Zákon o mýtě: Spolková rada SRN schvaluje úpravu sazeb mýta

Berlin,

Dne 25. listopadu 2022 schválila Spolková rada SRN pátou novelu zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFSterMG), která zahrnuje nové sazby mýta, které budou platit od 1. ledna 2023. Legislativní proces končí zveřejněním zákona ve Spolkovém věstníku.

V nových sazbách jsou více zohledněné externí náklady na znečištění ovzduší a hlukové zatížení. Kromě předchozího rozlišování podle emisních tříd budou sazby dále rozlišovány podle hmotnostních tříd a ve hmotnostní třídě nad 18 tun také podle počtu náprav.

Podrobné specifikace nových sazeb mýta najdete zde:

Sazby mýta 2023

Další doporučení