Aanvullende diensten

Toll Collect factureert diensten en schadeclaims afzonderlijk.

Aanvullende diensten

Aan de tol gerelateerde aanvullende dienst zijn diensten die door Toll Collect aan klanten worden gefactureerd of schadeclaims die Toll Collect aan de klant factureert.

Diensten

  • Vrijgeven van het voertuigtoestel
  • Uitreiken van duplicaten van facturen

Diensten zijn belastbare diensten. U vindt details op uw factuur.

Schadevergoeding

  • Verlies of beschadiging van het voertuigtoestel
  • Verlies of beschadiging van componenten, zoals kabels of antennes

Schadeclaims zijn belastingvrij.

Rekening

Aan de tol gerelateerde aanvullende diensten worden apart aan u gefactureerd. De factuur kunt u downloaden via het klantenportaal of ontvangt u per post.

Betaling

De facturatie gebeurt via de met u overeengekomen betalingswijze. Bij de tegoedprocedure worden de bankgegevens op de factuur vermeld.

Meer aanbevelingen