Ambachtsvoertuigen melden

Vragen en antwoorden

 • Er kunnen alleen voertuigen in de gewichtsklasse van meer dan 3,5 ton en minder dan 7,5 ton technisch toelaatbare maximummassa worden geregistreerd die worden gebruikt voor ritten die onder de vrijstelling voor ambachtslieden vallen en waarbij het ambachtsbedrijf als voertuigeigenaar in het kentekenbewijs deel I is geregistreerd.

 • De informatie helpt om tolcontroles zodanig aan te passen dat stops van ambachtsvoertuigen en regelgevingsprocedures worden geminimaliseerd.

 • Het melden van voertuigen voor de vrijstelling voor ambachtslieden bij Toll Collect is niet vrijwillig. Met de melding kunt u stops en regelgevingsprocedures minimaliseren.

 • U kunt ambachtsvoertuigen online melden bij Toll Collect.

  Ambachtsvoertuigen melden
 • Er kunnen maximaal tien voertuigen worden geregistreerd via het online-formulier. Als u nog meer voertuigen wilt melden, gebruikt u het online-formulier opnieuw.

 • Op basis van de bewijsstukken die u overlegt, wordt gecontroleerd of het voertuig in beginsel voldoet aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden.

  Houd rekening met het volgende: Ritten die niet voldoen aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden zijn ondanks melding tolplichtig.

 • Ja. Voor de melding komen alleen voertuigen in aanmerking waarbij het ambachtsbedrijf in het kentekenbewijs deel I (kentekenbewijs van het voertuig) als voertuigeigenaar is geregistreerd.

 • Upload het kentekenbewijs deel I van uw voertuig en uw ambachts-/handelskaart.

 • U kunt de ambachts-/handelskaart bij de verantwoordelijke Kamer van ambachten of bij het handelskantoor aanvragen.

 • Gelieve geschikte documenten in het Duits of samen met een vertaling in het Duits in te dienen, bijv. een uittreksel uit het handelsregister of bedrijfsinschrijving.

 • Indien op uw bewijsstuk een verouderde beroepstitel vermeld staat, kies dan de huidige beroepstitel.

 • Als uw beroep/functie niet in de lijst staat, controleer dan eerst of het een oude beroepstitel is en zo ja, selecteer dan de actuele beroepstitel. Als dit niet het geval is, is het aanmelden van ambachtsvoertuigen niet mogelijk.

 • Als uw voertuig niet over een tachograaf beschikt, is dit een indicatie dat de ritten mogelijk onder de vrijstelling voor ambachtslieden voor de tol voor vrachtwagens vallen.

 • Als de bestuurders die in dienst zijn vanwege hun ambachtelijk werkzaamheden geen professionele chauffeurskwalificaties nodig hebben, dan is dit een indicatie dat hun ritten mogelijk onder de vrijstelling voor ambachtslieden voor de tol voor vrachtwagens vallen.

 • Nee, het melden van aanhangwagens is voor de vrijstelling voor ambachtslieden niet nodig.

 • Na het verzenden van uw gegevens ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging van Toll Collect.

 • Nee. Het aanmelden van ambachtsvoertuigen is geen wettelijke erkenning van de tolvrijstelling in het kader van de vrijstelling voor ambachtslieden. Ritten die niet voldoen aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden zijn ondanks melding tolplichtig.

 • Meld het voertuig opnieuw aan. Het is niet nodig om uw oorspronkelijke melding te annuleren of te verwijderen.

 • Als voor een rit niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling voor ambachtslieden wordt voldaan, is het voertuig tolplichtig. Indien dit slechts af en toe gebeurt, raden wij u aan deze ritten via de Toll Collect-app of de Toll Collect-website te boeken en te betalen.

  Als er regelmatig tolplichtige ritten gebeuren, adviseren wij de installatie van een voertuigtoestel van Toll Collect of een EETS-aanbieder. De voertuigtoestellen van Toll Collect kunnen naar behoefte worden in- of uitgeschakeld.

 • Stuur hiervoor een informele e-mail met uw bedrijfsgegevens en kentekennummer naar Handwerk-Storno@toll-collect.de . Het is nuttig om de aanmeldingsbevestiging als bijlage mee te sturen bij uw afmeldingsmail. Gelieve geen algemene vragen naar dit e-mailadres te sturen. Maak hiervoor gebruik van onze andere contactmogelijkheden .

  Wij raden u aan het voertuig bij Toll Collect of een EETS-aanbieder te registreren en een voertuigtoestel te laten inbouwen, zodat u de tol eenvoudig kunt verrekenen. Informatie over de registratie van tolplichtige voertuigen bij Toll Collect vindt u hier .

  U kunt de tol ook voor elke afzonderlijke rit in de Toll Collect-app of op de Toll Collect-website boeken en betalen.