1 " / " 5

Информация за клиенти на системата за пътни такси

Изтегляне на приложението

Съвсем удобно чрез смартфон или таблет: регистриране с приложението

Новини за клиенти на системата за пътни такси

Вече е възможна регистрация на превозни средства за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия

От 1 юли 2024 г. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) предвижда въвеждане на пътни такси и за превозните средства с технически допустима максимална маса (tzGm) над 3,5 и под 7,5 тона, които са предназначени за превоз на стоки или се използват за такава цел. При определени условия превозни средства на занаятчийски предприятия могат да бъдат освободени от пътни такси.

Повече по темата

Нашия Клиентски портал

Нашият клиентски портал Ви предлага широкообхватно обслужване. Регистрирайте онлайн нови автомобили и обработвайте данните на Вашия автопарк.

Повече по темата

Превозвач държи таблет пред товарния си автомобил, на екрана се вижда клиентският портал на Toll Collect.

Фирма Toll Collect

За нас

Toll Collect е успешен доставчик на услуги в областта на технологиите за събирането и контрола на пътни такси и от 1 януари 2005 г. управлява една от най-големите системи за събиране на пътни такси в света.

Повече по темата

Прессъобщения

Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на Федералната агенция за логистика и мобилност.

От 1 юли 2024 г. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) предвижда въвеждане на пътни такси и за превозните средства с технически допустима максимална маса (tzGm) над 3,5 и под 7,5 тона, които са предназначени за превоз на стоки или се използват за такава цел. При определени условия превозни средства на занаятчийски предприятия могат да бъдат освободени от пътни такси.

Повече по темата

Toll Collect възлага на Computop обработката на плащанията на немската пътна такса за товарни автомобили

Международният доставчик на платежни услуги Computop ще поеме обработката на плащанията на пътна такса за товарни автомобили от клиентите на Toll Collect. Компанията със седалище в Бамберг спечели общоевропейския търг за „Технически услуги при електронните разплащания“ на компанията оператор Toll Collect GmbH.

Повече по темата

Други препоръки

Данни за движението

Анонимизираните данни от системата за събиране на пътни такси предлагат ценна информация за статистиката и управлението на движението. Ще Ви покажем пример за разпределението на маршрута.

Повече по темата