Tolafrekening


Een vrachtwagenmodel staat op een afgedrukt overzicht van afzonderlijke ritten.

Toloverzicht

Als u als klant bij Toll Collect bent geregistreerd, wordt de tol één keer per maand gefactureerd. U ontvangt dan het zogenaamde toloverzicht dat u kunt downloaden van het Toll Collect-klantenportaal of, indien u dat wenst, per post kunt ontvangen.

  • De te betalen tol wordt berekend op basis van de afgelegde trajecten. De trajecten werden bepaald door de Duitse overheid. Alle trajecten en trajectlengtes worden door de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) op www.mauttabelle.de gepubliceerd.

    De tol wordt voor elk traject afzonderlijk berekend en commercieel afgerond tot op de tweede decimaal. Pas dan worden de tolbedragen van alle trajecten bij elkaar opgeteld. Daardoor kan de te betalen tol afwijken van de verwachte tol. Het volgende voorbeeld illustreert dit effect:

    Voorbeeld van afronding (PDF, 213 KB)
    
Een tabel toont de afronding van tolbedragen.

Overzicht afzonderlijke ritten

Indien gewenst kunt u een maandelijks overzicht van de afzonderlijke ritten krijgen. Voertuig, traject, reistijd en andere tolrelevante gegevens worden vermeld. Zo kunt u de verzamelde tolkosten exact controleren. U ontvangt dan het overzicht afzonderlijke ritten als PDF- en csv-bestand dat u kunt downloaden van ons klantenportaal of, indien u dat wenst, per post kunt ontvangen.

Details over de rit

De details over de rit zijn beschikbaar voor alle geregistreerde klanten in het klantenportaal. Daar kunnen individuele boekingsnummers worden ingevoerd na ontvangst van het overzicht afzonderlijke ritten. Klanten krijgen zo gedetailleerde informatie over elk afzonderlijk traject.

Meer aanbevelingen