Algemeen

 • De bondsregering heeft hoge eisen voor het tolsysteem in Duitsland:

  Het tolsysteem moet

  • een vastomlijnd tolplichtig wegennet (ongeveer 13.000 kilometer autosnelwegen en 38.000 kilometer rijkswegen) herkennen en de tol alleen daar berekenen. Dit wegennet moet te allen tijde kunnen worden uitgebreid;
  • bij het berekenen van de vergoedingen rekening houden met zowel de milieuklasse als de as- en gewichtsklasse van de vrachtwagens;
  • de technische voorwaarden scheppen voor de invoering van verdere kostencategorieën, bijvoorbeeld rekening houdend met het tijdstip en de plaats van de rit;
  • een 'free-flow systeem' zijn dat de tol berekent zonder stops en files;
  • een duaal systeem zijn dat ervoor zorgt dat alle vrachtwagenchauffeurs op niet-discriminerende basis gebruik kunnen maken van het tolplichtige wegennet, met de mogelijkheid om automatisch en handmatig te boeken.

  Het tolsysteem moet ook de technische voorwaarden hebben om andere systemen in Europa te ondersteunen.

  Met een automatische boekingsvariant op basis van de innovatieve technologieën Global Positioning System (GPS) en mobiele telefonie en een handmatig systeem aan de hand van de app en het internet voldoet het Toll Collect-systeem aan al deze eisen.

 • Anders dan bij het gebruik van vignetten, berekent en int het tolsysteem de kosten in functie van de afgelegde afstand. Het systeem zorgt er ook voor dat de verkeersstroom tijdens de tolheffing niet wordt belemmerd. In tegenstelling tot gebruikelijke systemen is het met Toll Collect niet nodig om de voertuigen te doen vertragen of stoppen en hoeven geen opgelegde rijstroken te worden gevolgd.

  Als duaal systeem biedt het tolsysteem twee basisopties voor het boeken: automatisch boeken via een voertuigtoestel en handmatig boeken via een app of op het internet.

  Het systeem voor automatisch boeken is gebaseerd op een innovatieve combinatie van mobiele telefoontechnologie (GSM) met het satellietplaatsbepalingssysteem GPS (Global Positioning System). De kern van het automatisch boeken is een voertuigtoestel, de zogenaamde on-board unit (OBU), dat met behulp van satellietsignalen de positie en de afgelegde afstand van de vrachtwagen bepaalt. Het voertuigtoestel stuurt deze ritgegevens en voertuigspecifieke kenmerken met een tijdvertraging en in gecodeerde vorm naar het rekencentrum. Pas in het rekencentrum van Toll Collect worden de rijgegevens toegewezen aan het tolplichtige wegennet. De tol voor de tolplichtige trajecten wordt daarna in het rekencentrum op basis van de voertuigspecifieke kenmerken berekend.

  Als alternatief biedt Toll Collect de mogelijkheid om handmatig te boeken via een app of via internet. De procedure lijkt op het aankopen van een vervoerbewijs. De bestuurder voert alle relevante voertuiggegevens in en legt het starttijdstip en het vertrek- en aankomstpunt van de rit vast. Het traject wordt berekend op basis van de gegevens van de bestuurder rekening houdend met voertuigspecifieke rijrestricties zoals afgesloten wegen of gewichtsbeperkingen.

 • De eenvoudigste manier om deel te nemen aan het tolsysteem is automatische boeking door middel van een voertuigtoestel in de vrachtwagen, de zogenaamde on-board unit (OBU). Registreer uw bedrijf en uw voertuigen in het klantenportaal van Toll Collect. U ontvangt een registratiebevestiging per vrachtwagen. Als alle voertuiggegevens correct zijn ingevoerd, kunt u een afspraak maken met een door Toll Collect geautoriseerde servicepartner om een voertuigtoestel te laten installeren.

  Meer informatie over het boeken via een voertuigtoestel

  Als alternatief voor het automatische systeem kunt u ook handmatig boeken. Dit is vooral geschikt voor vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven die slechts zelden in Duitsland onderweg zijn. U kunt uw geplande route boeken via de Toll Collect-app of op het internet. Om te boeken is er geen voorafgaande registratie nodig.

  Meer informatie:

 • De snelste en eenvoudigste manier is de online gebruikersregistratie in het klantenportaal. In enkele minuten is het registratieproces afgerond. U kunt direct gebruikmaken van alle functies in het klantenportaal, zoals het overzicht van niet-gefactureerde ritten bekijken.

 • Het systeem van Toll Collect is zodanig ontworpen dat technisch gezien ook andere tolsystemen kan ondersteunen. Op dit moment werken we samen met het Oostenrijkse tolbedrijf ASFINAG. Meld u aan voor de TOLL2GO-service. Zo heeft u om de tol in Duitsland en Oostenrijk te betalen maar één voertuigtoestel nodig - het Toll Collect voertuigtoestel.

  TOLL2GO
 • Als uw trekker een toegelaten totaalgewicht van minstens 7,5 t heeft, is hij tolplichtig. Onder 7,5 t is hij tolvrij.

 • Zodra een voertuig met een aanhanger het toegelaten totaalgewicht van 7,5 ton overschreidt, wordt het tolplichtig. Dan moet u de juiste gewichtsklasse (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t of > 18 t) kiezen voor het begin van de rit en bevestigen met OK. Het toegelaten totaalgewicht wordt daarbij ingesteld in stappen van 1,5 ton. Er kan geen gewichtsklasse worden ingesteld die kleiner is dan het op het voertuigtoestel opgeslagen toegelaten totaalgewicht. Na het begin van de rit wordt op het display van het voertuigtoestel permanent de geselecteerde gewichtsklasse weergegeven. Om het toegelaten totaalgewicht te bepalen worden de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen opgeteld. De verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden bij de berekening niet meer in aanmerking genomen.

  Als het voertuig zonder aanhanger rijdt, selecteer dan '< 7,5 t' voor de gewichtsaanduiding voor het begin van de rit.

 • Door deze moderne en emissiearme uitlaattechnologie betalen vrachtwagens die achteraf zijn uitgerust met een partikelfiltersysteem aanzienlijk minder dan voertuigen met een hoge uitstoot. Daarom kunnen voertuigen van milieuklasse S2 in combinatie met PFK (partikelfilterklasse) 1, 2, 3 of 4 gebruikmaken van de gunstigere toltarieven van categorie C. Voertuigen van milieuklasse S3 in combinatie met PFK 2, 3 of 4 betalen de tarieven van categorie B.

 • Het zevencijferige klantnummer (voorheen: gebruikersnummer) vindt u bijvoorbeeld op uw toloverzicht in de rechterbovenhoek en op al onze brieven.

 • Ons gratis telefoonnummer is bijna overal ter wereld bereikbaar. Slechts enkele landen en providers ondersteunen deze dienst niet. Bel in dat geval: +49 30 25291303. Er zijn kosten verbonden aan het gesprek, afhankelijk van de voorwaarden van uw vaste of mobiele telefoonprovider.

 • De milieuklasse van een in Duitsland of in het buitenland geregistreerde vrachtwagen kan op verschillende manieren worden bepaald en gecontroleerd. U kunt gedetailleerde informatie vinden in de richtsnoeren voor het bepalen van de milieuklassen die door de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit zijn uitgevaardigd. Als u nog vragen heeft over de informatie in de brochure, neem dan rechtstreeks contact op met de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit, tel. +49 (0) 221-5776-0.

  Richtsnoer voor het bepalen van de milieuklassen (PDF, 59 KB)
 • Gelieve ons tijdig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw bedrijfs- en voertuiggegevens.

  U kunt uw betalingswijze wijzigen in het klantenportaal. Als de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, breng ons daar dan schriftelijk van op de hoogte. De vereiste formulieren vindt u in het Download-center.

  Download-center

  Uw contactgegevens, zoals: Adres, telefoonnummer, contactpersoon en e-mailadres kunt u wijzigen in het klantenportaal. U kunt daar ook voertuigen afmelden en de volgende voertuiggegevens wijzigen: Officieel kenteken motorrijtuig, milieuklasse, aantal assen, voertuigidentificatienummer, totaalgewicht en land van inschrijving.

  Klantenportaal
 • Na de succesvolle 'gebruikersregistratie' ontvangt u uw master-PIN.

  De master-PIN wordt gebruikt om geregistreerde klant te authenticeren. Deze heeft u nodig voor telefonische contacten met de klantenservice en voor het wijzigen van gegevens.

 • Het toltarief per kilometer bestaat uit drie onderdelen:

  • het aandeel van de infrastructuurkosten afhankelijk van de as- en gewichtsklasse
  • het aandeel voor de veroorzaakte luchtvervuiling op basis van de milieuklasse
  • en het uniforme aandeel voor geluidsoverlast

  Het tolsysteem voor vrachtwagens maakt onderscheid tussen vier asklassen:

  • Asklasse 1 = 2 assen
  • Asklasse 2 = 3 assen
  • Asklasse 3 = 4 assen
  • Asklasse 4 = 5 assen of meer

  Sinds 1 januari 2019 wordt voor de vaststelling van het toltarief alleen nog een onderscheid gemaakt tussen asklassen als het toegelaten totaalgewicht meer dan 18 ton bedraagt:

  • > 18 ton tot 3 of
  • > 18 ton vanaf 4 assen.

  De asklasse kan worden afgelezen uit de tariefomschrijving in het overzicht afzonderlijke ritten.

  Overzicht afzonderlijke ritten met toelichting (PDF, 189 KB)
 • De gewichtsklasse is een tariefkenmerk van de tol. Het wordt momenteel ingedeeld in de volgende gewichtsklassen:

  • < 7,5 ton
  • ≥ 7,5 – 11,99 ton
  • ≥ 12 – 18 ton
  • > 18 ton, tot 3 assen
  • > 18 ton, vanaf 4 assen

  Als het voertuig zonder aanhanger rijdt, telt het toegelaten totaalgewicht van de trekker. Als een aanhangwagen aan de trekker is gekoppeld, telt de som van beide toegelaten totaalgewichten. De verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden sinds 1 januari 2019 bij de berekening van het toegelaten totaalgewicht niet meer in aanmerking genomen.

  Het toegelaten totaalgewicht dat de klant bij de registratie van het voertuig heeft vermeld, is permanent opgeslagen op het voertuigtoestel. Indien er een aanhanger wordt aan- of losgekoppeld, moet het gewicht altijd vóór aanvang van de rit worden aangepast. Er kan geen totaalgewicht worden ingesteld dat lager is dan het bij de registratie aangegeven toegelaten totaalgewicht.

  De gewichtsklasse kan worden afgelezen uit de tariefomschrijving in het overzicht afzonderlijke ritten.

  Overzicht afzonderlijke ritten met toelichting (PDF, 189 KB)

Meer aanbevelingen