Juridische basisprincipes


Een verkeersbord wijst op de tolplicht.

Juridische basisprincipes van de tolheffing

De Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFStrMG) bepaalt voor welke voertuigen op welke rijkswegen tol moet worden betaald, hoe de tol wordt geheven en hoe deze wordt gecontroleerd. Hij is op 19 juli 2011 in werking getreden en is sindsdien verschillende keren gewijzigd. De regelgeving regelt de details van de tolheffing voor vrachtwagens.