Tolwet: Bondsraad besluit om de toltarieven aan te passen

Berlijn,

Op 25 november 2022 heeft de Bondsraad de vijfde wijziging van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen aangenomen, waarin de toltarieven zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2023 zullen gelden. Dit wetgevingsproces zal worden afgerond met de publicatie van de wet in de Duitse Bundesanzeiger.

In de nieuwe tarieven zal beter rekening worden gehouden met de externe kosten van met name luchtvervuiling en geluidshinder. Naast de vorige differentiatie op basis van milieuklasse, worden de tarieven ook gedifferentieerd op basis van gewichtsklassen en, voor de gewichtsklasse boven 18 ton, ook op basis van asklasse.

Gedetailleerde informatie over de nieuwe toltarieven vindt u hier:

Toltarieven 2023

Meer aanbevelingen