklasse in te stellen die kleiner is dan de technisch toelaatbare maximummassa die permanent op het voertuigtoestel is opgeslagen.
  • Zorg ervoor dat bij motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 18 ton ook het juiste aantal assen is ingesteld.

Flyer

Om te delen en af te drukken: De flyer bevat alle belangrijke informatie over de nieuwe gewichtsklassen.

Flyer (PDF, 268 KB)

Op het Klantenportaal kunt u in één oogopslag zien welke as- en gewichtsklassen op de voertuigtoestellen van uw voertuigen zijn ingesteld. De handleiding toont u hoe u te werk moet gaan.

Handleiding (PDF, 984 KB)

Een korte handleiding voor vrachtwagenchauffeurs: Zo stelt u de gewichts- en asklassen correct in.

Handleiding (PDF, 46 KB)

Meer aanbevelingen