Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake tol voor vrachtwagens

Berlin,

Op 28 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op voorstel van het Oberverwaltungsgericht Münster inzake EU-richtlijn 1999/62/EG in de versie die van 10 juni 2006 tot 14 oktober 2011 van toepassing was, besloten dat de kosten van de verkeerspolitie bij het heffen van de tol voor vrachtwagens niet in het rapport over de infrastructuurkosten van 2007 opgenomen hadden mogen worden. Het arrest van het Hof van Justitie maakt niet duidelijk of en in welke mate andere tolplichtigen buiten de periode van het geschil in kwestie aanspraak kunnen maken op vergoeding van de politiekosten.

Ook Toll Collect ontvangt momenteel ook een groot aantal schriftelijke en telefonische vragen van klanten over mogelijke vergoedingsaanvragen. Om onnodige wachttijden bij onze klantenservice te vermijden, adviseren wij u het volgende in acht te nemen:

Toll Collect stelt de facturatiedocumenten voor alle geregistreerde klanten gedurende 24 maanden ter beschikking als download in het klantenportaal. Hierbij gaat het om de bekende maandelijkse toloverzichten (Klantenportaal > Facturering > Facturatiedocumenten > Periode selecteren > Documenten weergeven).

Ons klantenportaal kan in 14 talen worden gebruikt. Klanten van wie de toegang tot het portaal nog niet is geactiveerd, kunnen de activeringscodes voor hun eerste aanmelding opvragen bij de klantenservice van Toll Collect.

Wij willen u erop wijzen dat eventuele vergoedingsaanvragen op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie schriftelijk bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) moeten worden ingediend. De door Toll Collect ontvangen vergoedingsaanvragen kunnen niet worden doorgestuurd aan de BAG.

Meer aanbevelingen