Tolplichtige voertuigen


Twee tolplichtige vrachtwagens rijden achter elkaar op een autosnelweg.

Bepalingen over de tolplicht

Tolplichtig zijn conform § 1 van de Duitse wegenverkeersnet betreffende de tol op rijkswegen alle binnen- en buitenlandse bedrijfsvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van minstens 7,5 ton, die

  • voor goederenvervoer zijn bestemd (eerste mogelijkheid) of
  • daarvoor worden gebruikt (tweede mogelijkheid).

Er is sprake van tolplicht als aan een van de twee mogelijkheden wordt voldaan.

Tolplicht volgens de 1e mogelijkheid

In dit geval vloeit de tolplicht voort uit het algemene doel van het voertuig voor het goederenvervoer over de weg op basis van typische voertuig- en opbouwtypes, zoals gelede voertuigen of vrachtwagens. Deze voertuigen zijn tolplichtig, ongeacht of

  • het om een privérit gaat;
  • daadwerkelijk goederen worden getransporteerd;
  • het goederentransport commercieel of voor eigen doeleinden (werkverkeer) is, of;
  • het betreffende voertuig vrij is van motorrijtuigenbelasting.

Tolplicht volgens de 2e mogelijkheid

Tolplicht geldt ook voor voertuigen die vanwege hun type voertuig en hun opbouw (bijvoorbeeld zelfrijdende machines) eigenlijk niet voor het goederenvervoer over de weg bestemd zijn, maar die volgens de wet op goederenvervoer (GüKG) wel voor het goederenvervoer over de weg worden gebruikt. Het is van belang of goederen in de zin van § 1 GüKG (goederenvervoer over de weg of vervoer voor eigen rekening) langs het betreffende traject tegen betaling of voor zakelijke doeleinden worden vervoerd.


Een bord langs de weg wijst op de tolplicht voor vrachtwagens in Duitsland.

Totaalgewicht van voertuigcombinaties

Belangrijke wijziging: Voor het bepalen van het toegelaten totaalgewicht van voertuigcombinaties wordt vanaf 1 januari 2019, in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer, de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen opgeteld. De verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden bij de berekening niet meer in aanmerking genomen.

Tolvrijstelling

Bepaalde voertuigen zijn volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen vrijgesteld van de tol

Informatie over de vrijstelling van tol