CO₂-emissieklassen

Wat zijn CO₂-emissieklassen?

Sinds 1 december 2023 is de CO₂-emissieklasse is een tariefkenmerk van de tol voor vrachtwagens. Dit betekent dat het toltarief per kilometer nu afhangt van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) die een voertuig uitstoot. Dit systeem is gebaseerd op een voor de hele EU geldende regeling.

Voertuigen worden in vijf CO₂-emissieklassen ingedeeld. Hoe lager de CO₂-emissies, hoe hoger en beter de emissieklasse.

CO₂-emissieklasse vaststellen en wijzigen

Toll Collect heeft alle voor 1 december 2023 geregistreerde voertuigen ingedeeld in de CO₂-emissieklasse. Voertuigen met een eerste registratie voor 1 juli 2019 zijn derhalve correct ingedeeld. Vanwege wettelijke eisen kunnen deze voertuigen niet in een hogere CO₂-emissieklasse worden ingedeeld.

U kunt de toewijzing van uw voertuigen controleren met de emissieklassezoeker in het klantenportaal. Daar kunt u ook een aanvraag indienen om de CO₂-emissieklasse te wijzigen en de benodigde bewijsstukken uploaden. Geschikte bewijsstukken zijn:

  • Kentekenbewijs
  • Klantinformatie van de fabrikant van het voertuig (CIF)
  • Conformiteitsverklaring van de fabrikant van het voertuig (COC)
  • Individueel goedkeuringscertficaat

U vindt de emissieklassezoeker ook hier op de website. Houd er rekening mee dat een aanvraag enkel via het klantenportaal kan worden ingediend.

CO₂-emissieklassezoeker

De video toont hoe u de CO₂-klasse kunt bepalen en aanpassen in het klantenportaal.

U kunt de ondertitels inschakelen via de pictogrammen rechtsonder in de mediaplayer.