Orzeczenie TSUE w sprawie opłat drogowych od samochodów ciężarowych

Berlin,

28 października 2020 roku TSUE na podstawie odesłania prejudycjalnego wyższego sądu administracyjnego w Münster dotyczącego dyrektywy 1999/62/WE w wersji obowiązującej od 10 czerwca 2006 do 14 października 2011 roku orzekł, że zawartych w Ekspertyzie dotyczącej kosztów infrastruktury drogowej za 2007 r. kosztów związanych z policją drogową nie wolno było uwzględniać w kalkulacji opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Czy i w jakim zakresie innym użytkownikom podlegającym obowiązkowi dokonywania opłat drogowych ze względu na koszty związane z policją przysługuje zwrot opłaty drogowej dokonanej poza okresem będącym przedmiotem sporu, wyrok TSUE nie rozstrzyga.

W sprawie ewentualnych zwrotów kosztów opłat drogowych również Toll Collect otrzymuje obecnie wiele pisemnych i telefonicznych pytań od Klientów. Aby zapobiec niepotrzebnej stracie czasu na oczekiwanie w naszym serwisie klienta, zalecamy zapoznanie się z następującymi informacjami:

Toll Collect na portalu klienta udostępnia do pobrania wszystkim zarejestrowanym klientom dokumenty rozliczeniowe, tak jak dotychczas, przez 24 miesiące. Chodzi tutaj o znane miesięczne zestawienia opłat drogowych (Portal klienta > Rozliczenie > Dokumenty rozliczeniowe > Wybierz okres > Pokaz dokumenty).

Nasz portal klienta jest dostępny w 14 językach. Klienci, którzy nie mają jeszcze dostępu do portalu, mogą poprosić o kod aktywacyjny do pierwszego logowania w serwisie klienta Toll Collect.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ewentualne roszczenia dotyczące zwrotów na podstawie orzeczenia TSUE należy kierować w formie pisemnej do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG). Wpływające do Toll Collect wnioski o zwrot opłat drogowych nie mogą być przekazywane do BAG.

Dalsze rekomendacje