Juridische basisprincipes


Een verkeersbord wijst op de tolplicht.

Juridische basisprincipes van de tolheffing

De Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, de Duitse wet betreffende het tolsysteem en een paar verordeningen vormen het juridische kader voor de heffing van tol voor vrachtwagens op basis van het afgelegde traject. De Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFStrMG), die op 19 juli 2011 in werking is getreden, bepaalt bijvoorbeeld voor welke voertuigen op welke rijkswegen tol moet worden betaald, hoe de tol wordt geheven en hoe deze wordt gecontroleerd. De verordeningen regelen alle details van de tolheffing voor vrachtwagens.