U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Controle

Wat gebeurt er als de tol niet correct is betaald?

Indien de tol niet correct is betaald, zal het tolbedrag nadien worden geïnd in een volgende navorderingsprocedure. U zult hiervoor een schriftelijke mededeling voor de vordering krijgen.

Wat wordt er door Toll Collect ingevorderd?

De tol wordt nageheven voor het werkelijk gereden traject.

Als de werkelijk afgelegde afstand niet kan worden vastgesteld, wordt de tol per rit voor een afstand van 500 km nageheven.

Als het aantal assen of het gewicht verkeerd werd ingesteld in het voertuigtoestel (OBU), zal het verschil tussen dit aantal en de al betaalde tol worden nageheven.

Als de milieuklasse niet correct in het voertuigtoestel (OBU) is opgeslagen, zal Toll Collect ter verduidelijking het kentekenbewijs van het voertuig opvragen.

In ieder geval zult u een bericht ontvangen.

Ik heb de tol betaald. Waarom krijg ik een brief om mijn betaling na te gaan?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Alle informatie kunt u vinden op deze pagina:

Officiële vraag naar informatie en navordering

Wat moet ik doen als ik een antwoordformulier voor verdere verklaring (Anhörungsbogen) heb gekregen?

U kunt het antwoordformulier gebruiken om binnen 14 dagen op de brief te reageren. Vul het formulier in en stuur de gevraagde documenten naar Toll Collect.

Wat moet er in het antwoordformulier (Anhörungsbogen) worden ingevuld?

Geef in het antwoordformulier de volgende informatie op:

 • de gegevens voor het trekkende voertuig en de aanhangwagen (indien van toepassing)
 • het gereden traject binnen Duitsland
 • indien van toepassing de andere partij die tol moet betalen
 • gegevens van de bestuurder

Wat moet ik doen als ik eigenaar ben van een niet-tolplichtig voertuig en een brief heb ontvangen?

Indien u de eigenaar bent van een niet-tolplichtig voertuig, moet u dit ons met de nodige documenten staven. Op de achterkant van de brief staat vermeld welke documenten u nodig heeft.

Informatie over niet-tolplichtige voertuigen

Wat moet ik doen als ik een vordering (Bescheid) heb ontvangen?

Stort het vermelde bedrag binnen zeven dagen na ontvangst van de vordering door aan de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer. Vergeet niet het referentienummer op te geven. U vindt het referentienummer op de eerste bladzijde van de vordering.

Als u het niet eens bent met de vordering, kunt u binnen een maand na ontvangst een ondertekend bezwaarschrift indienen bij Toll Collect.

Welke rol speelt Toll Collect in het controleproces?

Bij de controle van de tolplicht worden de taken verdeeld tussen Toll Collect en de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG). Toll Collect is verantwoordelijk voor de automatische controle. Deze verantwoordelijkheid omvat ook de heffing achteraf van niet of niet correct betaalde tol. Deze officiële taak is Toll Collect toevertrouwd door de federale overheid.

Alle andere controles worden door de BAG uitgevoerd.

Overzicht van de controlevormen

Hoe werkt een controlebrug?

De bruggen voor automatische controle overbruggen de gehele rijweg. Bij het voorbijrijden van een voertuig bepalen ze of het voertuig tolplichtig is en of de tol correct is betaald. Elk voertuig dat de controlebrug nadert, wordt gedetecteerd door een detectie- en trackingsysteem. Er wordt bepaald op welke rijstrook en op welk tijdstip het voertuig de brug passeert, zodat de classificatie precies kan worden uitgevoerd. Er wordt ook een kenteken- en overzichtsbeeld gemaakt.

Een driedimensionale scan bij het passeren van de brug bepaalt of het voertuig tolplichtig is. Dat betekent dat wordt gecontroleerd of het een toegelaten totaalgewicht heeft van ten minste 7,5 ton. Als het niet tolplichtig is, worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

De brug maakt gebruik van DSRC (infrarood korteafstandscommunicatie) om te controleren of het voertuig deelneemt aan de automatische procedure en of de klant correcte informatie heeft verstrekt, bijvoorbeeld het aantal assen. Als dat het geval is, worden de beeld- en sensorgegevens gewist. Verdere controlegegevens van de communicatie tussen de brug en het voertuigtoestel worden aan Toll Collect doorgegeven voor de kwaliteitsbewaking van de toestellen.

Wanneer het voertuig niet aan de automatische procedure deelneemt, controleert de controlebrug aan de hand van het kenteken van het voertuig of Toll Collect een handmatige boeking of een registratie voor vrijstelling van tol heeft. Dit proces duurt slechts enkele seconden. Om het mogelijke meervoudige gebruik van een handmatige boeking te kunnen bewijzen, blijven de boekingsgegevens tot 24 uur beschikbaar voor een hernieuwde controle. Als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een tolovertreding, worden de gegevens aan Toll Collect doorgegeven voor verder onderzoek.

De tolinspecteurs van de BAG kunnen de controlebruggen gebruiken in het kader van de stationaire controle en kunnen voertuigen doen stoppen in het geval van een vermoedelijke tolovertreding.

Hoe werkt een controlezuil?

De controlezuilen die op rijkswegen worden gebruikt, werken volgens een gelijkaardig principe als de controlebruggen op de autosnelwegen. Zij bepalen bij doorgaand verkeer of de tol correct is betaald. De controlezuilen heffen geen tol.

In de controlezuilen worden Moderne sensortechnologie en camera's gebruikt om de vrachtwagens te registreren en te classificeren. Stereo-camera's genereren een overzichtsbeeld en een kentekenbeeld van naderende voertuigen. Het aantal assen van een voertuig wordt bepaald met behulp van de zijzichtcamera. De communicatiemodule (DSRC) aan de kop van de zuil maakt contact met het voertuigtoestel. Hiermee wordt gecontroleerd of het voertuigtoestel klaar is voor het verzamelen (groene led) en of het juiste aantal assen en de milieuklasse zijn ingesteld. Als de controlezuil geen contact kan maken met een voertuigtoestel, wordt gecontroleerd of er een handmatige boeking heeft plaatsgevonden.

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *
Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603