Ambachtsvoertuigen melden

Nu registreren

Welke voorwaarden zijn er voor de vrijstelling voor ambachtslieden?

De BFStrMG, de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, vereist vanaf 1 juli 2024 ook de tolplicht voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton die bestemd zijn of worden gebruikt voor goederenvervoer. Voertuigen die door ambachtelijke bedrijven worden gebruikt, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de tolplicht.

Op de website van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (Bundesamt für Logistik und Mobilität, BALM) vindt u de lijst met alle beroepen die voldoen aan de vereisten voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

Lijst met ambachtelijke beroepen

De vrijstelling voor ambachtslieden geldt als het voertuig wordt bestuurd door een van de ambachtslieden en

  • materiaal, apparaten of machines vervoert die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten en werkzaamheden van het ambachtelijke bedrijf (inclusief gereedschappen, arbeidsmiddelen, reserveonderdelen, bouwmaterialen, kabels, apparaten en accessoires) en/of
  • ambachtelijk vervaardigde goederen vervoert die in het eigen ambachtsbedrijf worden vervaardigd, verder verwerkt of gerepareerd.

De ambachtsvrijstelling geldt ook voor buitenlandse ambachtelijke bedrijven.

Bij tolcontroles dient te worden aangetoond dat de rit voldoet aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden. Voorbeelden van geschikt bewijs zijn een ambachts-/handelskaart, bedrijfsregistratie (kopie), leveringsbonnen of klantbestellingen. De bewijsstukken moet in het Duits of in een Duitse vertaling worden ingediend.

Wanneer geldt de vrijstelling voor ambachtslieden niet?

Als er industrieel vervaardigde goederen worden geleverd, zijn de ritten niet van tol vrijgesteld. Er is sprake van industriële productie als het productieproces door een hoog niveau van machinegebruik en/of gestandaardiseerde productieprocessen wordt gekenmerkt. Anders dan bij seriematige massaproductie wordt ambachtelijke productie doorgaans gekenmerkt door beperkte hoeveelheden en frequentere productafwijkingen.

De volgende producten zijn bijvoorbeeld over het algemeen niet ambachtelijk vervaardigd, maar industrieel geproduceerd Onbewerkt deeg of bakkerijproducten, die in grote hoeveelheden worden geproduceerd in processen die gebaseerd zijn op arbeidsdeling door een hoge mate van mechanisering en automatisering om te worden afgebakken of verkocht in winkels.

De vrijstelling voor ambachtslieden geldt niet voor commerciële transporten voor derden, ook niet voor een ander ambachtsbedrijf. Het vervoer van goederen mag slechts een nevenactiviteit zijn binnen het kader van de totale activiteiten van de onderneming.

Wanneer uw voertuigen niet voldoen aan de eisen van de ambachtsvrijstelling, raden wij aan een voertuigtoestel van Toll Collect of van een aanbieder van de European Electronic Toll Service (EETS-aanbieder) te installeren. De voertuigtoestellen kunnen naar behoefte worden in- of uitgeschakeld.

Vragen en antwoorden (FAQ) over de vrijstelling voor ambachtslieden

Ambachtsvoertuigen melden

Bij Toll Collect kunt u ambachtsvoertuigen melden die worden gebruikt onder de voorwaarden voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

U kunt voertuigen in de gewichtsklasse van meer dan 3,5 ton en minder dan 7,5 ton technisch toelaatbare maximummassa melden, waarbij het ambachtsbedrijf als voertuigeigenaar in het kentekenbewijs deel I is geregistreerd.

Toll Collect prüft Ihre Daten und speichert sie für höchsten zwei Jahre. Anschließend erhalten Sie eine Aufforderung, die Meldung zu erneuern.

Op basis van deze informatie kunnen tolcontroles worden aangepast om stops voor ambachtsvoertuigen en regelgevingsprocedures tot een minimum te beperken.

Als voor een rit niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling voor ambachtslieden wordt voldaan, is het voertuig tolplichtig. U kunt voor het boeken en betalen van deze ritten de Toll Collect-App of de Toll Collect-website gebruiken of het voertuig voorzien van een voertuigtoestel van Toll Collect of van een EETS-aanbieder.