Zo wordt de tolplicht gecontroleerd

In heel Duitsland worden regelmatig controles uitgevoerd om na te gaan of de tol correct wordt betaald


Een voertuig van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) controleert een vrachtwagen bij een mobiele tolcontrole.

Taakverdeling tussen Toll Collect en BALM

Met het controlesysteem worden de correcte betaling van de tol en het aanhouden van de voorschriften van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen gecontroleerd.

Daarbij worden de taken verdeeld tussen Toll Collect en de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM). Toll Collect is verantwoordelijk voor de automatische controle met controlebruggen en -zuilen. Deze verantwoordelijkheid omvat ook de heffing achteraf van niet of niet correct betaalde tol. Deze officiële taak is Toll Collect toevertrouwd door de federale overheid.

Alle andere controles worden door de BALM uitgevoerd.

Overzicht van de controlevormen

Het naleven van de tolplicht wordt op vier manieren gecontroleerd. Voor gedetailleerde informatie kunt u op de blauwe vakjes klikken.

 • 300 vast geïnstalleerde controlebruggen registreren naderende voertuigen en controleren in de verkeersstroom of de voertuiggegevens voor tolplichtige voertuigen naar behoren zijn aangegeven.

  Als het voertuig is uitgerust met een voertuigtoestel, wordt gecontroleerd of het voertuigtoestel klaar is voor de tolheffing en de voertuiggegevens correct zijn ingesteld. Bij tolplichtige voertuigen zonder voertuigtoestel wordt op basis van het kenteken in het rekencentrum van Toll Collect vastgesteld of een geldige boeking is gemaakt.

  Als er geen boeking heeft plaatsgevonden, voert Toll Collect de nodige raadplegingen en eventueel navorderingen uit. Toll Collect stuurt de informatie die relevant is voor sancties door naar de BALM. Daar worden ze geëvalueerd. Als er een correcte boeking heeft plaatsgevonden, worden de gegevens van het voertuig onmiddellijk gewist.

 • Ongeveer 600 controlezuilen controleren of er op alle rijkswegen wordt voldaan aan de tolplicht. Technisch zijn de controlezuilen met gelijkaardige functies uitgerust als de op de autosnelwegen geplaatste controlebruggen. Wanneer een voertuig voorbij een controlepunt rijdt, wordt een overzichtsfoto, een foto van het zijaanzicht en een foto van het kenteken gemaakt. Het voertuigtoestel zendt de door de bestuurder ingestelde en de op het voertuigtoestel opgeslagen gegevens naar de controlezuil. Als de bestuurder het aantal assen correct heeft ingesteld en er gecontroleerd is of het voertuigtoestel klaar is voor de verzameling, worden de beeldgegevens verwijderd.

 • De controlebruggen kunnen ook de gegevens van potentiële overtreders naar BALM-medewerkers op een parkeerplaats verderop sturen. Het controleteam laat deze voertuigen dan stoppen en controleert ze. De BALM-medewerkers hebben dus de mogelijkheid om de feiten onmiddellijk uit te klaren. Er kunnen ter plaatse vervolgonderzoeken en boetes worden doorgevoerd.

 • Mobiele teams van de BALM controleren de klok rond de correcte betaling van de tol. De teams rijden met controlevoertuigen die werken met gelijkaardige principes als de controlebruggen en -zuilen. Ze ontvangen ook gegevens van voertuigen waarvoor bij de automatische controle niet met zekerheid kon worden vastgesteld of de bestuurder correct zijn medewerking heeft verleend.

  Indien twijfel bestaat, wordt het voertuig bij de volgende parkeerplaats aan de kant gezet. Als daarbij het vermoeden wordt bevestigd dat de tol niet betaald is, wordt deze door de controleurs ter plekke nageheven en wordt een procedure voor administratieve overtredingen ingeleid. Bij bestuurders van buitenlandse voertuigen wordt voordat ze hun reis kunnen verderzetten een waarborgbedrag geheven dat de niet-betaalde tol, de te verwachten boete en onkosten omvat.

 • De medewerkers van de BALM voeren in het hele land steekproefsgewijs bedrijfscontroles uit. De transportbedrijven worden voor controle geselecteerd volgens het toevalsprincipe of op basis van een concrete verdenking. Bij de bedrijfscontroles wordt bijvoorbeeld aan de hand van vrachtdocumenten en tankbewijzen gecontroleerd of de tol in het verleden correct is betaald.

Gevolgen van overtredingen

Wanneer de tol niet correct werd betaald, wordt ze voor het daadwerkelijk afgelegde traject nageheven. Als de werkelijk afgelegde afstand niet worden vastgesteld, wordt de tol per rit voor een afstand van 500 kilometer nageheven.

Voor alle gevallen geldt dat de BALM informatie die relevant is voor sancties, zal analyseren en indien nodig een boeteregeling zal inleiden..

Meer aanbevelingen