1 " / " 5

Informacje dla klientów uiszczających opłaty drogowe

Aktualności dla klientów uiszczających opłaty drogowe

Już teraz można zgłaszać pojazdy objęte wyłączeniem z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Więcej na ten temat

Nasz portal klienta

Nasz portal klienta oferuje kompleksowe usługi. Zarejestruj online nowe pojazdy i edytuj dane swojej floty.

Więcej na ten temat

Spedytor stojący przed samochodem ciężarowym trzyma tablet, na którego ekranie wyświetlony jest portal klienta Toll Collect.

Przedsiębiorstwo Toll Collect

O nas

Toll Collect jest silnym usługodawcą w dziedzinie technologii poboru i kontroli opłat drogowych, który od 1 stycznia 2005 roku obsługuje jeden z największych na świecie systemów poboru opłat drogowych.

Więcej na ten temat

Doniesienia prasowe

Już teraz można zgłaszać pojazdy objęte wyłączeniem dla rzemieślników

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Więcej na ten temat

Dalsze rekomendacje

Dane o ruchu drogowym

Zanonimizowane dane z systemu poboru opłat drogowych stanowią źródło cennych informacji do celów statystycznych oraz do zarządzania ruchem. Pokazujemy przykład ich wykorzystania do rozładowania ruchu.

Więcej na ten temat