Vrijstelling voor ambachtslieden

Vragen en antwoorden

 • De BFStrMG, de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, vereist vanaf 1 juli 2024 de tolplicht voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton. Ambachtsvoertuigen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de tolplicht.

  Houd rekening met het volgende: de wet voorziet bij de vrijstelling voor ambachtslieden niet in een algemene vrijstelling, maar in een tolvrijstelling op basis van de rit. Voor ritten die niet aan de eisen voldoen, wordt tol geheven.

 • De vrijstelling voor ambachtslieden geldt alleen voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton die door een ambachtsbedrijf worden gebruikt. Er geldt geen vrijstelling voor ambachtslieden voor voertuigen of voertuigcombinaties met een technisch toelaatbare maximummassa van 7,5 ton of meer.

 • De BFStrMG, de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, voorziet bij de vrijstelling voor ambachtslieden niet in een algemene vrijstelling, maar in een tolvrijstelling op basis van de rit. Voor ritten die niet aan de eisen voldoen, wordt tol geheven.

  Houd rekening met het volgende: bepaalde voertuigen zijn in het algemeen niet tolplichtig. Dit zijn enerzijds voertuigen die niet onder de criteria voor tolplichtige voertuigen vallen (bijv. zelfrijdende machines) en anderzijds voertuigen waarvoor de wetgever specifieke uitzonderingen heeft gecreëerd (bijv. brandweerwagens).

  Meer informatie over de algemene tolvrijstelling
 • De vrijstelling voor ambachtslieden geldt als het voertuig wordt bestuurd door een van de ambachtslieden en

  • materiaal, apparaten of machines worden vervoerd die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten en werkzaamheden, inclusief gereedschappen, arbeidsmiddelen, reserveonderdelen, bouwmaterialen, kabels, apparaten en accessoires, en/of
  • ambachtelijk vervaardigde goederen worden vervoerd die in het eigen ambachtsbedrijf worden vervaardigd, verder verwerkt of gerepareerd.

   Als in plaats daarvan industrieel vervaardigde goederen worden geleverd, zijn de ritten niet van tol vrijgesteld. Er sprake is van industriële productie als het productieproces door een hoog niveau van machinegebruik en/of gestandaardiseerde productieprocessen wordt gekenmerkt. Anders dan bij seriematige massaproductie wordt ambachtelijke productie doorgaans gekenmerkt door beperkte hoeveelheden en frequentere productafwijkingen. De volgende producten zijn bijvoorbeeld over het algemeen niet ambachtelijk vervaardigd, maar industrieel geproduceerd Onbewerkt deeg of bakkerijproducten, die in grote hoeveelheden worden geproduceerd in processen die gebaseerd zijn op arbeidsdeling door een hoge mate van mechanisering en automatisering om te worden afgebakken of verkocht in winkels.

  Het transport mag geen commercieel transport voor derden zijn, ook niet voor een ander ambachtsbedrijf, maar slechts een nevenactiviteit in het kader van de totale activiteiten van het bedrijf.

 • Op de website van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (Bundesamt für Logistik und Mobilität, BALM) vindt u een lijst met alle beroepen die voldoen aan de vereisten voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

  Lijst met ambachtelijke beroepen
 • De lijst bevat alle beroepen die volgens de Duitse ambachtswet (Handwerksordnung, HwO) kunnen worden uitgeoefend als ambachtsberoepen waarvoor een vergunning vereist is, als ambachtsberoepen zonder vergunning of als ambachtelijk gelijkende beroepen (volgens bijlage A HwO en bijlage B HwO) en de erkende opleidingsberoepen toegewezen aan het ambachtsbedrijf op basis van de jaarlijks door het Duitse Federaal instituut voor beroepsopleiding (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) gepubliceerde lijst in het officiële deel van de Duitse Bundesanzeiger, "Lijst met erkende opleidingsberoepen", waarvan het activiteitenprofiel vergelijkbaar is met dat van een ambachtsberoep.

  De lijst werd uiteindelijk vastgesteld door het Duitse bondsministerie voor verkeer en digitale infrastructuur en de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) en de inhoud komt overeen met de lijst in het Toll Collect-meldingsformulier.

 • Nee, de lijst is definitief. Er kunnen uitzonderingen zijn voor verouderde functietitels en buitenlandse functietitels.

 • Ja, het is niet noodzakelijk dat het bedrijf een vestiging in Duitsland heeft.

  Houd rekening met het volgende: Bij de melding van ambachtsvoertuigen bij Toll Collect en bij tolcontroles moet bewijsstukken in het Duits of met een vertaling in het Duits worden overgelegd.

 • Ja, ook transitoritten zijn gratis als ze voldoen aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

  Houd rekening met het volgende: Bij de melding van ambachtsvoertuigen bij Toll Collect en bij tolcontroles moet bewijsstukken in het Duits of in een vreemde taal met een Duitse vertaling worden overgelegd.

 • Alleen voertuigen en voertuigcombinaties met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton komen in aanmerking voor de vrijstelling voor ambachtslieden. Motorvoertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van 3,5 ton of minder zijn altijd tolvrij.

 • Retourritten en lege ritten zijn gratis als ze rechtstreeks verband mee houden met

  • eerdere of volgende ambachtelijke werkzaamheden of
  • de levering van ambachtelijk vervaardigde goederen.

  Tolplichtig zijn echter bijvoorbeeld werkplaats-, afleverings- of privéritten.

 • Nee, bij de vrijstelling voor ambachtslieden voor de tol voor vrachtwagens geldt er geen beperkt geldigheidsgebied rond de locatie van het ambachtsbedrijf.

 • Bij gemengde ritten wordt rekening gehouden met het hoofddoel van de rit. Als de rit voornamelijk dient voor het uitvoeren van ambachtelijke werkzaamheden of het bezorgen van ambachtelijk gemaakte goederen, dan is deze tolvrij. Het niet-ambachtelijke deel van de rit mag alleen van ondergeschikt belang zijn.

 • De vrijstelling voor ambachtslieden geldt ook voor huurvoertuigen. Bij controles moet worden aangetoond dat het voertuig is gehuurd van een ambachtsbedrijf en is gebruikt overeenkomstig de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

  Houd rekening met het volgende: Voor de melding van ambachtsvoertuigen bij Toll Collect komen huurvoertuigen alleen in aanmerking als het ambachtsbedrijf in het kentekenbewijs deel I (kentekenbewijs van het voertuig) als voertuigeigenaar is geregistreerd, bijv. voor langetermijnverhuur.

 • De vrijstelling voor ambachtslieden geldt ook voor leasevoertuigen. Bij keuringen moet worden aangetoond dat het ambachtsbedrijf van de leasenemer en het voertuig zijn gebruikt in overeenstemming met de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

  Houd rekening met het volgende: Voor de melding van ambachtsvoertuigen bij Toll Collect komen leasevoertuigen alleen in aanmerking als het ambachtsbedrijf in het kentekenbewijs deel I (kentekenbewijs van het voertuig) als voertuigeigenaar is geregistreerd.

 • Nee. Voor dit voertuig geldt een algemene tolvrijstelling. Wij raden u aan uw voertuig als van tol vrijgesteld te registreren op basis van de algemene vrijstellingsreden.

  Naar tolvrijstelling
 • Als bewijs van de vrijstelling voor ambachtslieden zijn bijvoorbeeld de volgende documenten geschikt: ambachts-/handelskaart, bedrijfsregistratie (kopie), leveringsbonnen of klantbestellingen. Houd er rekening mee dat de documenten in het Duits of met een vertaling in het Duits moeten worden ingediend.