Annuleren en omboeken

Is uw route gewijzigd? Handmatig geboekte trajecten kunt u natuurlijk annuleren.


Een bestuurder kijkt uit de cabine van zijn vrachtwagen.

Omboeken

Als u het verloop van een geboekt traject wilt wijzigen, moet u eerst uw boeking annuleren. Vervolgens kunt u het nieuwe traject boeken.

Annuleringen en nieuwe boekingen zijn zowel op het internet als in de app mogelijk. Neem daarbij de onderstaande opmerkingen in acht.


Een vrachtwagen verlaat de autosnelweg bij een afrit.

Annuleren en wijzigen in de handmatige procedure

Toltrajecten kunnen worden geannuleerd als het volledige traject nog niet is gereden en het tijdstip van de annulering voor de afloop van de geldigheidsduur van het geboekte traject ligt. Als het verloop van een geboekt traject moet worden gewijzigd, gebeurt dit ook door het traject te annuleren en vervolgens het nieuwe traject te boeken.

Voor de terugboeking in de handmatige methode kan elke boekingsmethode worden gebruikt, ongeacht op welke manier er oorspronkelijk is geboekt. Als de bestuurders bijvoorbeeld via de app hadden geboekt, kunnen zij of een andere persoon van de onderneming de terugboeking/wijziging via de onlineboeking uitvoeren.

Het te restitueren bedrag krijgt de klant na de annulering in principe terug via het oorspronkelijk gebruikte betaalmiddel. Aan wijzigingen en annuleringen zijn kosten verbonden. Uitzonderingen hierop zijn onmiddellijke annuleringen binnen 15 minuten na de boeking, voor zover op het moment van het annuleren de geldigheidsduur nog niet is begonnen. Voor alle andere annuleringen wordt drie euro in rekening gebracht. Een annulering is niet mogelijk wanneer het terug te betalen bedrag, dus de creditnota, kleiner dan of gelijk is aan de te betalen annuleringskosten van drie euro.

Na afloop van de geldigheidsduur van het boekingsbewijs is het annuleren van een rit bij Toll Collect niet meer mogelijk.

Naar annuleren

Een hand houdt een smartphone vast, op het scherm wordt de Toll Collect-app weergegeven.

Let op de geldigheidsduur

Na afloop van de geldigheidsduur is het annuleren bij Toll Collect niet meer mogelijk. In dat geval kunt u een terugbetaling aanvragen bij de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM). Zorg ervoor dat uw aanvraag binnen twee maanden na afloop van de geldigheidsperiode van de boeking door de BALM wordt ontvangen.

Alleen feitelijke redenen die een eerdere annulering objectief gezien onmogelijk hebben gemaakt (bijvoorbeeld file, afsluiting van de route, ziekte of een defect aan het voertuig) komen in aanmerking voor terugbetaling.

Download het nodige formulier via www.balm.bund.de of bestel het via dit adres:

Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Deutschland

Voor de terugbetalingsprocedure van BALM worden kosten aangerekend.

Meer aanbevelingen