Tolplichtige wegen


Luchtopname van twee tolplichtige wegen: een brug van een rijksweg over een autosnelweg.

Wegennet

De tolplicht geldt in Duitsland op alle autosnelwegen, inclusief tankstations en parkings, evenals op alle rijkswegen, ook binnen de bebouwde kom.

Het wegennet beslaat in totaal 51.000 kilometer.

Vrijgesteld van de tolplicht zijn conform § 1 paragraaf 3 nr. 1 tot 3 BFStrMG de volgende delen van autosnelwegen:

  • autosnelweg A 6 van de Duits-Franse grens tot de wegaansluiting Saarbrücken-Fechingen in beide rijrichtingen,
  • autosnelweg A 5 van de Duits-Zwitserse grens en de Duits-Franse grens tot de wegaansluiting Müllheim/Neuenburg in beide rijrichtingen,
  • de delen van autosnelwegen waarvoor tol wordt geheven conform § 2 van de wet voor private financiering van snelwegenbouw van 30 augustus 1994 (BGBl. I, p. 2243) in de betreffende geldige versie.

Officiële tabel

Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) publiceert het officiële tolplichtige wegennet op het internet. Op www.mauttabelle.de vindt u een tabel met alle belastbare onderdelen.

www.mauttabelle.de

Tolatlas

Onze online tolatlas toont u alle tolplichtige trajecten.

Naar de tolatlas

Kaart

Deze kaart van Duitsland die u kunt downloaden en afdrukken, geeft u een overzicht van alle tolplichtige trajecten.

Kaart van de toltrajecten (PDF, 14 MB)

Meer aanbevelingen