U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Toll Collect verheugt zich over uw bezoek aan onze website en uw interesse voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en verwerken de u betreffende persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende juridische bepalingen inzake de gegevensbescherming.

Onder persoonsgegevens valt informatie over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens zoals hoelang en in welke mate u ons aanbod heeft gebruikt. Hieronder lichten wij toe welke informatie wij bij Toll Collect voor het gebruik van het tolsysteem en tijdens uw bezoek aan onze websites verwerken.

Gebruik van het tolsysteem

Toll Collect verwerkt de u betreffende persoonsgegevens voor de tolheffing en controle in het kader van het gebruik van het tolsysteem voor zware bedrijfsvoertuigen. Het tolsysteem is opgedeeld in:

 • automatische procedure voor de tolheffing
 • handmatige methode voor de tolheffing
 • controlesysteem

Voor de tolheffing en het controlesysteem worden de gegevens geregistreerd die in §§ 4 lid 3, 7 lid 2 BFStrMG (Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen) en in § 2 LKW-MautV (Duitse vrachtwagentolverordening) staan vermeld. Toll Collect verwerkt daarnaast persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 alinea 1 sub b DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming) voor de volgende doeleinden:

 • gebruik van het Toll Collect-voertuigtoestel
 • registratieprocessen
 • debiteurenbeheer
 • transactie met betalingsdienstverleners
 • vervolging van bedrog
 • bewerking van geschillen
 • certificering en scholing
 • betaling van de tol in Oostenrijk

De vermelding van de voor de tolheffing relevante gegevens is vereist voor deelname aan de automatische en handmatige boekingsprocedure en voorgeschreven conform §§ 4 lid 2 en 3, 5 lid 1 pag. 3 LKW-MautV (Duitse vrachtwagentolverordening). Het niet ter beschikking stellen van de gegevens zou tot gevolg hebben dat u de desbetreffende boekingsprocedure niet kunt gebruiken.

Toegang tot de openbare website en portaaltoepassingen van Toll Collect

Toll Collect verwerkt bij de toegang tot de openbare website en de portaaltoepassingen gebruiksgegevens van het online aanbod en gegevens van de webanalyse. Daartoe behoren:

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • verschil tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • website waarvan de opvraag komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en zijn interface en de
 • taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens worden verwerkt om de websessie te sturen, op bedrijfsproblemen of gegronde vermoedens van misbruik te reageren en gebruiksstatistieken op te stellen. De gebruiksstatistieken van de bezoekers van de website worden gegenereerd om de websites en -services vorm te kunnen geven op basis van behoefte. De grondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt – bijvoorbeeld om

 • u bij ons te registreren
 • zich aan te melden voor de nieuwsbrief
 • een vraag aan ons te stellen
 • aan een enquête van ons deel te nemen
 • informatiemateriaal te ontvangen
 • zich aan te melden voor een bezoek aan onze tentoonstelling over gegevensbescherming.

In deze gevallen hebben wij uw persoonsgegevens in verschillende omvang nodig. Daarom is het mogelijk dat u bijvoorbeeld naar uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres wordt gevraagd. U kunt zelf beslissen of u ons deze gegevens verstrekt door de desbetreffende velden in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt.

Cookies

Toll Collect gebruikt op de eigen internetpagina's en in de portaaltoepassingen voornamelijk tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies zijn qua tijd beperkt en bevatten gegevens zoals een identificatienummer (zogenaamde sessie-ID). Dit stelt de server in staat opeenvolgende aanvragen van de browser aan dezelfde gebruiker toe te wijzen. Zij worden automatisch verwijderd, zodra de bezoeker de browser sluit.

Bovendien genereert Toll Collect bij de toegang tot de portaaltoepassingen een permanente cookie waarin de door u geselecteerde taalinstelling voor het portaal wordt opgeslagen. De software Matomo slaat ook permanente cookies op die wij voor de anonieme, statistische evaluatie van het gebruik van onze website toepassen.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch toestaan. U kunt de instelling van uw browser op elk moment wijzigen of onze website gebruiken zonder cookiefunctie. Onder bepaalde omstandigheden is de functionaliteit van ons aanbod daardoor beperkt. De portaaltoepassingen kunnen in ieder geval niet zonder cookies worden gebruikt. De juridische grondslag voor het gebruik van de cookies is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Matomo

Toll Collect maakt op de website en in het portaal gebruik van Matomo. Dit is open source-software voor de statistische evaluatie van de gebruikerstoegang die ook gebruikmaakt van cookies. Uw IP-adres wordt direct na de verwerking en voordat deze wordt opgeslagen geanonimiseerd.

U kunt daarbij beslissen of in uw browser een eenduidige cookie voor de webanalyse mag worden opgeslagen zodat op de webpagina's van Toll Collect verschillende statistische gegevens geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u nadien op elk moment de opslag en het gebruik ervan weigeren. In dat geval wordt op uw computer een zogenaamde opt-out cookie met een opslagduur van twee jaar opgeslagen. Als u de cookie verwijdert of als die het einde van zijn opslagduur heeft bereikt, werkt de opt-out cookie niet meer en moet deze opnieuw door u worden geactiveerd. De juridische grondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Matomo wordt geladen ...

Gebruik van de blog-functies

In onze blog, waarin wij verschillende bijdragen over het thema tol publiceren, kunt u openbare opmerkingen geven. Hiervoor moet u uw gebruikersnaam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens worden gebruikt om eventueel op uw bijdrage te kunnen reageren. De juridische grondslag is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Alle opmerkingen worden voor de publicatie gecontroleerd. Uw opmerking wordt na de controle met de door u opgegeven gebruikersnaam bij uw bijdrage gepubliceerd. Toll Collect behoudt zich het recht voor opmerkingen of bepaalde delen ervan te verwijderen, indien deze in strijd zijn met de in de nettiquette gedefinieerde regels of wanneer zij niet naar de bijdragen verwijzen waaronder zij zijn geplaatst.

Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenoemde double opt-in-procedure. Dat houdt in dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken om het toesturen van de nieuwsbrief te bevestigen. Indien u uw aanmelding niet binnen veertien dagen bevestigt, worden uw gegevens automatisch gewist. Bovendien slaan wij het tijdstip van uw aanmelding op om dit te kunnen aantonen.

De verplichte gegevens voor het toesturen van de nieuwsbrief zijn alleen uw e-mailadres en de door u gewenste taal voor de communicatie. Wanneer u zich in het servicepartner-portaal wilt aanmelden voor de servicepartner-nieuwsbrief, moet u bovendien uw land vermelden. Na uw bevestiging slaan wij deze gegevens op met het doel de nieuwsbrief te kunnen verzenden. De juridische grondslag is art. 6 lid 1 alinea 1 sub a DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen en zo het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Geef hiervoor uw e-mailadres aan op het formulier dat via de link in elke nieuwsbrief-mail te vinden is.

Toll Collect wijst erop dat bij de verzending van de nieuwsbrief het gebruikersgedrag van de ontvangers wordt geëvalueerd. Om deze evaluatie te kunnen uitvoeren bevatten de verzonden e-mails zogenoemde tracking pixels. U kunt deze tracking te allen tijde herroepen door op de link voor het afmelden van de nieuwsbrief te klikken (bij elke mail inbegrepen) of op een andere manier contact met ons op te nemen.

Procedure bij de selectie van een onveilige betalingswijze

Toll Collect biedt haar klanten doorgaans aan om de betalingswijze “incasso op rekening” te gebruiken. Bij het gebruik van deze betalingswijze betaalt Toll Collect voor de desbetreffende klant een voorschot, waardoor het risico bestaat dat Toll Collect geen betaling krijgt.

Toll Collect heeft een legitiem economisch belang om het risico van wanbetaling tot een minimum te beperken. Daarom gebruikt Toll Collect een erkende wiskundige en statistische methode om uw betalingswaarschijnlijkheid te beoordelen nadat u de betalingswijze “incasso op rekening” hebt geselecteerd. Daarvoor wordt alleen interne informatie van Toll Collect gebruikt (onder andere stamgegevens, betalingsgeschiedenis, betalingswijzehistoriek, verkoopgeschiedenis). Vervolgens wordt op basis van de vastgestelde betalingswaarschijnlijkheid en uw individuele kredietvereisten een geautomatiseerde beslissing genomen over het al dan niet aanvaarden van de betalingswijze “incasso op rekening” en het bedrag van de eventueel te storten waarborgsom.

De juridische grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub f, DSGVO.

U hebt het recht om de geautomatiseerde beslissing handmatig door Toll Collect te laten controleren. Daarnaast heeft u het recht om uw eigen standpunt te geven en de beslissing aan te vechten.

Statistische doeleinden en verkeersmanagementdoeleinden

Toll Collect gebruikt de gegevens die in overstemming met de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen (BFSTrMG) zijn opgeslagen, in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden en verkeersmanagementdoeleinden. Voor deze doeleinden anonimiseert Toll Collect de gegevens die in overstemming met §§ 4, lid 3, zin 3, 7, lid 2, zin 1 BFStrMG verzamelde gegevens, voordat deze voor statische doeleinden en verkeersmanagementsdoeleinden worden gebruikt.

De juridische grondslag voor deze verwerking is § 9 lid 6 BFStrMG juncto §§ 4 lid 3, zin 3, 7 lid 2, zin 1 BFStrMG.

Toll Collect geeft de gegevens die in overstemming met §§ 4, lid 3, zin 3, 7, lid 2, zin 1 BFStrMG zijn verzameld, niet door aan andere ontvangers in verband met het gebruik ervan voor statische doeleinden en verkeersmanagementsdoeleinden. Openbaarmaking gebeurt alleen in de vorm van anonieme statische resultaten of in de vorm van anonieme resultaten met betrekking tot verkeersmanagementkwesties.

Toll Collect verwijdert de gegevens die in overstemming met §§ 4, lid 3, zin 3, 7, lid 2, zin 1 BFStrMG zijn verzameld; dit gebeurt confom de verwijderingsverplichtingen van § 9 BFStrMG. Anonimisering voor statistische doeleinden en verkeersmanagementdoeleinden vindt plaats binnen de verwijderingstermijnen.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of aan een internationale organisatie.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, plaats.

Geautomatiseerde besluitvorming

In het kader van de tolheffing worden geautomatiseerde beslissingen over specifieke situaties getroffen om,

 • indien nodig, een rekening te blokkeren of
 • vanwege gebruikersactiviteiten over de betalingswijze bij een terugbetaling te beslissen.

Duur van de opslag/criteria voor het vastleggen van de duur

Toll Collect slaat uw persoonsgegevens slechts zo lang op als toegestaan volgens de regelgeving inzake gegevensbescherming. Het concrete tijdstip van verwijdering is gebaseerd op de volgende criteria:

 • Indien de wettelijk verplichte termijn voor het verwijderen van gegevens streng wordt gehandhaafd, verwijdert Toll Collect uw persoonsgegevens uiterlijk op het wettelijk voorgeschreven tijdstip.
 • Indien er sprake is van een wettelijke bewaarverplichting, verwijdert Toll Collect uw persoonsgegevens, nadat de verplichting tot het bewaren van de gegevens afloopt en de gegevens niet meer nodig zijn voor de bedrijfsprocessen van Toll Collect.
 • Indien er noch een wettelijk verplichte termijn voor de verwijdering noch een wettelijke bewaarverplichting bestaat, verwijdert Toll Collect uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de bedrijfsprocessen van Toll Collect.

De tijdige verwijdering wordt gegarandeerd door middel van een concept ter verwijdering conform DIN 66398.

Ontvangers resp. categorieën van ontvangers

Toll Collect maakt voor zover vereist de u betreffende persoonsgegevens die in het kader van de automatische en handmatige methode voor de tolheffing en controle worden verwerkt, bekend aan de volgende ontvangers resp. categorieën van ontvangers:

 • Bundesamt für Güterverkehr (Duitse rijksdienst voor goederenverkeer)
 • Interoperabiliteitspartner ASFINAG (Toll2GO-deelnemers)
 • Betrokkenen in het betalingsverkeer
 • Verwerkers van de opdracht

Persoonsgegevens die in het kader van uw toegang tot onze openbare website en het portaal worden verwerkt, worden niet aan andere ontvangers bekendgemaakt.

Intentie tot overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Toll Collect draagt de u betreffende persoonsgegevens noch aan derde landen noch aan internationale organisaties over.

Sociale plug-ins

Onze website gebruikt sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken:

 • Facebook-plugins (Like-button), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland
 • LinkedIn-button: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Ierland
 • Twitter (Retweet ), 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
 • WhatsApp-button, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, VS
 • Xing-button: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland

Deze plug-ins herkent u aan hun logo's.

Voor de buttons van Facebook, Twitter, WhatsApp en Xing, die bijvoorbeeld in de blog onder de artikels te vinden zijn, is op basis van Shariff een oplossing ingevoerd. Als standaardregel dragen deze buttons geen gegevens aan derden over. Pas door op deze buttons te klikken kan het desbetreffende sociale netwerk gegevens van gebruikers opvragen.

Als u op de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook klikt terwijl u in uw Facebookaccount bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze website linken aan uw gebruikersaccount.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan linken aan uw gebruikersaccount op Facebook, dan moet u zich van uw profiel op Facebook afmelden.

Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze webpagina's vindt u terug in de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Integratie van Google Maps

Toll Collect gebruikt het aanbod van Google Maps om u bij het zoeken naar locaties met servicepartners te ondersteunen.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt, via welke u bent ingelogd. Indien u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet op prijs stelt, moet u zich vóór de activering afmelden. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op uw behoeften gerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie vindt met name (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) plaats om reclame te maken die op uw behoeften is gericht en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht op bezwaar tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Voor het uitoefenen van dit recht moet u echter contact opnemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van deze gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Toll Collect wijst erop dat u als gebruiker van Google Maps gebonden bent aan de aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth , met inbegrip van het privacybeleid van Google. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS.

Links naar andere websites

Toll Collect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere aanbieders die via een externe link op de pagina van Toll Collect kan worden bereikt (zie hiervoor ook onze juridische informatie). Veel links op onze website verwijzen naar inhoud die niet op onze eigen server is opgeslagen.

Als u een extern internetadres vanuit onze website oproept, dan kan de externe aanbieder via uw browser te weten komen van welke website u bij hem bent terechtgekomen. Voor deze gegevens is de externe aanbieder verantwoordelijk. Wij zijn, zoals elke andere aanbieder, niet in staat dit proces te beïnvloeden.

Veiligheid

Toll Collect heeft vergaande veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, vernietiging of verlies. E-mails die Toll Collect in het kader van het gebruik van het internetportaal verstuurd, zijn niet end-to-end versleuteld. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aan nieuwe technologieën aangepast.

Uw rechten

U hebt jegens Toll Collect de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie
 • recht op correctie
 • recht op verwijdering ('recht om vergeten te worden')
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op herroeping van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht een verleende toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft tot het moment van de herroeping onverlet.

U hebt bovendien het recht om bij een toezichtsorgaan voor de gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toll Collect.

Contactpersoon

Mocht u verdere vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met info@toll-collect.de.

De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking vindt u in ons Colofon.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Coördinator voor gegevensbescherming
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Duitsland
tc_datenschutz@toll-collect.de

E-mailversleuteling

Als u versleutelde e-mails met ons wilt uitwisselen, kunt u hier het publieke gedeelte van onze PGP-bedrijfssleutel downloaden.

Download 'Toll Collect 2022' - openbaar PGP-sleutelgedeelte

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *
Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603