Ustawa o pobieraniu opłat drogowych: Bundesrat uchwalił dostosowanie taryf

Berlin,

25 listopada 2022 r. Bundesrat uchwalił piątą nowelizację ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która obejmuje taryfy opłat drogowych mające obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Proces ustawodawczy zakończy się wraz z publikacją w Monitorze Federalnym.

W nowych taryfach są przede wszystkim w większym stopniu uwzględnione zewnętrzne koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz obciążeniem hałasem. Oprócz dotychczasowego zróżnicowania według klas emisji spalin taryfy są także zróżnicowane według kategorii wagowych, a w kategorii wagowej powyżej 18 ton jest ponadto wprowadzone rozróżnienie według klasy osi.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak wyglądają nowe taryfy, można znaleźć tutaj:

Taryfy opłat drogowych 2023

Dalsze rekomendacje