U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Actueel

Voor actuele informatie voor tolklanten kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Verschillende vrachtwagens rijden op een autosnelweg.

Verzoek om terugbetaling: Zo gaat u te werk

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten worden terugbetaald na een aanvraag bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer. ...meer

Nieuwe toltarieven per 1 oktober 2021

Tarieven gelden met terugwerkende kracht ook voor de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 - Nieuwe regels voor vrijstelling van tol voor voertuigen op aardgas ...meer

Nieuwe update voor voertuigtoestel beschikbaar

Kassaldo vereenvoudigd en Roemeens voor Bosch-voertuigtoestellen ...meer

Wijziging van de toltarieven voor vrachtwagens met terugwerkende kracht vanaf 28.10.2020

Vanaf 1 oktober 2021 gelden er nieuwe toltarieven. Het aandeel van de toltarieven in de infrastructuurkosten zal met terugwerkende kracht worden verminderd vanaf de datum van het arrest van het Hof van Justitie op 28 oktober 2020. ...meer

Archief

De Toll Collect-incassoprocedure

Transportbedrijven en logistieke bedrijven kunnen tolbedragen direct aan de tolexploitant betalen via Toll Collect-incasso. ...meer

Wijziging van de vrijstelling van tol voor aardgasvoertuigen

Vanaf 1 oktober 2021 zal de vrijstelling van tol voor vrachtwagens op aardgas alleen nog gelden voor aardgasvoertuigen die af fabriek zijn geleverd voor gebruik met CNG (gecomprimeerd aardgas), LNG (vloeibaar aardgas) of als dual-fuelmotor met LNG/diesel en beschikken over een systeemgoedkeuring overeenkomstig Verordening (EG) nr. 595/2009. ...meer

Toll Collect reduceert het aantal tolterminals

De terminals in zeehavens en grensovergangen aan autosnelwegen blijven ...meer

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake tol voor vrachtwagens

Belangrijke informatie voor onze klanten ...meer

Voertuigen op aardgas die tot eind 2023 zijn vrijgesteld van tolheffing

Oorspronkelijk zouden voertuigen die op aardgas rijden slechts tot eind 2020 worden vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens. Deze vrijstelling is nu verlengd tot 31.12.2023. ...meer

Nieuwe software voor voertuigtoestellen vanaf einde augustus

Vanaf eind augustus 2020 brengt een update van de voertuigtoestel-software voor chauffeurs en bedrijven verschillende nieuwigheden. De inlichtingen voor de chauffeur worden duidelijker en betekenisvoller. De update wordt per mobiele telefoon op het voertuigtoestel overgebracht. Geen enkele vrachtwagen hoeft hiervoor naar de werkplaats te gaan! ...meer

Weinig gebruikte tolterminals worden verwijderd

In maart 2020 zal Toll Collect het aantal tolterminals van 1.100 tot bijna 500 terugbrengen. Het verwijderproces is reeds begonnen. ...meer

Wijziging van de vrijstelling van tol voor aardgasvoertuigen

Sinds 1 oktober 2019 komen bivalente aardgasvoertuigen alleen in aanmerking voor een vrijstelling van tol als ze een bewezen minimumvolume van 300 liter hebben, of 115 kg in het geval van LNG. ...meer

Aardgasaandrijving: inachtneming van de voorwaarden voor vrijstelling van tol

Sinds 1 januari 2019 zijn voertuigen op aardgas vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens. Deze vrijstelling is van toepassing tot en met 31 december 2020. De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer heeft de voorwaarden voor de tolvrijstelling vastgesteld. ...meer

Instellingen van uw voertuigtoestel controleren op het Klantenportaal

Op het Klantenportaal kunt u in één oogopslag zien welke as- en gewichtsklassen op de voertuigtoestellen van uw voertuigen zijn ingesteld. Onze handleiding toont u hoe u te werk moet gaan. ...meer

Nieuwe medewerkingsplichten vanaf 1 januari 2019

De wetgever voorziet de invoering van nieuwe toltarieven voor vrachtwagens vanaf 1 januari 2019. Het wetsontwerp bevat nieuwe medewerkingsverplichtingen voor bestuurders. ...meer

Tol op alle rijkswegen met succes ingevoerd

Vanaf vandaag zijn alle rijkswegen in Duitsland voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton tolplichtig. Het tolplichtige wegennet in Duitsland omvat nu ongeveer 52.000 kilometer autosnelwegen en rijkswegen. ...meer

De tol voor vrachtwagens wordt op 1 juli 2018 uitgebreid tot alle rijkswegen

Nu informeren en voertuigtoestel laten inbouwen ...meer

Weergave van gewichtsklassen op het voertuigtoestel

Vanaf 1 juni 2018 worden op de voertuigtoestellen de nieuwe gewichtsklassen weergegeven. ...meer

Nieuwe handmatige boekingsprocedure gestart

Vanaf vandaag kan de tol voor vrachtwagens worden betaald via het nieuwe handmatige boekingssysteem. ...meer

Nieuwe online boeking

Toll Collect werkt de online boeking in het tolsysteem bij: Vanaf 18 december 2017 wordt het huidige internet-inboekingssysteem uitgeschakeld en vervangen door het nieuwe online boekingssysteem. ...meer

Voertuigtoestel: Bedrijfsgegevens bijwerken

Als een vrachtwagen voor langere tijd buiten gebruik is of niet in Duitsland rijdt, kan op het display van het voertuigtoestel de volgende melding verschijnen: 'BEDRIJFSGEGEVENS ONGELDIG'. Daarnaast gaat de led rood knipperen. Hier zijn enkele tips over hoe u in zo'n geval te werk moet gaan. ...meer

Klantenportaal met nieuwe functies

Vanaf nu zijn er talrijke nieuwe services beschikbaar op het Toll Collect-klantenportaal. Nieuwe klanten kunnen zich direct online registreren. U kunt snel en op elk gewenst moment uw adres wijzigen en uw voertuigen aan- en afmelden. ...meer

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief ontvangt u per e-mail de laatste informatie over de tol voor vrachtwagens.

Abonneren op nieuwsbrief

Naar het begin van de pagina

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603