Automatische boeking

 • Het voertuigtoestel (On-Board Unit, OBU) wordt automatisch ingeschakeld wanneer het contact wordt ingeschakeld. De bestuurder is verplicht om voor elke rit te controleren of het juiste technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en, voor voertuigen van meer dan 18 t, het juiste aantal assen is ingesteld. Zo niet, dan moet de informatie worden aangepast. Met behulp van GPS-satellietsignalen herkent het voertuigtoestel waar het voertuig zich bevindt en stuurt deze ritgegevens en de voertuigspecifieke kenmerken gecodeerd en met een tijdvertraging naar het rekencentrum. In het rekencentrum van Toll Collect worden de rijgegevens toegewezen aan het tolplichtige wegennet. De tol voor de tolplichtige trajecten wordt daarna in het rekencentrum op basis van de voertuigspecifieke tariefkenmerken (as-, gewichts- en milieuklasse en CO₂ -emissioeklasse) berekend.

 • U moet zich eerst bij Toll Collect als tolgebruiker registreren. Vervolgens registreert u uw voertuigen. Zodra dit is geregeld, neem u contact op met een van onze servicepartners. De namen en adressen vindt u hier .

 • Het voertuigtoestel kan worden geïnstalleerd met behulp van een zogenaamd montageframe. De servicepartner kan u adviseren en vervolgens een montageframe bestellen, zodat hij het voertuigtoestel kan installeren. Een andere mogelijkheid is om een apparaat dat u misschien niet zo dringend nodig hebt, uit het voertuig te verwijderen en het voertuigtoestel in de vrije DIN-sleuf te laten inbouwen.

 • Het voertuigtoestel wordt door Toll Collect gratis ter beschikking gesteld en blijft eigendom van Toll Collect GmbH.

  De klant draagt de kosten voor

  • de installatie van het voertuigtoestel,
  • de verwijdering ervan bij beëindiging van de zakelijke relatie,
  • een kentekenwijziging (indien nodig) en de wijziging van de voor de tolheffing relevante voertuiggegevens,
  • aankomst en vertrek, alsook de stilstandtijden in het kader van de bovengenoemde werkzaamheden, evenals in het geval van technisch noodzakelijke schriftelijke verzoeken om controle door Toll Collect of door de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM).

  Met een uitgebreid netwerk van servicepartners en een installatietijd van maximaal vier uur voor het voertuigtoestel zijn alle voorwaarden aanwezig om de installatiekosten zo laag mogelijk te houden.

 • Als de voertuigen al zijn uitgerust, wat het geval is voor ruim de helft van alle vrachtwagens, dan duurt de installatie gemiddeld minder dan een uur. Als het voertuig niet vooraf is uitgerust, dan duurt het tot vier uur.

 • Naast het voertuigtoestel van Toll Collect kunnen ook voertuigapparaten van andere systemen parallel worden gemonteerd. Tests met voertuigtoestellen van het Zwitserse en Oostenrijkse systeem hebben aangetoond: er is geen sprake van wederzijdse functiebeperking bij de verschillende apparaten. Voorwaarde daarvoor is dat rekening wordt gehouden met de goedkeuringsvoorschriften en installatierichtlijnen voor de locatie en oriëntatie van de toestellen. Meer informatie vindt u bij uw servicepartner van Toll Collect.

 • Als uw voertuigtoestel tijdens de rit uitvalt, bent u verplicht bij de eerstvolgende gelegenheid een handmatige boeking te doen. Dat kunt u doen per smartphone met de app of bijvoorbeeld door uw vervoersbedrijf via een online boeking. Wend u, in uw eigen interesse, zo snel mogelijk tot een servicepartner van Toll Collect om het voertuigtoestel te laten herstellen.

 • Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de GPS volledig zal uitvallen, aangezien GPS wereldwijd wordt gebruikt voor commerciële doeleinden met een jaarlijkse omzet van enkele miljarden dollars en onmisbaar is op gebieden als de burgerlijke lucht- en de scheepvaart. Als het GPS-systeem toch uitvalt, kan het hele vrachtwagenverkeer terugvallen op de handmatige boekingsmethoden app of online boeking.

 • Als het nationaliteitskenteken of het kenteken van uw vrachtwagen met een voertuigtoestel wordt gewijzigd, kunt u een kentekenwijziging doorvoeren in het klantenportaal. Daarvoor heeft u een kopie nodig van het kentekenbewijs deel 1.

  Zodra de gegevens zijn gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

 • Als u de voertuiggegevens van uw vrachtwagen met een voertuigtoestel wilt wijzigen, kunt u een wijziging van de voertuiggegevens doorvoeren in het klantenportaal.

  Zodra de gegevens zijn gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

 • Deze foutmelding kan verschillende oorzaken hebben. Uitleg over de meldingen op het display van het voertuigtoestel vindt u in de Bedieningshandleiding (PDF, 5 MB) van de voertuigtoestellen.

 • We hebben een technische onregelmatigheid ontdekt op uw voertuigtoestel die de registratie in het automatische tolheffingssysteem zou kunnen beïnvloeden. Met deze controle willen we voorkomen dat u onnodig wordt gecontroleerd door de BALM of dat uw tol niet goed wordt geregistreerd. Toll Collect draagt de kosten van de servicepartner voor de controle of vervanging van het apparaat. Indien het voertuigtoestel echter beschadigd is, behoudt Toll Collect zich het recht voor om de kosten van het voertuigtoestel of de onderdelen ervan aan de klant in rekening te brengen.

 • Het voertuigtoestel is niet gereed voor gebruik. Er zijn verschillende redenen voor deze foutmelding. Uitleg over de meldingen op het display van het voertuigtoestel vindt u in de Bedieningshandleiding (PDF, 5 MB) van de voertuigtoestellen.

 • U hebt twee mogelijkheden:

  • U draagt het voertuig over aan een andere tolgebruiker. Het proces voor voertuigoverdrachtsproces met voertuigtoestel kunt u voor individuele voertuigen of volledige vloten in het klantenportaal uitvoeren.
  • Voordat u het voertuig verkoopt of vervangt, laat u het voertuigtoestel door een servicepartner uitbouwen. Na het verwijderen kunt u het voertuig bij ons laten afmelden.
 • Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van het verlies per fax of per brief. In geval van diefstal moet u het voertuigtoestel laten vergrendelen. Bel onze servicehotline en houd uw klantnummer en master-PIN bij de hand. Houd er rekening mee dat het voertuigtoestel eigendom is van Toll Collect en dat wij in geval van verlies of beschadiging schadevergoeding zullen eisen.

 • Om de GPS-positiebepaling in het voertuigtoestel te ondersteunen, worden extra plaatsbepalingssensoren gebruikt (gekoppeld aan het gyro- en tachograafsignaal). Deze procedure staat los van de GPS-plaatsbepaling. De resultaten van beide procedures worden voortdurend met elkaar vergeleken. Zo wordt de herkenning van toltrajecten verder verbeterd. Het is zelfs mogelijk om het systeem voor korte tijd zonder GPS te laten werken.

Meer aanbevelingen