Zwrot opłaty drogowej: BAG udostępnia formularz wniosku

Berlin,

Federalne Biuro Transportu Towarowego (BAG) udostępniło wczoraj platformę online, za pośrednictwem której mogą Państwo składać wnioski o zwrot opłaty drogowej. Zwrotowi podlegać może część stawki opłaty przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą za przejazdy w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Platforma jest dostępna pod adresem:

https://antrag.gbbmdv.bund.de/web/eservice-balm-mauterstattung

Do wniosku należy załączyć odpowiednie zestawienia opłat drogowych, które można pobrać bezpłatnie z portalu klienta Toll Collect. Innych dokumentów nie można wystawić z powodów związanych z ochroną danych osobowych.

Przyczyną udostępnienia formularza jest fakt, że od 1 października 2021 roku w Niemczech obowiązują nowe taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych z mocą wsteczną do 28 października 2020 roku. Część stawki opłaty przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą została obniżona, natomiast wzrosła część stawki związana z kosztami zanieczyszczenia powietrza. Ogólnie taryfy opłat drogowych na kilometr w zależności od klasy emisji spalin nieco spadły.

Roszczeń można dochodzić do końca 2023 roku.

Dalsze rekomendacje