Tol voor alternatieve aandrijvingen

Vragen en antwoorden

 • Vanaf 1 januari 2024 worden vrachtwagens die af fabriek zijn uitgerust met CNG-/LNG-aandrijvingen van de Euro-milieuklasse 6 tolplichtig.

 • Emissievrije voertuigen zoals elektrische voertuigen, voertuigen met een waterstofverbrandingsmotor en voertuigen met een waterstofbrandstofcel blijven tot eind 2025 van tol vrijgesteld. Voertuigen tot 4,25 ton technisch toelaatbare maximummassa met deze aandrijvingstypes blijven permanent van de tol vrijgesteld.

 • Emissievrije voertuigen blijven voorlopig tot 31 december 2025 van de tolplicht vrijgesteld.

  In de daaropvolgende periode hoeven voor deze voertuigen alleen een met 75 procent gereduceerd gedeeltelijk toltarief voor de infrastructuurkosten en de gedeeltelijke toltarieven voor externe kosten voor luchtvervuiling en geluidshinder betaald te worden.

  Op dit moment dient ervan te worden uitgegaan dat voor emissievrije voertuigen het gedeeltelijke toltarief voor de externe kosten van de CO2-uitstoot bij 0 zal liggen.

  Emissievrije voertuigen tot 4,25 ton technisch toelaatbare maximummassa blijven zelfs permanent van tol vrijgesteld.

 • Conform de eurovignet-richtlijn of de VECTO-verordening heeft op dit moment een CO₂-neutrale brandstof geen effect op de specifieke CO₂-emissies of CO2-emissieklasse. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Emissievrij is een zwaar bedrijfsvoertuig zonder interne verbrandingsmotor of een voertuig met interne verbrandingsmotor die minder dan 1 gCO₂/kWh uitstoot of die minder dan 1 gCO₂/km uitstoot (verordening (EU) 2019/1242).

  De CO₂-emissieklassezoeker maakt de specificatie van emissievrije brandstoftypes/energiebronnen mogelijk, bijvoorbeeld voor een 100% elektrisch voertuig of een voertuig met waterstofaandrijving.