Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Orzeczenie TSUE w sprawie opłat drogowych od samochodów ciężarowych

Berlin, 04.12.2020

28 października 2020 roku TSUE na podstawie odesłania prejudycjalnego wyższego sądu administracyjnego w Münster dotyczącego dyrektywy 1999/62/WE w wersji obowiązującej od 10 czerwca 2006 do 14 października 2011 roku orzekł, że zawartych w Ekspertyzie dotyczącej kosztów infrastruktury drogowej za 2007 r. kosztów związanych z policją drogową nie wolno było uwzględniać w kalkulacji opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Czy i w jakim zakresie innym użytkownikom podlegającym obowiązkowi dokonywania opłat drogowych ze względu na koszty związane z policją przysługuje zwrot opłaty drogowej dokonanej poza okresem będącym przedmiotem sporu, wyrok TSUE nie rozstrzyga.

W sprawie ewentualnych zwrotów kosztów opłat drogowych również Toll Collect otrzymuje obecnie wiele pisemnych i telefonicznych pytań od Klientów. Aby zapobiec niepotrzebnej stracie czasu na oczekiwanie w naszym serwisie klienta, zalecamy zapoznanie się z następującymi informacjami:

Toll Collect na portalu klienta udostępnia do pobrania wszystkim zarejestrowanym klientom dokumenty rozliczeniowe, tak jak dotychczas, przez 24 miesiące. Chodzi tutaj o znane miesięczne zestawienia opłat drogowych (Portal klienta > Rozliczenie > Dokumenty rozliczeniowe > Wybierz okres > Pokaz dokumenty).

Nasz portal klienta jest dostępny w 14 językach. Klienci, którzy nie mają jeszcze dostępu do portalu, mogą poprosić o kod aktywacyjny do pierwszego logowania w serwisie klienta Toll Collect.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ewentualne roszczenia dotyczące zwrotów na podstawie orzeczenia TSUE należy kierować w formie pisemnej do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG). Wpływające do Toll Collect wnioski o zwrot opłat drogowych nie mogą być przekazywane do BAG.

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *

Newsletter

Dzięki naszemu newsletterowi będziesz otrzymywać e-mailem aktualne informacje na temat opłat drogowych od samochodów ciężarowych.

Subskrypcja newslettera

Pytania?

Pomoc Prosimy zapoznać się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi z wielu dziedzin.

Pytania i odpowiedzi

Do początku strony

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603